Geef feedback op de website

 • I: Over de kerk
 • I: zondag 24 juni, 10:00

ds. Gerjanne van der Velde

De liederen die we vanmorgen zingen zijn:
Samenzang: 107: 1,13
Samenzang: 281: 1,2,3
Samenzang: 281: 7,8,9,10
Samenzang: 247: 1,2,3
Samenzang: Gezang 467 LvK (tekst: zie elders in de zondagsbrief)
Samenzang: 935
Slotlied: 362

Schriftlezing: Psalm 3
1 Een psalm van David, op de vlucht voor zijn zoon Absalom.
2 HEER, hoe talrijk zijn mijn belagers,
velen vallen mij aan,
3 velen zeggen van mij:
‘God zal hem niet redden.’
4 U, HEER, bent een schild om mij heen,
u bent mijn eer, u houdt mij staande.
5 Roep ik tot de HEER om hulp,
hij antwoordt mij vanaf zijn heilige berg.
6 Ik ga liggen, val in slaap
en word wakker – de HEER beschermt mij.
7 Ik vrees de tienduizenden niet
die mij aan alle kanten omringen.
8 Sta op, HEER, en red mij, God,
sla mijn vijanden in het gezicht,
breek de tanden van de wettelozen.
9 Bij u, HEER, is redding,
uw zegen rust op uw volk.

Schriftlezing: Marcus 4: 35 – 41
35 Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei hij tegen hen: ‘Laten we het meer oversteken.’ 36
Ze stuurden de menigte weg en namen hem mee in de boot waarin hij al zat, en voeren samen met de andere
boten het meer op. 37 Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam
te staan. 38 Maar hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en zeiden: ‘Meester,
kan het u niet schelen dat we vergaan?’ 39 Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en
zei tegen het meer: ‘Zwijg! Wees stil!’ De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. 40 Hij zei tegen
hen: ‘Waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet?’ 41 Ze werden bevangen door grote
schrik en zeiden tegen elkaar: ‘Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen?

Lengte 1 uur 1 min 4 sec
=>Download (28 MB)
Deze opname wordt over 7 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (63)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst ds. Gerjanne van der Velde 11 nov 10:00

 3. 2 Kerkdienst Dankdag voor gewas en arbeid Ds Gerjanne van der Velde 07 nov 19:30

 4. 3 Kerkdienst ds. J. Jansen Schoonhoven 04 nov 10:00

 5. 4 Kerkdienst “Vieren op het dorp”. ds. Gerjanne van der Velde 28 okt 10:00

 6. 5 Zondagmiddag concert Let us Wander 21 okt 15:00

 7. 6 Kerkdienst ds. Gerjanne van der Velde 21 okt 10:00

 8. 7 Kerkdienst Dialect Dienst ds. Hans Hinkamp Lichtenvoorde 14 okt 10:00

 9. 8 Kerkdienst bevestiging ambtsdragers. ds. Gerjanne van der Velde 07 okt 10:00

 10. 9 Kerkdienst ds. Dik Bos 30 sep 10:00

 11. 10 Zondagmiddag concert Julian Simmes 23 sep 15:00