Geef feedback op de website

 • I: Over de kerk
 • I: zondag 24 juni, 10:00

ds. Gerjanne van der Velde

De liederen die we vanmorgen zingen zijn:
Samenzang: 107: 1,13
Samenzang: 281: 1,2,3
Samenzang: 281: 7,8,9,10
Samenzang: 247: 1,2,3
Samenzang: Gezang 467 LvK (tekst: zie elders in de zondagsbrief)
Samenzang: 935
Slotlied: 362

Schriftlezing: Psalm 3
1 Een psalm van David, op de vlucht voor zijn zoon Absalom.
2 HEER, hoe talrijk zijn mijn belagers,
velen vallen mij aan,
3 velen zeggen van mij:
‘God zal hem niet redden.’
4 U, HEER, bent een schild om mij heen,
u bent mijn eer, u houdt mij staande.
5 Roep ik tot de HEER om hulp,
hij antwoordt mij vanaf zijn heilige berg.
6 Ik ga liggen, val in slaap
en word wakker – de HEER beschermt mij.
7 Ik vrees de tienduizenden niet
die mij aan alle kanten omringen.
8 Sta op, HEER, en red mij, God,
sla mijn vijanden in het gezicht,
breek de tanden van de wettelozen.
9 Bij u, HEER, is redding,
uw zegen rust op uw volk.

Schriftlezing: Marcus 4: 35 – 41
35 Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei hij tegen hen: ‘Laten we het meer oversteken.’ 36
Ze stuurden de menigte weg en namen hem mee in de boot waarin hij al zat, en voeren samen met de andere
boten het meer op. 37 Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam
te staan. 38 Maar hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en zeiden: ‘Meester,
kan het u niet schelen dat we vergaan?’ 39 Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en
zei tegen het meer: ‘Zwijg! Wees stil!’ De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. 40 Hij zei tegen
hen: ‘Waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet?’ 41 Ze werden bevangen door grote
schrik en zeiden tegen elkaar: ‘Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen?

Lengte 1 uur 1 min 4 sec
=>Download (27,95 MB)

 1. Opnames (65)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst ds. Gerjanne van der Velde 15 jul 10:00

 3. 2 Jeugdienst ds. Gerjanne van der Velde 08 jul 10:00

 4. 3 Kerkdienst ds. Gerjanne van der Velde 24 jun 10:00

 5. 4 Trouwceremonie Oliver en Stefanie   22 jun 13:30

 6. 5 Kerkdienst zangdienst ds. Gerjanne van der Velde 17 jun 10:00

 7. 6 Kerkdienst ds. Gerjanne van der Velde 10 jun 10:00

 8. 7 Kerkdienst Viering Heilig Avondmaal ds. Gerjanne van der Velde 03 jun 10:00

 9. 8 Kerkdienst ds. Gerjanne van der Velde 27 mei 10:00

 10. 9 Taizé viering ds. Hilde van der Zwaag 21 mei 10:00

 11. 10 Kerkdienst ds. K. datema Varsseveld 13 mei 10:00