Geef feedback op de website

 • I: Over de kerk
 • I: zondag 24 juni, 09:30

ds. A. de Groot – Enschede-Zuid

Welkom en mededelingen kerkenraad
Gezongen Votum & Groet
Zingen: NPB Psalm 147: 1, 2 en 7
Wet
Zingen: Psalm Project Psalm 51
Gebed
Zingen: Opwekking 689
Inleiding preek
Schriftlezing: Openbaring 2: 18-29
Zingen: Psalm 2: 3, 4
Preek
Zingen: Opwekking 575
Bevestiging ambstdragers
Zingen: Gods zegen voor jou – Sela
Gebed
Collecte: kerk
Zingen: Liedboek lied 727 (wisselzang) 1 A, 2 M, 3 V, 4 M, 5 V, 6 M, 7 V, 8-10 A
Zegen
Gezongen amen
Luisterlied na de dienst: Opwekking 727

Lengte 1 uur 40 min 23 sec
=>Download (91,91 MB)

 1. Opnames (123)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Galaten 5: 13-26 en H. Cath. zondag 40 br. Bert Hammink 15 jul 16:30

 3. 2 Marcus 9:23 ds. Luc Compagnie 15 jul 09:30

 4. 3 H. Cat. Zondag 18 Vraag 46, 47, 48 en 49 Ds. D. Dunsbergen – Enschede-Oost 08 jul 16:30

 5. 4 Mattheüs 17: 1-13 Kandidaat J. Hooiveld 08 jul 09:30

 6. 5 "Vergeving - Gods medicijn tegen bitterheid" broeder Wim Vermeulen 01 jul 16:30

 7. 6 Psalm 88 ds. Luc Compagnie 01 jul 09:30

 8. 7 Genesis 11: 2-5 ds. F.G. Aan het Rot – Enschede-Oost 24 jun 16:30

 9. 8 Openbaring 2: 18-29 ds. A. de Groot – Enschede-Zuid 24 jun 09:30

 10. 9 Jakobus 1: 16-18 kand Dirk Groeneveld - IJsselmuiden 17 jun 16:30

 11. 10 Hebreeën 4: 14-16 br. Harmen van den Berg 17 jun 09:30