Geef feedback op de website

 • I: Over de kerk
 • I: zondag 24 juni, 10:00

ds Rob v.d. Plicht

Voorganger ds Rob v.d. Plicht
Ouderling van dienst Bertus Peters :
Lector : Carlise Verboom
Organist Kees Dorst
Koster : Bert van Straten
Kinderkerk Alle groepen
Leiding : Simone en Herma
1e collecte :Onderhoud Gebouwen
2e Collecte :Eredienst :
Deurcollecte :Vieringen GGZ Midden-Holland

Orde van dienst

Welkom en mededelingen

*Aanvangslied: Psalm 84: 1, 3
Votum en Groet

*Zingen (nog staand): Psalm 84: 6

Gebed om ontferming

*Zingen: Psalm 97: 1, 6

Gebed om de Heilige Geest

*Kinderkerklied tijdens het 3e couplet gaan de kinderen naar hun dienst
1 Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God. Hij is op ons gericht.
2 Wij geven God’s verhalen door. En wie zich openstelt,
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.
3 Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal

Schriftlezing: Genesis 8: 1-19
1 Toen dacht God weer aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam. 2 De bronnen van de oervloed en de sluizen van de hemel werden gesloten, zodat het ophield met regenen. 3 Geleidelijk vloeide het water weg van de aarde; na honderdvijftig dagen begon het te zakken. 4 Op de zeventiende dag van de zevende maand liep de ark vast op het Araratgebergte. 5 Het water zakte voortdurend verder, en op de eerste dag van de tiende maand werden de toppen van de bergen zichtbaar.
6 Na verloop van veertig dagen deed Noach het venster dat hij in de ark had aangebracht open 7 en liet een raaf los. Deze bleef heen en weer vliegen totdat de aarde droog was. 8 Vervolgens liet hij een duif los om te zien of het water verder gedaald was. 9 Maar de duif kon nergens een plekje vinden waar ze kon neerstrijken om te rusten en kwam bij hem terug in de ark, want overal op de aarde was nog water. Hij stak zijn hand uit, pakte haar en nam haar weer bij zich in de ark. 10 Hij wachtte nog zeven dagen en liet de duif toen opnieuw los. 11 Tegen de avond kwam ze bij hem terug – met een jong olijfblad in haar snavel. Toen wist Noach dat het water op de aarde verder gedaald was. 12 Weer wachtte hij zeven dagen en daarna liet hij de duif nogmaals los. Ze kwam niet meer bij hem terug. 13 In het zeshonderdeerste jaar van Noachs leven, op de eerste dag van de eerste maand, was het water van de aarde verdwenen. Noach maakte het dak van de ark open en keek rond – de aarde was drooggevallen. 14 Op de zevenentwintigste dag van de tweede maand was de aarde droog.
15 Toen zei God tegen Noach: 16 ‘Ga de ark uit, samen met je vrouw, je zonen en de vrouwen van je zonen. 17 Laat ook alle dieren die bij je zijn naar buiten gaan: vogels, vee en alles wat op de aarde rondkruipt. Ze moeten weer vruchtbaar zijn en talrijk worden en de aarde bevolken.’ 18 Hierop ging Noach naar buiten, samen met zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen. 19 Ook alle dieren gingen de ark uit, soort bij soort, alle vogels, en alles wat op de aarde rondkruipt.

*Zingen: Lied 350: 1, 2, 4, 7

Schriftlezing: Johannes 20: 19 t/m 22
19 Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’ 20 Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. 21 Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ 22 Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest.

*Zingen: Lied 524: 2, 3, 4

Verkondiging: stromen van regen / stromen van zegen

Meditatieve muziek

*Zingen: Lied 691

Kinderen komen terug
*Kinderlied: ELB 471
Refrein:
1 Weet je dat de Vader je kent?
Weet je dat je van waarde bent?
Weet je dat je een parel bent,
een parel in Gods hand,
een parel in Gods hand?

couplet
1.Ze zeggen allemaal: Je kunt niets doen,
je bent een oen;
ze trekken altijd aan mijn paardestaart,
ik ben niets waard.
Nou heb ik weer de ranja omgegooid,
ik leer het nooit.
Mijn moeder luister nooit als ik wat zeg.
’k Heb altijd pech, ik ga maar weg.
Refrein 1:
Weet je dat de Vader je kent?
Weet je dat je van waarde bent?
Weet je dat je een parel bent,
een parel in Gods hand,
een parel in Gods hand?

2 Ik snap alweer niks van die rare som,
ik ben zo dom;
m’ bloes zit onder de spaghetti-mix,
ik kan ook niks.
Al noemt de hele klas mij sacherijn, ik mag er zijn.
Al zegt mijn broertje steeds: Wat stout ben jij -
God houdt van mij, God houdt van mij!
Refrein 2
Ik weet dat de Vader me kent.
Ik weet dat ik van waarde ben.
Ik weet dat ik een parel ben,
een parel in Gods hand,
een parel in Gods hand.

Gebeden

Collecte

*Slotlied: Lied 418: 1, 2, 3

Zegen

Lengte 1 uur 25 min 21 sec
=>Download (15 MB)
Deze opname wordt over 7 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (79)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst ds Jan-Willem Leurgans 18 nov 10:00

 3. 2 Kerkdienst ds Rob v.d.Plicht 11 nov 10:00

 4. 3 Kerkdienst Dankdag voor Gewas en Arbeid ds Jan-Willem Leurgans 07 nov 19:30

 5. 4 Kerkdienst Viering Heilig Avondmaal ds Jan-Willem Leurgans 04 nov 10:00

 6. 5 Kerkdienst ds Jan-Willem Leurgans 28 okt 10:00

 7. 6 Kerkdienst WERELDDICONAAT zondag ds Rob v.d.Plicht 21 okt 10:00

 8. 7 Kerkdienst kinderdienst Kinderkoor De Regenboog uit Krimpen a/d Ijss ds Rob v.d.Plicht 14 okt 10:00

 9. 8 Kerkdienst ds. J. v.d. Meent, Utrecht 07 okt 10:00

 10. 9 Kerkdienst Jeugddienst MMV Ithiël, ds Jan-Willem Leurgans 30 sep 10:00

 11. 10 Kerkdienst ds Jan-Willem Leurgans 23 sep 10:00