Geef feedback op de website

Zondagmorgendienst

Noimagesmall
Audio
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 24 juni, 10:00

Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk)

Dienst van Schrift en Tafel
op de eerste zondag van de zomer, de geboortedag van Johannes de Doper
24 juni 2018 – 10.00 uur

De voorbereiding
Orgelspel
Woord van welkom en mededelingen
Orgelspel en aansteken van de tafelkaarsen
Bemoediging en drempelgebed
Openingslied: Liedboek 825: 1, 2, 3
Kyrie en Gloria: Liedboek 299e
Groet en Gebed van de zondag
Voor kleine en grote oren

De Schriften
Eerste lezing: Job 38,1-38
Antwoordpsalm: Liedboek 104a
Evangelielezing: Marcus 4,35-41
Acclamatie: Liedboek 339f
Inleiding op het zondagslied
Zondagslied: Liedboek 741
Preek
Schriftlied: Liedboek 850

De maaltijd van de Heer
Gebeden:
- Voorbede met Liedboek 368g
- Gebedsstilte
- Slotgebed
Inzameling van de gaven
Gebed over de gaven
Tafellied: Liedboek 456b: 1, 2, 3, 6
Tafelgebed met Liedboek 404e, 407b en 408e
Tafelmuziek
Dankgebed
Slotlied: Liedboek 981
Zending en zegen
Orgelspel

Lengte 1 uur 35 min 45 sec
=>Download (87,68 MB)
Deze opname wordt over 10 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (14)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - wijkpredikant Grote Kerk 19 aug 10:00

 3. 2 Zondagmorgendienst Ds A. van Houwelingen (em. predikant) 12 aug 10:00

 4. 3 Zondagmorgendienst Mw ds A. de Vries - Almelo (gastpredikante) 05 aug 10:00

 5. 4 Zondagmorgendienst Mw ds H. Günther-van Dijk - Deventer (em. gastpredikante) 29 jul 10:00

 6. 5 Zondagmorgendienst Mw ds Bunjes-van der Lee - Borne (em. gastpredikante) 22 jul 10:00

 7. 6 Zondagmorgendienst Ds G. van der Kamp - Delft (gastpredikant) 15 jul 10:00

 8. 7 Diplomauitreiking opleiding 'Facilitair leidinggevende' - ROC van Twente - Almelo   10 jul 18:00

 9. 8 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 08 jul 10:00

 10. 9 Zondagmorgendienst Ds E. van Houwelingen - Hengelo (gastpredikant) 01 jul 10:00

 11. 10 Pleinconcert - Twents Jeugd Symfonie Orkest   30 jun 20:00