Geef feedback op de website

PvdB - Die Woord van die Here is die basis waarop en waarvanuit ons lewe

Noimagesmall a52aade4
Video 36b433bc
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 01 juli, 09:00

Ds. Paul van den Berg

Die Woord van die Here is die basis waarop en waarvanuit ons lewe (1)

Skriflesing: Titus 1
Teksvers: Titus 1:3

Jesus Christus het presies op die regte tyd sy Woord aan ons bekend gemaak deur middel van sy Woord wat verklaar en toegepas word in die prediking. Die Here het aan Paulus, die ouderlinge en al die gelowiges die opdrag gegee om die Woord van die Here as basis te gebruik vir alles wat in en om die gemeente sou plaasvind.

Volgens die Woord van die Here het Paulus die opdrag gekry om die uitverkorenes van God te lei tot die geloof en tot kennis van die waarheid. Hierdie kennis van dié waarheid sal lei tot diens aan die Here. Verder sal die verkondiging van die Worod lei tot hoop op die ewige lewe. Die verkondiging van die Woord dien verder as riglyn vir die aanwys van ouderlinge en as riglyn om die valse leeraars streng te tugtig.

Watter gesag hou die Woord van die Here vir jou in, in jou daaglikse lewe?

Lengte 1 uur 8 min 56 sec
=>Download (24 MB)
Deze opname wordt over 7 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (166)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 PvdB - Gesamentlike Kerssangdiens Ds. Paul van den Berg 18 nov 17:00

 3. 2 GK - Numbered, Weighed, and rejected! Rev Gerrit Kruger 18 nov 10:00

 4. 3 MvH - Speel jy ook Morabaraba? Ds. Maarten van Helden 18 nov 08:00

 5. 4 PvdB - In die wêreld, maar nie van die wêreld Ds. Paul van den Berg 11 nov 17:00

 6. 5 MvH - The Armour of God - Part 2 Rev. Maarten van Helden 11 nov 10:00

 7. 6 GK - God het ons gered, geroep om toegewy aan Hom te lewe Ds. Gerrit Kruger 11 nov 08:00

 8. 7 PvdB - Berou oor sonde word sigbaar Ds. Paul van den Berg 04 nov 17:00

 9. 8 MvH - The Armour of God Rev. Maarten van Helden 04 nov 10:00

 10. 9 GK - Brose kleipotte word deur God gebruik om sy lig te laat skyn! Ds. Gerrit Kruger 04 nov 08:00

 11. 10 GK - God se kerk sal altyd triomferende kerk wees tot in die hemel Ds. Gerrit Kruger 28 okt 17:00