Geef feedback op de website

PvdB - Die Woord van die Here is die basis waarop en waarvanuit ons lewe

Noimagesmall a52aade4
Video 36b433bc
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 01 juli, 09:00

Ds. Paul van den Berg

Die Woord van die Here is die basis waarop en waarvanuit ons lewe (1)

Skriflesing: Titus 1
Teksvers: Titus 1:3

Jesus Christus het presies op die regte tyd sy Woord aan ons bekend gemaak deur middel van sy Woord wat verklaar en toegepas word in die prediking. Die Here het aan Paulus, die ouderlinge en al die gelowiges die opdrag gegee om die Woord van die Here as basis te gebruik vir alles wat in en om die gemeente sou plaasvind.

Volgens die Woord van die Here het Paulus die opdrag gekry om die uitverkorenes van God te lei tot die geloof en tot kennis van die waarheid. Hierdie kennis van dié waarheid sal lei tot diens aan die Here. Verder sal die verkondiging van die Worod lei tot hoop op die ewige lewe. Die verkondiging van die Woord dien verder as riglyn vir die aanwys van ouderlinge en as riglyn om die valse leeraars streng te tugtig.

Watter gesag hou die Woord van die Here vir jou in, in jou daaglikse lewe?

Lengte 1 uur 8 min 56 sec
=>Download (24 MB)
Deze opname wordt over 4 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (165)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 PvdB - God se beweegrede, is my rede tot beweging Ds. Paul van den Berg 17 feb 17:00

 3. 2 MvH - Why do we see all these disasters? Rev. Maarten van Helden 17 feb 10:00

 4. 3 MvH - Waarom is daar rampe? Ds. Maarten van Helden 17 feb 08:00

 5. 4 Begrafnisdien Nic Coetzee Ds. Gerrit Kruger 14 feb 09:30

 6. 5 Begrafnisdiens Aster Viljoen Ds. Maarten van Helden 13 feb 11:00

 7. 6 GK - Die uitverkiesing is ‘n onveranderlike voorneme van God in Christus Ds. Gerrit Kruger 10 feb 17:00

 8. 7 JV - Our unspeakable comfort in the Reformed doctrine of election Service Leader: Br. Johann Verreynne 10 feb 10:00

 9. 8 PvdB - Tevrede! Ds. Paul van den Berg 10 feb 08:00

 10. 9 MvH - Bedoel vir die hel, maar bestem vir die hemel! Ds. Maarten van Helden 03 feb 17:00

 11. 10 GK - Jesus rejoices in the Father's will! Rev. Gerrit Kruger 03 feb 10:00