Geef feedback op de website

Kerkdienst Viering Heilig Avondmaal

Noimagesmall
Audio
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 01 juli, 10:00

ds Rob v.d. Plicht

Voorganger ds Rob v.d. Plicht
Ouderling van dienst Aja Terlouw
Kinderkerk alle groepen
Lector : Carola Koppenaal
Leiding : Jan Willen en Klaas :
Koster : Joop Bos
1e collecte :Diaconie
2e Collecte :Onderhoud Gebouwen
Deurcollecte :PKN JOP zomer

Orde van dienst

Welkom en mededelingen

*Aanvangslied: Lied 971

Stil gebed, Bemoediging en Groet

Gebed

*Kinderkerklied onder he 3e couplet gaan de kinderen naar hun dienst
1 Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God. Hij is op ons gericht.
2 Wij geven God’s verhalen door. En wie zich openstelt,
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.
3 Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal

Schriftlezing: Genesis 9: 8-17
8 Ook zei God tegen Noach en zijn zonen: 9 ‘Hierbij sluit ik een verbond met jullie en met je nakomelingen, 10 en met alle levende wezens die bij jullie zijn: vogels, vee en wilde dieren, met alles wat uit de ark is gekomen, alle dieren op aarde. 11 Deze belofte doe ik jullie: nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid, nooit weer zal er een zondvloed komen om de aarde te vernietigen. 12 En dit,’ zei God, ‘zal voor alle komende generaties het teken zijn van het verbond tussen mij en jullie en alle levende wezens bij jullie: 13 ik plaats mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde. 14 Wanneer ik wolken samendrijf boven de aarde en in die wolken de boog zichtbaar wordt, 15 zal ik denken aan mijn verbond met jullie en met al wat leeft, en nooit weer zal het water aanzwellen tot een vloed die alles en iedereen vernietigt. 16 Als ik de boog in de wolken zie verschijnen, zal ik denken aan het eeuwigdurende verbond tussen God en al wat op aarde leeft. 17 Dit,’ zei God tegen Noach, ‘is het teken van het verbond dat ik met alle levende wezens op aarde gesloten heb.’

*Zingen: Psalm 103: 1, 3

Schriftlezing Hebreeën 7: 26 – 27
Een hogepriester als Jezus hadden we nodig, iemand die heilig, schuldeloos en zuiver is, van de zondaars afgescheiden en ver boven de hemel verheven. Hij hoeft niet, zoals de andere hogepriesters, elke dag eerst offers op te dragen voor zijn eigen zonden en dan voor die van het volk; dat heeft hij immers voor eens en altijd gedaan toen hij het offer van zijn leven bracht.

*Zingen: Psalm 103: 4, 5

Verkondiging

Meditatieve muziek

*Zingen: In zeven kleuren rijst omhoog (melodie LvK 281, Jezus zal heersen waar de zon)
In zeven kleuren rijst omhoog
een hemelpoort, een ereboog -
de wolken wit, de hemel blauw:
God blijft altijd de aarde trouw.

Hier kust de boog van zijn verbond
met zeven zegels onze grond;
de Heer laat ons geen dag alleen,
zijn trouw breekt door de wolken heen.

Al vallen sterren, zon en maan,
al rollen golven af en aan,
de zee ligt in Gods rechterhand,
zijn handpalm is ons vaderland.

Al laait er in het laatste uur
een wereldbrand, een zee van vuur,
geen vlam doet deze boog vergaan -
vast zal de nieuwe aarde staan!

Kinderen komen terug
Kinderlied ELB 433, God die alles maakte
1.God, die alles maakte,
de lucht en ’t zonlicht blij,
de hemel, zee en aarde,
zorgt ook voor mij.

2.God die ’t gras gemaakt heeft,
de bloemen in de wei,
de bomen, vruchten, vogels,
zorgt ook voor mij.

3.God die alles maakte,
de maan, de sterrenrij,
als duis’tre wolken komen,
zorgt steeds voor mij.

Gebeden

Inzameling van gaven

Heilig Avondmaal
Inleiding

*Zingen: Lied 972: 1

Geloofsbelijdenis (gesproken)

*Zingen: Lied 972: 10

Instellingswoorden
Gedachtenis (allen): Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Gebed, afgesloten met Onze Vader

Gemeenschap van brood en wijn

Dankzegging

*Zingen: Lied 415: 1, 2

*Zegen, beaamd met Lied 415: 3

Lengte 2 uur 0 min 47 sec
=>Download (20,74 MB)

 1. Opnames (83)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst Bloemenzondag ds Jan-Willem Leurgans 15 jul 10:00

 3. 2 Kerkdienst uitzwaaidienst ds Rob v.d.Plicht 08 jul 10:00

 4. 3 Kerkdienst Viering Heilig Avondmaal ds Rob v.d. Plicht 01 jul 10:00

 5. 4 Kerkdienst ds Rob v.d. Plicht 24 jun 10:00

 6. 5 Kerkdienst ds. Henriëtte Nieuwenhuis, Pugungraharjo, Indonesië 17 jun 10:00

 7. 6 Kerkdienst Doopdienst ds Jan-Willem Leurgans 10 jun 10:00

 8. 7 Kerkdienst Jeugddienst Thema: Samen kerk zijn! Mevr.Corine Zonnenberg uit Hardinxveld 03 jun 10:00

 9. 8 Kerkdienst ds. G.Zomer,Nieuwerkerk a/d ijsel 27 mei 10:00

 10. 9 Kerkdienst ds Jan-Willem Leurgans 20 mei 11:00

 11. 10 Kerkdienst ds G.J.M. Baalbergen uit Voorthuizen 13 mei 10:00