Geef feedback op de website

"Vergeving - Gods medicijn tegen bitterheid"

Noimagesmall
Audio
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 01 juli, 16:30

broeder Wim Vermeulen

Welkom en mededelingen
Zingen: GKb Psalm 103: 3
Stil Gebed
Votum: Gemeente
Groet: voorganger
Gemeente: Amen
Zingen: GKb Psalm 119: 17
Gebed om de opening van het woord
Zingen: GKb Psalm 139: 1
Bijbellezingen HSV: Hebreeën 12: 14 en 15
Efeziërs 4: 30-32
Jacobus 3: 11
Zingen: GKb Psalm 19: 6
Preek: met als tekst Hebreeën 12: 15 (HSV)
Zingen: LvdK gezang 323: 1, 2 en 3
Dankgebed
Collecte: ZOA
Zingen:Evangelische liedbundel 289
(Geloofsbelijdenis op de melodie van “The Rose” )
Zegenbede
Zingen: LvdK gezang 481: 1, 3 en 4

Lengte 55 min 37 sec
=>Download (50,93 MB)

 1. Opnames (122)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Ezechiël 36: 32 ds. R.P.Hey uit Heemse 22 jul 09:30

 3. 2 Galaten 5: 13-26 en H. Cath. zondag 40 br. Bert Hammink 15 jul 16:30

 4. 3 Marcus 9:23 ds. Luc Compagnie 15 jul 09:30

 5. 4 H. Cat. Zondag 18 Vraag 46, 47, 48 en 49 Ds. D. Dunsbergen – Enschede-Oost 08 jul 16:30

 6. 5 Mattheüs 17: 1-13 Kandidaat J. Hooiveld 08 jul 09:30

 7. 6 "Vergeving - Gods medicijn tegen bitterheid" broeder Wim Vermeulen 01 jul 16:30

 8. 7 Psalm 88 ds. Luc Compagnie 01 jul 09:30

 9. 8 Genesis 11: 2-5 ds. F.G. Aan het Rot – Enschede-Oost 24 jun 16:30

 10. 9 Openbaring 2: 18-29 ds. A. de Groot – Enschede-Zuid 24 jun 09:30

 11. 10 Jakobus 1: 16-18 kand Dirk Groeneveld - IJsselmuiden 17 jun 16:30