Geef feedback op de website

Kerkdienst uitzwaaidienst

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 08 juli, 10:00

ds Rob v.d.Plicht

Dorpskerk Moordrecht 10.00 uur

UITZWAAIDIENST

Welkom in deze dienst van de Protestantse gemeente ‘De Stroom’.
Ook al duurt het nog tot maandag 16 juli voordat de groep van 18 jongeren en 4 begeleiders zal vertrekken voor een werkvakantie naar Mozambique, vandaag nemen wij in deze dienst alvast officieel afscheid.
Op reis gaan: Robert Aanen, Luc Belder, Bart Boevé, Trudi Bos, Corné van Eijk, Sanne van Eijk, Tara Graafland, Willem de Haan, Justin Haas, Esther Haasbroek, Carola Koppenaal, Leonie Koppenaal, Jan-Willem Leurgans, Stefan van Nieuwkoop, Sophie Oudijk, Bertus Peters, Matthijs Ringeling, Angeline van der Spek, Aniek Stormbroek, Tim in ’t Veld, André Verboom en Joris Verboom.

Na afloop van deze dienst is iedereen van harte uitgenodigd voor een ‘aangeklede’ koffie bij de zorgboerderij de ‘Bovenstee’, de boerderij van de familie Oudijk, Provinciale Weg 5. De Mozambiquegroep is daar ook aanwezig.
Van harte welkom.

Voorganger: ds.ds Rob v.d.Plicht
Ouderling van dienst:Janneke Kool
Muziek:
Muziekkorps van het Leger des Heils,
o.l.v. André Haas en Kees Dorst,orgel
Lector: Corné van Eijk
Kinderkerk: Jan-Willem en Klaas Kool
Koster: Jaap Broer
Collectes: 1e Eredienst 2e Diaconie Deur: Vorming & Toerusting

Voor de dienst speelt het muziekkorps van het Leger des Heils
Welkom en mededelingen
*Aanvangslied: Samen in de naam van Jezus, Liedb. Leger des Heils 311: 1, 2, 3

1.Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

2.Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
en zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
’t Werk van God is niet te keren
omdat Hij erover waakt
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

3.Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
’t Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

Stil gebed
Bemoediging en Groet
Gebed
*Zingen: Dank, dank nu allen God, vs 1 en 3 Leger des Heils 411 / Liedboek 704

1. Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.
3. Lof, eer en prijs zij God
die troont in ’t licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

Verbinding met Mozambique
Gebed
*Kinderkerklied kinderen naar de kindernevendienst tijdens het 3e couplet
1 Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God. Hij is op ons gericht.

2 Wij geven God’s verhalen door. En wie zich openstelt,
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

3 Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal

Schriftlezingen:
Genesis 12: 1-4
De Heer zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zalwijzen. Ik zal je tot een groot volk maken, Ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij.’ Abram ging uit Haran weg, zoals de Heer hem had opgedragen.

Marcus 6: 7-12
Jezus riep de twaalf bij zich en zond hen twee aan twee uit, en gaf hun macht over de onreine geesten. Hij droeg hun op niets mee te nemen voor onderweg, geen brood, geen reistas en geen geld, alleen een stok. Sandalen mochten ze wel dragen. ‘Maar’, zei Hij, ‘trek geen extra kleren aan.’ En ook zei Hij: ‘als jullie ergens onderdak krijgen, moet je daar blijven tot je verder reist. Maar als jullie niet welkom zijn en de mensen niet naar jullie willen luisteren, moet je daar weggaan en het stof van je voeten schudden ten teken dat je niets meer met hen te maken wilt hebben.’ Ze gingen op weg en maakten het goede nieuws bekend om de mensen tot inkeer te brengen.

*Zingen: God roept ons allen tot de daad Leger des Heils 388: 1, 3

1.God roept ons allen tot de daad;
zijn werk wacht, treedt dan aan
en weest gereed om elke weg,
die Hij u wijst, te gaan.
Wij weten dat, wat komen mag,
toch hij slechts wint, die waagt,
en wie zich zelve geven wil,
door ’t donker vlammen draagt.

3.God roept, en wat de mensen scheidt
dat zij geen scheiding meer;
zijn liefde houd ons allen saâm
en samen met de Heer.
Want wat er in de wereld woedt,
toch is het God die wint
en in een elk die Hem behoort
het nieuwe rijk begint.

Overdenking

Meditatief moment (orgel)

*Zingen: Glorie, glorie, halleluja Leger des Heils 278: 1, 2 ,3
1. Wij dromen van een wereld waar ’t met onrecht is gedaan;
waar de waap’nen zijn verdwenen, blank en zwart weer samengaan;
waar het onderscheid van rijk en arm voorgoed heeft afgedaan:
het koninkrijk van God.

Refrein: Glorie, glorie, halleluja. Glorie, glorie halleluja.
Glorie, glorie, halleluja. Gods koninkrijk breekt door!

2. Wij dromen van een wereld waar geen rouw is en verdriet;
waar protestsongs zijn vervangen door een juub’lend vreugdelied;
waar geen mensen meer verhong’ren, maar de mens zijn broeder ziet:
het koninkrijk van God.
Refrein:

3. Die droom is geen illusie, neen, die droom wordt werk’lijk waar.
God belooft een nieuwe aarde, zijn ontwerp ligt kant en klaar.
Samen naar zijn schema bouwend, God voltooid het, reken maar:
Zijn koninkrijk breekt door.
Refrein:
Kinderen komen terug
Het muziekkorps speelt: Explorers
Presentatie van de Mozambiquegroep

De Mozambiquegroep zingt: This Little Light of Mine
This little light of mine, I’m gonna let it shine This little light of mine, I’m gonna let it shine This little light of mine, I’m gonna let it shine Let it shine, let it shine, let it shine.

en: Ben je groot of klein, eerste keer alleen Mozambiquegroep, tweede keer allen
Ben je groot of ben je klein of ergens tussen in: God houdt van jou.
Ben je dik of ben je dun of ben je blank of bruin: God houdt van jou.
Hij kent je als je blij bent, Hij kent je als je baalt. Hij kent je als je droevig bent, Hij kent je als je straalt. Het geeft niet of je knap bent, het geeft niet wat je doet:
God houdt van jou. Hij is vol liefde. God houdt van jou.
Zegen
Zegenlied: Ga dan op weg (melodie Lof zij de Heer, Lied 868)

Ga dan op weg,
en ontmoet op je reis medemensen.
Geef aan ieder al wat
jij jezelf ook toe zou wensen.
Dan, onder ’t gaan,
zul je de ander zien staan,
en overschrijdt je je grenzen.

Ga dan op weg,
en schudt af al je twijfel en zorgen.
Ga en ontdek, wat vandaag
nog voor jou is verborgen.
Houd op Gods Licht,
altijd je ogen gericht.
Dat zal je kracht zijn voor morgen.

Gebeden
Inzameling van de gaven
Slotlied: Ga met God, Lied 416: 1, 2, 4 (Leger des Heils 439)

1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2.Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4.Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen
Na de dienst speelt het muziekkorps van het Leger des Heils

Lengte 1 uur 45 min 38 sec
=>Download (18 MB)
Deze opname wordt over 8 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (79)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst ds Jan-Willem Leurgans 18 nov 10:00

 3. 2 Kerkdienst ds Rob v.d.Plicht 11 nov 10:00

 4. 3 Kerkdienst Dankdag voor Gewas en Arbeid ds Jan-Willem Leurgans 07 nov 19:30

 5. 4 Kerkdienst Viering Heilig Avondmaal ds Jan-Willem Leurgans 04 nov 10:00

 6. 5 Kerkdienst ds Jan-Willem Leurgans 28 okt 10:00

 7. 6 Kerkdienst WERELDDICONAAT zondag ds Rob v.d.Plicht 21 okt 10:00

 8. 7 Kerkdienst kinderdienst Kinderkoor De Regenboog uit Krimpen a/d Ijss ds Rob v.d.Plicht 14 okt 10:00

 9. 8 Kerkdienst ds. J. v.d. Meent, Utrecht 07 okt 10:00

 10. 9 Kerkdienst Jeugddienst MMV Ithiël, ds Jan-Willem Leurgans 30 sep 10:00

 11. 10 Kerkdienst ds Jan-Willem Leurgans 23 sep 10:00