Geef feedback op de website

Zondagmorgendienst

Noimagesmall
Audio
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 15 juli, 10:00

Ds G. van der Kamp - Delft (gastpredikant)

Zondag 15 juli 2018
Vierde zondag van de zomer
Grote kerk Almelo

DE VOORBEREIDING

Woord van welkom, mededelingen
Orgelspel
Bemoediging en drempelgebed
v. Onze hulp is de naam van de Heer
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v. Hoor ons aan, eeuwige God!
g. HOOR NAAR ONS BIDDEN!
v. Gij ons hart aanziet, Gij, die onze diepten peilt,
g. BLIJF ONS NIET VERBORGEN!
v. Wij herkenden U niet, wij zochten onszelf.
g. GIJ, HEER, VERGEEF ONS!
v. Doe ons herleven en maak ons weer nieuw.
g. GEEF ONS UW GENADE!
v. Breng ons in het reine met U en met elkaar.
g. ZEGEN ONS MET VREDE
EN LAAT LICHTEN UW AANGEZICHT.
AMEN

Het openingslied: Psalm 47
(daarna gaan allen zitten)

Het Kyrie en gloria
v. (…)
Laten wij de Heer om ontferming aanroepen en zijn naam prijzen
want zijn goedheid is zonder einde.
g. Lied 270 a en 304

DE SCHRIFTEN

Groet en gebed van de zondag
v. De HEER is met u allen
a. Zijn vrede is met u.
….
a. DOOR ONZE HEER JEZUS CHRISTUS, UW ZOON
AMEN.

DE SCHRIFTEN

Lezing uit het Oude Testament Jesaja 52: 1-6

Antwoordpsalm lied 85a : 1, 2, 3 en 4

Lezing uit de brieven Efeziërs 1: 3-14

Schriftlied: 117a : 1 en 2

Lezing van het evangelie Marcus 6: 6b-13

Acclamatie: lied 339f

Prediking

Schriftlied: Lied 272 : 1, 2, 3 en 4

DE GEBEDEN EN GAVEN

voorbeden met acclamatie lied 367 e
stilte voor persoonlijk gebed

het Onze Vader

Inzameling van de gaven

Gebed over de gaven

Slotlied: 967 : 1 t/m 7

Wegzending en zegen
De genade van de Heer Jezus Christus,
de liefde van God
en de eenheid met de heilige Geest
zal met u allen zijn.
Amen

Lengte 1 uur 5 min 16 sec
=>Download (59,75 MB)
Deze opname wordt over 11 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (14)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - wijkpredikant Grote Kerk 19 aug 10:00

 3. 2 Zondagmorgendienst Ds A. van Houwelingen (em. predikant) 12 aug 10:00

 4. 3 Zondagmorgendienst Mw ds A. de Vries - Almelo (gastpredikante) 05 aug 10:00

 5. 4 Zondagmorgendienst Mw ds H. Günther-van Dijk - Deventer (em. gastpredikante) 29 jul 10:00

 6. 5 Zondagmorgendienst Mw ds Bunjes-van der Lee - Borne (em. gastpredikante) 22 jul 10:00

 7. 6 Zondagmorgendienst Ds G. van der Kamp - Delft (gastpredikant) 15 jul 10:00

 8. 7 Diplomauitreiking opleiding 'Facilitair leidinggevende' - ROC van Twente - Almelo   10 jul 18:00

 9. 8 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 08 jul 10:00

 10. 9 Zondagmorgendienst Ds E. van Houwelingen - Hengelo (gastpredikant) 01 jul 10:00

 11. 10 Pleinconcert - Twents Jeugd Symfonie Orkest   30 jun 20:00