Geef feedback op de website

Kerkdienst Bloemenzondag

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 15 juli, 10:00

ds Jan-Willem Leurgans

Voorganger : ds Jan-Willem Leurgans
Ouderling van dienst Angelique Vuijk
Lector Koos Rijlaarsdam
Organist: Arie Nobel
Koster Bert van Straten
Kinderkerk :Alle groepen
Leiding : Marianne
1e Collecte Eredienst
2e Collecte Diaconie
Deurcollecte Vorming en Toerusting

Orde van Dienst
Welkom en mededelingen

*Zingen: Lied 216: 1, 2

Stil gebed
Votum en groet

*Zingen: Lied 216: 3

Gebed om ontferming

*Zingen: Psalm 67: 1, 3

Gebed om de komst van de Heilige Geest

*Kinderkerklied tijdens het 3e couplet gaan de kinderen naar hun dienst
1 Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God. Hij is op ons gericht.

2 Wij geven God’s verhalen door. En wie zich openstelt,
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

3 Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal

Schriftlezing 1: Genesis 11: 1-9
1 Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. 2 Toen de mensen in oostelijke richting trokken, kwamen ze in Sinear bij een vlakte, en daar vestigden ze zich. 3 Ze zeiden tegen elkaar: ‘Laten we van klei blokken vormen en die goed bakken in het vuur.’ De kleiblokken gebruikten ze als stenen, en aardpek als specie. 4 Ze zeiden: ‘Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken, en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken.’ 5 Maar toen daalde de HEER af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. 6 Dit is één volk en ze spreken allemaal een en dezelfde taal, dacht de HEER, en wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. 7 Laten wij naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweegbrengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan. 8 De HEER verspreidde hen van daar over de hele aarde, en de bouw van de stad werd gestaakt. 9 Zo komt het dat die stad Babel heet, want daar bracht de HEER verwarring

*Zingen: Lied 156: 1

Schriftlezing: Efeze 2: 11-18
11 Bedenk daarom dat u – u die eigenlijk door uw afkomst heidenen bent en onbesnedenen genoemd wordt door hen die door mensenhanden besneden zijn – 12 bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, geen deel had aan het burgerschap van Israël en niet betrokken was bij de verbondssluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God. 13 Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door zijn bloed. 14 Want hij is onze vrede, hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken 15 en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede 16 en verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden. 17 Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij waren: 18 dankzij hem hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader.

*Zingen: lied 968: 1, 2

Verkondiging

Orgelspel

*Zingen: Bloemenlied (Op de melodie van LvdK 474)
Het is vandaag weer Bloemendag,
de bloemen staan weer klaar.
Zij prijken met hun volle pracht
in wedstrijd met elkaar.
Straks zullen wij de straat op gaan
en brengen alles weg.
Zo leren wij de taak verstaan
door God ons opgelegd.

Een bloem is als een groet van God
voor wie het nodig heeft
door ziekte of doordat het lot
hem veel te dragen geeft.
Ook denken w’ aan de ouderdom,
voor menig mens een kruis.
Als dan een kind met bloemen komt
schijnt daar God’s zon in huis.

Kinderen komen terug in de kerk
Moment met de kinderen

*Kinderlied: lied 923

Geloofsbelijdenis

*Zingen: lied 978:1

Gebeden

Inzameling van gaven

*Slotlied: lied 978: 2, 3, 4

Zegen

Lengte 1 uur 27 min 31 sec
=>Download (15 MB)
Deze opname wordt over 6 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (76)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst Oecumenische dienst samen met de RK parochie en de Molukse GIM 20 jan 11:00

 3. 2 Kerkdienst ds Jan-Willem Leurgans 13 jan 10:00

 4. 3 Kerkdienst Viering Heilig Avondmaal ds Rob v.d. Plicht 06 jan 10:00

 5. 4 Oudjarsdienst ds Jan-Willem Leurgans 31 dec 19:30

 6. 5 Kerkdienst ds Rob v.d. Plicht 30 dec 10:00

 7. 6 Kerkdienst Kerst ds. Rob. vd Plicht 25 dec 10:00

 8. 7 kerstnacht dienst ds Jan-Willem Leurgans 24 dec 22:00

 9. 8 Kerkdienst Vierde advent ds Rob v.d.Plicht 23 dec 10:00

 10. 9 Kerkdienst Derde advent ds Jan-Willem Leurgans 16 dec 10:00

 11. 10 Kerkdienst Tweede advent ds Rob v.d.Plicht 09 dec 10:00