Geef feedback op de website

 • I: Over de kerk
 • I: zondag 22 juli, 10:00

ds. Gerjanne van der Velde

De liederen die we vanmorgen zingen zijn:
Lied 95: 1,3
Lied 1010: 1,2
Lied 117A
Lied 995
Lied 383: 1,2,3
Lied 973
Slotlied: 982
Na de zegen: Lied 425

1e Schriftlezing: Jeremia 23: 1 – 7
1 Wee de herders die de schapen van mijn weiden in het verderf storten en laten verdwalen – spreekt de HEER. 2
Daarom – dit zegt de HEER, de God van Israël, tegen de herders die mijn volk weiden: Jullie hebben mijn
schapen verjaagd en laten verdwalen, en jullie zijn ze niet gaan zoeken. Daarom ga ik jullie zoeken: ik zal jullie
straffen voor je kwalijke praktijken – spreekt de HEER. 3 Wat er nog van de schapen over is, zal ik bijeenbrengen
uit alle landen waarheen ik ze verjaagd heb. Ik breng ze terug naar hun weide, ze zullen vruchtbaar zijn en in
aantal toenemen. 4 Ik zal herders over ze aanstellen die ze zo zullen hoeden dat ze geen angst meer kennen en er
niet één meer zal worden gemist – spreekt de HEER.
5 De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik aan Davids stam een rechtmatige telg laat ontspruiten, die als
koning een wijs beleid zal voeren en die in het land recht en gerechtigheid zal handhaven. 6 Dan wordt Juda
verlost en zal Israël in vrede leven. Zijn naam zal zijn “De HEER is onze gerechtigheid”.

2e Schriftlezing: Marcus 6: 30 – 44
30 De apostelen kwamen weer terug bij Jezus en vertelden hem over alles wat ze gedaan hadden en wat ze de
mensen onderwezen hadden. 31 Hij zei tegen hen: ‘Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een
tijdje uit te rusten.’ Want het was een voortdurend komen en gaan van mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen
om te eten.
32 Ze voeren met de boot naar een afgelegen plaats, om daar alleen te kunnen zijn. 33 Maar hun vertrek werd
opgemerkt en velen hoorden ervan, en uit alle steden haastten de mensen zich over land naar die plaats en
kwamen er nog eerder aan dan Jezus en de apostelen. 34 Toen hij uit de boot stapte, zag hij een grote menigte en
voelde medelijden met hen, omdat ze leken op schapen zonder herder, en hij onderwees hen langdurig. 35 Toen
er al veel tijd was verstreken, kwamen zijn leerlingen naar hem toe en zeiden: ‘Dit is een afgelegen plaats en het
is al laat. 36 Stuur hen weg, dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omtrek gaan om eten te kopen.’ 37
Maar hij zei: ‘Geven jullie hun maar te eten!’ Ze vroegen hem: ‘Moeten wij dan voor tweehonderd denarie brood
gaan kopen om hun te eten te geven?’ 38 Toen zei hij: ‘Hoeveel broden hebben jullie bij je? Ga eens kijken.’ En
nadat ze waren gaan kijken wat ze bij zich hadden, zeiden ze: ‘Vijf, en twee vissen.’ 39 Hij zei tegen hen dat ze
de mensen opdracht moesten geven om in groepen in het groene gras te gaan zitten. 40 Ze gingen zitten in
groepen van honderd en groepen van vijftig. 41 Hij nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de
hemel, sprak het zegengebed uit, brak de broden en gaf ze aan zijn leerlingen om ze aan de menigte uit te delen;
ook de twee vissen verdeelde hij onder allen die er waren. 42 Iedereen at en werd verzadigd. 43 Ze haalden de overgebleven stukken brood op, waar wel twaalf manden mee konden worden gevuld, en ook wat er over was van de vissen. 44 Vijfduizend mensen hadden van de broden gegeten.

Lengte 1 uur 10 min 41 sec
=>Download (32 MB)
Deze opname wordt over 6 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (66)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Zondagmiddagconcert Orgelconcert met Wilbert Berendsen en Harrie Scheffer 20 jan 15:00

 3. 2 Kerkdienst Week van gebed voor de eenheid 2019 Voorganger: ds. Gerjanne van der Velde en diaken Cor Peters 20 jan 10:00

 4. 3 Kerkdienst Voorganger: ds. Gerjanne van der Velde 13 jan 10:00

 5. 4 Kerkdienst Voorganger ds. Gerjanne van der Velde 06 jan 10:00

 6. 5 Kerkdienst Oudjaarsavond Voorganger: ds. Gerjanne van der Velde 31 dec 19:30

 7. 6 Kerkdienst Voorganger: ds. Gerjanne van der Velde 30 dec 10:00

 8. 7 Kerkdienst 1e Kerstdag m.m.v. Cantores Versicolores Voorganger: ds. Gerjanne van der Velde 25 dec 10:00

 9. 8 Kerkdienst Kerstavond m.m.v. koor Inspiration uit Ulft Voorganger: ds. Gerjanne van der Velde 24 dec 22:00

 10. 9 Kerstconcert met Garden Rumours en IPK Etten   23 dec 15:00

 11. 10 Kerkdienst 4e advent Voorganger: ds. Gerjanne van der Velde 23 dec 10:00