Geef feedback op de website

Dankdienst van Mevr. Hol - Vrieling

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: vrijdag 03 augustus, 13:00

ds Rob v.d.Plicht

Dankdienst voor het leven van
Grietje Hol – Vrieling
- Gré -

 • Avereest, 28 juni 1920 † Alphen aan den Rijn, 30 juli 2018
  Vrijdag 3 augustus 2018, 13.00 uur
  Dorpskerk te Moordrecht
  Voorganger: ds. Rob van der Plicht
  Ouderling: Aja Terlouw
  Organist:
  Kosters: Bert van Straten en Jaap Broer

Orgelspel
‘Ja ik geloof, dat Jezus voor mij stierf en aan het kruis mijn eeuwig heil verwierf’ (Bundel Johannes de Heer 994)
Aanvangswoorden en aansteken van de Paaskaars
Bemoediging en Groet

Zingen: ELB 235: 1, 3
1. Neem, Heer, mijn beide handen
en leid uw kind,
tot ik aan d’ eeuwge stranden
de ruste vind!
Te zwaar valt m’ elke schrede,
als ‘k U verlaat.
O, neem mij met U mede,
daar waar Gij gaat!
3. En blijft m’ ook soms verborgen
uw grote macht,
Gij voert mij tot de morgen,
ook door de nacht.
Neem dan mijn beide handen
en leid uw kind,
tot ik aan d’ eeuw’ge stranden
de ruste vind!
Gebed
Herinneringen van de dochters

Zingen: ELB 409: 1
Ik zie een poort wijd open staan, waardoor het licht komt stromen van ’t kruis, waar ’k vrij’lijk heen mag gaan om vrede te bekomen.
Refrein: Genade Gods, zo rijk en vrij! Die poort staat open ook voor mij. Voor mij, voor mij, staat open ook voor mij.
Herinneringen van de kleinkinderen
Zingen: ELB 409: 2
Die open poort laat d’ ingang vrij
aan wie komt binnen vlieden:
aan rijk en arm, aan u en mij
komt Jezus vrede bieden.
Refrein: Genade Gods, zo rijk en vrij! Die poort staat open ook voor mij. Voor mij, voor mij, staat open ook voor mij.
Schriftlezingen (NBG-vertaling)
Johannes 3: 16
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.
Johannes 11: 25
Jezus zei: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven.

Openbaring 21: 1-4
En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.
Overdenking
Zingen: ELB 191: 1, 2
1. Veilig in Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ hart; dáár in Zijn teer erbarmen, dáár rust mijn ziel van smart. Hoor, ’t is het lied der eng’len, zingend van liefd’ en vree, ruisend uit ’s hemels zalen, over de glazen zee. Veilig in Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ hart; dáár in Zijn teer erbarmen, dáár rust mijn ziel van smart.
2. Veilig in Jezus’ armen,
vrij bij mijn Heer en Borg,
vrij van ’t gewoel der wereld,
vrij van verdriet en zorg;
vrij van de vrees en twijfel,
vrij van der zonden macht;
nog slechts een weinig lijden,

nog slechts een korte nacht.
Veilig in Jezus’ armen,
vrij bij mijn Heer en Borg,
vrij van ’t gewoel der wereld,
vrij van verdriet en zorg.
Gebeden
Woorden van uitgeleide
Mededeling
Zingen: Liedboek 769: 1, 4, 6
1. Eens, als de bazuinen klinken, uit de hoogte, links en rechts, duizend stemmen ons omringen, ja en amen wordt gezegd, rest er niets meer dan te zingen, Heer, dan is Uw pleit beslecht.
4. Als de graven openbreken
en de mensenstroom vangt aan
om de loftrompet te steken
en uw hofstad in te gaan:
Heer, laat ons dan niet ontbreken,
want de traagheid grijpt ons aan.
6. Van die dag kan niemand weten, maar het woord drijft aan tot spoed, zouden wij niet haastig eten, gaandeweg Hem tegemoet, Jezus Christus, gist’ren, heden, komt voor eens en komt voor goed!
Orgelspel: ‘U zij de glorie’

Aan het graf:
Woorden van toevertrouwen
Onze Vader
Zegen

Na de begrafenis op de begraafplaats aan de Middelweg is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in
De Zespunt, Molenlaan 1a in Moordrecht
(en niet – zoals op de kaart vermeld staat – in het uitvaartcentrum

Lengte 1 uur 15 min 21 sec
=>Download (13 MB)
Deze opname wordt over 6 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (77)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst Oecumenische dienst samen met de RK parochie en de Molukse GIM 20 jan 11:00

 3. 2 Kerkdienst ds Jan-Willem Leurgans 13 jan 10:00

 4. 3 Kerkdienst Viering Heilig Avondmaal ds Rob v.d. Plicht 06 jan 10:00

 5. 4 Oudjarsdienst ds Jan-Willem Leurgans 31 dec 19:30

 6. 5 Kerkdienst ds Rob v.d. Plicht 30 dec 10:00

 7. 6 Kerkdienst Kerst ds. Rob. vd Plicht 25 dec 10:00

 8. 7 kerstnacht dienst ds Jan-Willem Leurgans 24 dec 22:00

 9. 8 Kerkdienst Vierde advent ds Rob v.d.Plicht 23 dec 10:00

 10. 9 Kerkdienst Derde advent ds Jan-Willem Leurgans 16 dec 10:00

 11. 10 Kerkdienst Tweede advent ds Rob v.d.Plicht 09 dec 10:00