Geef feedback op de website

Zondagmorgendienst

Noimagesmall
Audio
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 05 augustus, 10:00

Mw ds A. de Vries - Almelo (gastpredikante)

Grote Kerk te Almelo

Orde van dienst voor de zevende zondag van de zomer, zondag 5 augustus 2018

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Bemoediging en drempelgebed door v. en a.

Openingslied: 281 vers 1, 2, 3, 4, 5 en 6

Kyrie v. … Laten wij de Heer om ontferming aanroepen en zijn naam prijzen,
want zijn goedheid is zonder einde:
a. Here God, ontferm u, Christus ontferm u, Here God, ontferm u (Lbk 270 a)
a. Lied 305

Groet en gebed van de zondag

Lezing OT (lector): Deuteronomium 10 : 12 t/m 22

Antwoordpsalm: psalm 146 vs 3, 4 en 5

Lezing uit de brieven (lector): Efeze 4 : 17 t/m 24

Schriftlied: 992

Lezing van het evangelie (voorg.) staan : Marcus 7 : 1 – 23
a. accl.

Liedboek 339 f

Preek – schriftuitleg

Schriftlied: 826

Gebeden Voorbede lector: … zo bidden wij samen Liedboek 367 e
Stil gebed
v. slotgebed
a. Onze Vader

Inzameling van gaven

Orgelspel

Gebed over de gaven

Slotlied: 974 vers 1, 3 en 5

Wegzending en zegen a. 1 x Amen

Orgelspel

Uitgangscollecte

Lengte 1 uur 11 min 51 sec
=>Download (65,79 MB)
Deze opname wordt over 12 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (14)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - wijkpredikant Grote Kerk 19 aug 10:00

 3. 2 Zondagmorgendienst Ds A. van Houwelingen (em. predikant) 12 aug 10:00

 4. 3 Zondagmorgendienst Mw ds A. de Vries - Almelo (gastpredikante) 05 aug 10:00

 5. 4 Zondagmorgendienst Mw ds H. Günther-van Dijk - Deventer (em. gastpredikante) 29 jul 10:00

 6. 5 Zondagmorgendienst Mw ds Bunjes-van der Lee - Borne (em. gastpredikante) 22 jul 10:00

 7. 6 Zondagmorgendienst Ds G. van der Kamp - Delft (gastpredikant) 15 jul 10:00

 8. 7 Diplomauitreiking opleiding 'Facilitair leidinggevende' - ROC van Twente - Almelo   10 jul 18:00

 9. 8 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 08 jul 10:00

 10. 9 Zondagmorgendienst Ds E. van Houwelingen - Hengelo (gastpredikant) 01 jul 10:00

 11. 10 Pleinconcert - Twents Jeugd Symfonie Orkest   30 jun 20:00