Geef feedback op de website

Zondagmorgendienst

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 05 augustus, 10:00

Mw ds A. de Vries - Almelo (gastpredikante)

Grote Kerk te Almelo

Orde van dienst voor de zevende zondag van de zomer, zondag 5 augustus 2018

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Bemoediging en drempelgebed door v. en a.

Openingslied: 281 vers 1, 2, 3, 4, 5 en 6

Kyrie v. … Laten wij de Heer om ontferming aanroepen en zijn naam prijzen,
want zijn goedheid is zonder einde:
a. Here God, ontferm u, Christus ontferm u, Here God, ontferm u (Lbk 270 a)
a. Lied 305

Groet en gebed van de zondag

Lezing OT (lector): Deuteronomium 10 : 12 t/m 22

Antwoordpsalm: psalm 146 vs 3, 4 en 5

Lezing uit de brieven (lector): Efeze 4 : 17 t/m 24

Schriftlied: 992

Lezing van het evangelie (voorg.) staan : Marcus 7 : 1 – 23
a. accl.

Liedboek 339 f

Preek – schriftuitleg

Schriftlied: 826

Gebeden Voorbede lector: … zo bidden wij samen Liedboek 367 e
Stil gebed
v. slotgebed
a. Onze Vader

Inzameling van gaven

Orgelspel

Gebed over de gaven

Slotlied: 974 vers 1, 3 en 5

Wegzending en zegen a. 1 x Amen

Orgelspel

Uitgangscollecte

Lengte 1 uur 11 min 51 sec
=>Download (66 MB)
Deze opname wordt over 10 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (12)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - wijkpredikant Grote Kerk 14 okt 10:00

 3. 2 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - wijkpredikant Grote Kerk 07 okt 10:00

 4. 3 Zondagmorgendienst Ds K. Sluiter - em. wijkpredikant Grote Kerk 30 sep 10:00

 5. 4 Zondagmorgendienst Mw ds R. de Vries - Almelo (em. gastpredikante) 23 sep 10:00

 6. 5 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - wijkpredikant Grote Kerk 16 sep 10:00

 7. 6 Zondagmorgendienst Ds W. Broekema - Nijverdal (gastpredikant) 09 sep 10:00

 8. 7 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - wijkpredikant Grote Kerk 02 sep 10:00

 9. 8 Mulder-Siepel, Dieneke (1946-2018); Dankdienst voor haar leven. Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 31 aug 11:00

 10. 9 Zondagmorgendienst Mw ds I. Otten - Vleuten (gastpredikante) 26 aug 10:00

 11. 10 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - wijkpredikant Grote Kerk 19 aug 10:00