Geef feedback op de website

 • I: Over de kerk
 • I: zondag 12 augustus, 10:00

ds J. Jansen Schoonhoven

De liederen die we vanmorgen zingen zijn:
Lied 216
Lied 84: 1,3
Lied 301-j
Lied 304
Lied 152: 1,2,6
Lied 647
Lied 221
Slotlied: 425

1e Schriftlezing: 2 Koningen 4: 8 – 18
8 Op zekere dag kwam Elisa door Sunem. Daar woonde een voorname vrouw die hem dringend uitnodigde om te komen eten. Van toen af aan ging hij elke keer als hij langs Sunem kwam bij haar eten. 9 De vrouw zei tegen haar man: ‘Die godsman die telkens bij ons op bezoek komt, is beslist heilig. 10 Laten we op het dak van ons huis een kamer voor hem maken en daar een bed, een tafel, een stoel en een lamp neerzetten, dan kan hij zich daar terugtrekken als hij bij ons komt.’
11 Toen Elisa op een dag weer door Sunem kwam, onderbrak hij zijn reis en ging rusten in het voor hem
ingerichte vertrek. 12 Hij vroeg zijn knecht Gechazi de gastvrouw te roepen. Toen de vrouw op Gechazi’s
verzoek naar boven was gekomen 13 zei Elisa tegen Gechazi: ‘Vraag haar wat we voor haar kunnen doen in ruil voor alle moeite die zij zich voor ons getroost heeft. Kunnen we voor haar bij de koning pleiten, of bij de bevelhebber van het leger?’ Maar de vrouw antwoordde: ‘Ik leef te midden van mijn eigen volk.’ 14 Weer vroeg Elisa: ‘Kan ik echt niets voor haar doen?’ en Gechazi antwoordde: ‘Jawel, ze heeft geen zoon, en haar man is al oud.’ 15 Toen zei Elisa: ‘Roep haar binnen.’ Gechazi riep haar, de vrouw kwam in de deuropening staan 16 en Elisa zei tegen haar: ‘Vandaag over een jaar zult u een zoon in uw armen houden.’ ‘Nee, waarde godsman,’ antwoordde ze, ‘spiegelt u me toch niets voor.’ 17 Maar de vrouw werd zwanger en precies een jaar later baarde ze een zoon, zoals Elisa had voorzegd.

2e Schriftlezing: Marcus 7: 24 – 30
24 Hij ging weg en vertrok naar de omgeving van Tyrus. Daar nam hij zijn intrek in een huis, en hoewel hij niet wilde dat iemand dat te weten zou komen, lukte het hem niet onopgemerkt te blijven. 25 Integendeel, er kwam al meteen een vrouw die over hem gehoord had naar hem toe, en zij viel voor zijn voeten neer. Ze had een dochter die door een onreine geest bezeten was. 26 Deze vrouw was van Syro-Fenicische afkomst en geen Jodin; ze smeekte hem om bij haar dochter de demon uit te drijven. 27 Hij zei tegen haar: ‘Eerst moeten de kinderen genoeg te eten krijgen; het is niet goed om de kinderen hun brood af te pakken en het aan de honden te voeren.’
28 De vrouw antwoordde: ‘Heer, de honden onder de tafel eten toch de kruimels op die de kinderen laten vallen.’ 29 Hij zei tegen haar: ‘Dat hebt u goed gezegd. Ga naar huis, de demon heeft uw dochter al verlaten.’ 30 En toen ze thuiskwam, lag haar kind op bed en bleek de demon verdwenen te zijn..

Lengte 1 uur 6 min 20 sec
=>Download (30 MB)
Deze opname wordt over 7 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (64)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst Voorganger: ds. Gerjanne van der Velde 13 jan 10:00

 3. 2 Kerkdienst Voorganger ds. Gerjanne van der Velde 06 jan 10:00

 4. 3 Kerkdienst Oudjaarsavond Voorganger: ds. Gerjanne van der Velde 31 dec 19:30

 5. 4 Kerkdienst Voorganger: ds. Gerjanne van der Velde 30 dec 10:00

 6. 5 Kerkdienst 1e Kerstdag m.m.v. Cantores Versicolores Voorganger: ds. Gerjanne van der Velde 25 dec 10:00

 7. 6 Kerkdienst Kerstavond m.m.v. koor Inspiration uit Ulft Voorganger: ds. Gerjanne van der Velde 24 dec 22:00

 8. 7 Kerstconcert met Garden Rumours en IPK Etten   23 dec 15:00

 9. 8 Kerkdienst 4e advent Voorganger: ds. Gerjanne van der Velde 23 dec 10:00

 10. 9 Kerkdienst 3e advent Heilig Avondmaal Voorganger: ds. Gerjanne van der Velde 16 dec 10:00

 11. 10 Kerstsamenzang Chr. muziekvereniging Exelsior 15 dec 19:30