Geef feedback op de website

 • I: Over de kerk
 • I: zondag 12 augustus, 10:00

ds Rob v.d.Plicht

Voorganger ds Rob v.d. Plicht
Ouderling van dienst : Janneke Kool
Lector : Wilmy Alderliesten
Organist Pim Vink
Koster : Bert van Straten
Kinderkerk : Alle groepen
Leiding : Joyce Verduijn
1e Collecte Eredienst
2e Collecte :KIA Zending
Deurcollecte Vorming & Toerusting

Orde van Dienst
Welkom en mededelingen

*Aanvangslied: Lied 314

Moment van stilte

Bemoediging en Groet

Gebed

*Loflied: Lied 103c: 1,2

Gebed

*Kinderkerklied
1 Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God. Hij is op ons gericht.

2 Wij geven God’s verhalen door. En wie zich openstelt,
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

3 Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal

Lezingen: Spreuken 10: 17-19

17 Wie zich laat terechtwijzen, is op weg naar een gelukkig leven, wie zich niet berispen laat, bevindt zich op een dwaalspoor.
18 Wie heimelijk haat is een huichelaar,
wie openlijk lastert een dwaas.
19 Een veelprater begaat al snel een misstap,
wie zijn tong in toom houdt is verstandig.

Kolossenzen 3: 13-17

13 Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. 14 En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. 15 Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. 16 Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. 17 Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem.

*Zingen: Psalm 111: 5,6

Preek

Meditatief moment en muziek

*Zingen: Lied 657: 1, 2, 4

Kinderen komen terug

*Kinderlied ELB 188

’k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God
want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij.
’k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij.

Gebeden

Inzameling van gaven

*Slotlied: Lied 425

Zegen

Lengte 1 uur 16 min 46 sec
=>Download (13 MB)
Deze opname wordt over 7 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (76)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst ds Jan-Willem Leurgans 13 jan 10:00

 3. 2 Kerkdienst Viering Heilig Avondmaal ds Rob v.d. Plicht 06 jan 10:00

 4. 3 Oudjarsdienst ds Jan-Willem Leurgans 31 dec 19:30

 5. 4 Kerkdienst ds Rob v.d. Plicht 30 dec 10:00

 6. 5 Kerkdienst Kerst ds. Rob. vd Plicht 25 dec 10:00

 7. 6 kerstnacht dienst ds Jan-Willem Leurgans 24 dec 22:00

 8. 7 Kerkdienst Vierde advent ds Rob v.d.Plicht 23 dec 10:00

 9. 8 Kerkdienst Derde advent ds Jan-Willem Leurgans 16 dec 10:00

 10. 9 Kerkdienst Tweede advent ds Rob v.d.Plicht 09 dec 10:00

 11. 10 Rouwdienst Mevr. J. G. Blom - van Houwelingen ds Jan-Willem Leurgans 07 dec 14:15