Geef feedback op de website

Zondagmorgendienst

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 19 augustus, 10:00

Ds P.H. Endedijk - wijkpredikant Grote Kerk

Dienst van Schrift en Gebed
op de negende zondag van de zomer
19 augustus 2018 – 10.00 uur

De voorbereiding
Woord van welkom en mededelingen
Orgelspel en aansteken van de tafelkaarsen
Bemoediging en drempelgebed
Openingslied: Liedboek 212
Kyrie en Gloria: Liedboek 270a + 146c: 1, 6, 7
Groet en Gebed van de zondag

De Schriften
Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 35
Schriftlied: Liedboek 608
Epistellezing: Efeziërs 5,15-20
Schriftlied: Liedboek 713
Evangelielezing: Marcus 7,31-37
Acclamatie: Liedboek 339f
Schriftlied: Liedboek 677
Preek
Schriftlied: Liedboek 323

De gebeden en gaven
Gebeden:
- Voorbede met Liedboek 367e
- Gebedsstilte
- Slotgebed
- Onze Vader
Inzameling van de gaven
Gebed over de gaven
Slotlied: Liedboek 630
Zending en zegen
Orgelspel

Lengte 1 uur 2 min 51 sec
=>Download (58 MB)
Deze opname wordt over 9 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (17)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - wijkpredikant Grote Kerk 11 nov 10:00

 3. 2 Vespers - Dankdag voor gewas en arbeid Lector: Kees Blok Liturgische zang: Dick van Zwieten 07 nov 19:00

 4. 3 Zondagmorgendienst Ds E. van Houwelingen - Hengelo (gastpredikant) 04 nov 10:00

 5. 4 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - wijkpredikant Grote Kerk 28 okt 10:00

 6. 5 Zondagmorgendienst Ds H. Wachtmeester - Hengelo (gastpredikant) 21 okt 10:00

 7. 6 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - wijkpredikant Grote Kerk 14 okt 10:00

 8. 7 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - wijkpredikant Grote Kerk 07 okt 10:00

 9. 8 Zondagmorgendienst Ds K. Sluiter - em. wijkpredikant Grote Kerk 30 sep 10:00

 10. 9 Zondagmorgendienst Mw ds R. de Vries - Almelo (em. gastpredikante) 23 sep 10:00

 11. 10 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - wijkpredikant Grote Kerk 16 sep 10:00