Geef feedback op de website

Zondagmorgendienst

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 19 augustus, 10:00

Ds P.H. Endedijk - wijkpredikant Grote Kerk

Dienst van Schrift en Gebed
op de negende zondag van de zomer
19 augustus 2018 – 10.00 uur

De voorbereiding
Woord van welkom en mededelingen
Orgelspel en aansteken van de tafelkaarsen
Bemoediging en drempelgebed
Openingslied: Liedboek 212
Kyrie en Gloria: Liedboek 270a + 146c: 1, 6, 7
Groet en Gebed van de zondag

De Schriften
Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 35
Schriftlied: Liedboek 608
Epistellezing: Efeziërs 5,15-20
Schriftlied: Liedboek 713
Evangelielezing: Marcus 7,31-37
Acclamatie: Liedboek 339f
Schriftlied: Liedboek 677
Preek
Schriftlied: Liedboek 323

De gebeden en gaven
Gebeden:
- Voorbede met Liedboek 367e
- Gebedsstilte
- Slotgebed
- Onze Vader
Inzameling van de gaven
Gebed over de gaven
Slotlied: Liedboek 630
Zending en zegen
Orgelspel

Lengte 1 uur 2 min 51 sec
=>Download (58 MB)
Deze opname wordt over 11 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (8)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - wijkpredikant Grote Kerk 16 sep 10:00

 3. 2 Zondagmorgendienst Ds W. Broekema - Nijverdal (gastpredikant) 09 sep 10:00

 4. 3 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - wijkpredikant Grote Kerk 02 sep 10:00

 5. 4 Mulder-Siepel, Dieneke (1946-2018); Dankdienst voor haar leven. Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 31 aug 11:00

 6. 5 Zondagmorgendienst Mw ds I. Otten - Vleuten (gastpredikante) 26 aug 10:00

 7. 6 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - wijkpredikant Grote Kerk 19 aug 10:00

 8. 7 Zondagmorgendienst Ds A. van Houwelingen (em. predikant) 12 aug 10:00

 9. 8 Zondagmorgendienst Mw ds A. de Vries - Almelo (gastpredikante) 05 aug 10:00