Geef feedback op de website

 • I: Over de kerk
 • I: zondag 19 augustus, 10:00

ds Rob v.d.Plicht

Voorganger : ds Rob v.d. Plicht
Ouderling van dienst : Agaath de Kwaadsteniet
Organist Kees Dorst :
Lector : Maja Bikker
Koster : Cora v.d. Vliet
Kinderkerk : Alle groepen
Leiding : Joyce v.d. Weijde
1e collecte : Onderhoud Gebouwen
2e Collecte :Eredienst
Deurcollecte : Vorming & Toerusting

Orde van dienst

Welkom en mededelingen

*Aanvangslied: Lied 314

Moment van stilte

Bemoediging en Groet

Gebed

*Loflied: Psalm 136: 1

Wetslezing

*Zingen: Lied 320: 1, 2, 3

Gebed

*Kinderkerklied onder het 3e couplet gaan de kinderen naar hun dienst
1 Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God. Hij is op ons gericht.

2 Wij geven God’s verhalen door. En wie zich openstelt,
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

3 Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal

Schriftlezing Spreuken 4: 20-27
20 Mijn zoon, heb aandacht voor mijn woorden,
geef aan mijn uitspraken gehoor.
21 Houd ze steeds voor ogen,
bewaar ze in het diepste van je hart.
22 Ze zijn het leven voor wie ze aanvaarden,
sterken heel het lichaam als een medicijn.
23 Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart,
het is de bron van je leven.
24 Neem nooit leugens in de mond,
laat geen bedrog over je lippen komen.
25 Je moet elk mens recht in de ogen kunnen zien,
nooit je ogen hoeven neerslaan.
26 Effen de weg waarover je gaat,
dan loop je met vaste tred.
27 Wijk niet af naar rechts, wijk niet af naar links,
wijk alleen uit voor het kwaad.

*Zingen: Psalm 139: 14

Schriftlezing Johannes 7: 37-39
37 Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en hij riep: ‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! 38 “Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft,” zo zegt de Schrift.’ 39 Hiermee doelde hij op de Geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen; de Geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven.

*Zingen: Lied 360: 1, 2, 4

Preek

Meditatief moment en muziek

*Zingen: Lied 653: 1, 3, 7
Kinderen komen terug

*Kinderlied van de maand ELB 188
’k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God
want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij.
’k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij.

Gebeden

Inzameling van de gaven

*Slotlied: Lied 978: 1, 4

Zegen

Lengte 2 uur 9 min 58 sec
=>Download (22 MB)
Deze opname wordt over 11 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (82)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst startzondag ds Jan-Willem Leurgans en ds. R.P. v.d Plicht 16 sep 10:00

 3. 2 Kerkdienst Bevestiging ambtsdragers ds Jan-Willem Leurgans en ds. R.P. v.d Plicht 09 sep 10:00

 4. 3 Kerkdienst Viering Heilig Avondmaal ds Rob v.d.Plicht 02 sep 10:00

 5. 4 Kerkdienst Overstapdienst ds Rob v.d.Plicht 26 aug 10:00

 6. 5 Kerkdienst ds Rob v.d.Plicht 19 aug 10:00

 7. 6 Kerkdienst ds Rob v.d.Plicht 12 aug 10:00

 8. 7 Kerkdienst ds Rob v.d.Plicht 05 aug 10:00

 9. 8 Rouwdienst van Mevr. van Dam van Noort ds Rob v.d.Plicht 04 aug 10:30

 10. 9 Dankdienst van Mevr. Hol - Vrieling ds Rob v.d.Plicht 03 aug 13:00

 11. 10 Kerkdienst ds Rob v.d.Plicht 29 jul 10:00