Geef feedback op de website

Kerkdienst viering Heilig Avondmaal

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 26 augustus, 10:00

ds. Gerjanne van der Velde

De liederen die we vanmorgen zingen zijn:
Lied 84: 1,3
Lied 287: 1,2,4
Lied 837: 1,3
Lied 910: 2,3,4
Lied 653: 1,2,5
Slotlied: 978: 1,2,4

Schriftlezing: Marcus 8: 1 t/m 21
1 Toen er op een keer weer een grote menigte bijeen was, en ze niets meer te eten hadden, riep hij de leerlingen bij zich en zei tegen hen: 2 ‘Ik heb medelijden met al die mensen, want ze zijn nu al drie dagen bij me en hebben niets meer te eten. 3 Als ik hen met een lege maag naar huis stuur, zullen ze onderweg bezwijken; sommigen zijn immers van ver gekomen.’ 4 Zijn leerlingen antwoordden: ‘Maar hoe zou iemand hen hier, in deze verlatenheid, van genoeg brood kunnen voorzien?’ 5 Hij vroeg hun: ‘Hoeveel broden hebben jullie?’ ‘Zeven,’ antwoordden ze.
6 Hij zei tegen de mensen dat ze op de grond moesten gaan zitten; hij nam de zeven broden, sprak het dankgebed uit, brak de broden en gaf ze aan de leerlingen om ze aan de mensen uit te delen, en dat deden ze. 7 Ze hadden ook een paar kleine vissen bij zich; hij sprak er het zegengebed over uit en zei dat ze ook de vissen moesten uitdelen. 8 De mensen aten tot ze verzadigd waren; de leerlingen haalden op wat er van het eten overschoot: zeven manden vol. 9 Er waren ongeveer vierduizend mensen. Toen stuurde hij hen weg.
10 Meteen daarna stapte hij met zijn leerlingen in de boot en voer naar het gebied van Dalmanuta. 11 Daar kwamen de Farizeeën op hem af, en ze begonnen met hem te discussiëren. Om hem op de proef te stellen, verlangden ze van hem een teken uit de hemel. 12 Jezus slaakte een diepe zucht en zei: ‘Waarom verlangt uw soort mensen een teken? Ik verzeker u: aan mensen als u zal zeker geen teken gegeven worden!’ 13 Hij liet hen staan waar ze stonden, stapte weer in de boot en voer naar de overkant.
14 De leerlingen waren vergeten genoeg brood mee te nemen; ze hadden maar één brood bij zich in de boot. 15 Hij waarschuwde hen: ‘Pas op, hoed je voor de zuurdesem van de Farizeeën en voor de zuurdesem van Herodes.’ 16 Ze hadden het er met elkaar over dat ze geen brood hadden. 17 Toen hij dit merkte, zei hij: ‘Waarom praten jullie erover dat je geen brood hebt? Begrijpen jullie het dan nog niet, en ontbreekt het jullie aan inzicht? Zijn jullie dan zo hardleers? 18 Jullie hebben ogen, maar zien niet? Jullie hebben oren, maar horen niet? Weten jullie dan niet meer 19 hoeveel manden vol stukken brood jullie hebben opgehaald toen ik vijf broden brak voor vijfduizend mensen?’ ‘Twaalf,’ antwoordden ze. 20 ‘En toen ik zeven broden brak voor vierduizend mensen, hoeveel manden vol stukken brood hebben jullie toen opgehaald?’ ‘Zeven,’ antwoordden ze. 21 Toen zei hij: ‘Begrijpen jullie het dan nog niet?’

Lengte 1 uur 10 min 10 sec
=>Download (32 MB)
Deze opname wordt over 6 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (64)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Zondagmiddagconcert Luc ten Brinck & Friends 17 feb 15:00

 3. 2 Kerkdienst viering Heilig Avondmaal Voorganger: ds. Gerjanne van der Velde 17 feb 10:00

 4. 3 Kerkdienst. Voorganger: ds. Gerjanne van der Velde 10 feb 10:00

 5. 4 Kerkdienst Voorganger: ds. Gerjanne van der Velde 03 feb 10:00

 6. 5 Kerkdienst Voorganger: ds Herco van der Wilt Abcoude 27 jan 10:00

 7. 6 Zondagmiddagconcert Orgelconcert met Wilbert Berendsen en Harrie Scheffer 20 jan 15:00

 8. 7 Kerkdienst Week van gebed voor de eenheid 2019 Voorganger: ds. Gerjanne van der Velde en diaken Cor Peters 20 jan 10:00

 9. 8 Kerkdienst Voorganger: ds. Gerjanne van der Velde 13 jan 10:00

 10. 9 Kerkdienst Voorganger ds. Gerjanne van der Velde 06 jan 10:00

 11. 10 Kerkdienst Oudjaarsavond Voorganger: ds. Gerjanne van der Velde 31 dec 19:30