Geef feedback op de website

Kerkdienst Overstapdienst

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 26 augustus, 10:00

ds Rob v.d.Plicht

Ouderling van dienst: Rita Oudijk
Lector: Brian Groeneveld
Muzikale begeleiding:
Pim Vink, orgel de band Ithiël
Kinderkerk: Carola
Koster: Joop Bos
Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Bijeengeroepen uit onze huizen
(Melodie: Lied 675, Geest van hierboven)

Bijeengeroepen uit onze huizen,
elk met ons eigen levenslied,
zijn wij gekomen om weer te dromen
van wat God in ons mensen ziet.
Wij willen zingen van alle dingen,
roepen uit donker, roepen om leven,
roepen om licht om Gods woorden te zien.
God zal ons horen, Hij schenkt het leven.
Hij zal ons vragen antwoord te geven,
samen te leven in zijn gloria.

Bijeengekomen, woord in ons midden
samen zijn wij hier in Gods huis.
Kleinen en groten, niemand verstoten,
voor wie God zoekt is hier een thuis.
Bidden en danken, stilte en klanken
met elkaar delen, één zijn met velen
en zingen keer op keer: Jezus is Heer.
Jong en oud samen, zingen nu ‘Amen’.
God in ons midden, verhoor ons bidden.
Heel uw gemeente zingt: Halleluja.

Moment van stilte

Bemoediging en Groet
Gebed

Terugblik Mozambique

Kinderkerk voor de jongste groep, nadat we gezongen hebben
Opwekking Kids 1
Alle kinderen mogen komen
Alle kinderen mogen komen,
er is altijd plaats voor meer,
want mijn koninkrijk staat open,
kom maar binnen, roept de Heer.
Alle kinderen mogen komen
en ook ik, ik hoor erbij.

Refrein:Ik wil dicht bij
Koning Jezus wonen,
in zijn koninkrijk daar ben ik vrij!

Alle kinderen mogen komen,
er is altijd plaats voor meer,
Want mijn koninkrijk staat open,
kom maar binnen, roept de Heer.
Alle kinderen mogen komen,
en ook jij, jij hoort erbij.

Refrein: Kom maar dicht bij
Koning Jezus wonen,
in zijn koninkrijk daar ben je vrij!

Als je klein bent, mag je komen,
er is altijd plaats voor meer,
Want mijn koninkrijk staat open,
kom maar binnen, roept de Heer.
Als je klein bent, mag je komen,
en ook jij, jij hoort erbij.
(refrein)

Als je groot bent, mag je komen,
er is altijd plaats voor meer,
Want mijn koninkrijk staat open,
kom maar binnen, roept de Heer.
Als je groot bent, mag je komen,
en ook jij, jij hoort erbij.
(refrein)

Als je …. heet, mag je komen,
er is altijd plaats voor meer,
Want mijn koninkrijk staat open,
kom maar binnen, roept de Heer.
Als je …. heet, mag je komen,
en ook jij, jij hoort erbij.
(refrein 2x)

Schriftlezing Psalm 121 (Bijbel in gewone taal)
Ik kijk omhoog naar de rgen. Daar komt mijn hulp vandaan. Daar is de Heer, Hij helpt mij, Hij heeft de hemel en aarde gemaakt. De Heer zorgt ervoor dat jou niets overkomt. Hij beschermt je, Hij slaapt niet. Hij slaapt nooit, Hij let goed op. Hij beschermt zijn volk Israël altijd. De Heer beschermt je. Hij gaat met je mee, bij hem ben je veilig. Er overkomt je geen kwaad, niet overdag en niet in de nacht. De Heer zal je steeds beschermen, het kwaad zal je niet raken. De Heer beschermt je, overal waar je ook gaat, je leven lang.

Uitleg

Via beamer
Ik kijk omhoog, Elly & Rikkert https://www.youtube.com/watch?v=v69b1bDsw7I

1.Ik kijk omhoog naar de bergen
Wie zal mij helpen steeds weer
Dat is mijn Schepper mijn beschermer
Mijn hulp is van de Heer

2.Hoog als de bergen
Diep als het meer
Is mijn beschermer
Jezus mijn Heer

3.Want jouw bewaarder zal niet slapen
Waar jij ook gaat
Hij zal je voeten bewaren
Voor alle kwaad

De weg naar het kruis

Zingen, terwijl de kinderen terugkomen van de kinderkerk

Opwekking Kids 233 God heeft een plan

God heeft een plan met je leven,
je bent hier met een doel.
Geloof het diep van binnen, ’t is meer dan een gevoel.

Hij doet meer dan je kan bidden,
Hij is groter dan je denkt.
Ik weet dat Hij je helpt,
ik weet dat Hij je kent.

Dus stap uit je boot,
durf op water te lopen.
Vraag God om hulp
en de hemel gaat open.
Wees maar niet bang,
Hij is altijd bij jou.
In de storm, in de strijd,
in een moeilijke tijd:
God is trouw.

Halleluja, halleluja.
Halleluja, halleluja.
(2x)

Afscheid kinderkerk

Zingen Lied van Afscheid
(Melodie: Verbonden met vader en moeder, GotZ 79)

1. Er zijn al zo’n twaalf jaar verlopen
Sinds jij hier het levenslicht zag.
De weg lag nog helemaal open
Soms een traan, maar ook heel vaak een lach.
Refrein:
Je hoeft niet alleen, maar gaat met veel and’ren in zee: je vader of moeder, een vriend of God zelf die gewoon zegt: ik ga met je mee.

2. Je was nog heel klein op die morgen
toen doopwater viel op je hoofd.
God beloofde om voor je te zorgen
en wij hebben zijn woord steeds geloofd.
Refrein

3. Nu ben je al ouder geworden,
en steeds verder ga je op weg.
De kinderkerk is nu verleden
Maar hoor goed wat een ieder nu zegt:
Refrein

Welkom Jeugdkerk

Zegen over de jongeren die afscheid nemen

Zingen (op melodie van Lied 913, Wat de toekomst brengen moge)
In een land van nu en later doen wij nu een stapje terug.
Maar we zijn er wel, ook morgen als een steuntje in je rug.
Naar een land van toekomstdromen reizen wij, elkaar nabij.
Onderweg in licht en donker, draagt Gods zegen jou en mij.

Gebeden

Inzameling van gaven
1 coll. Diaconie,
2e coll.Eredienst,
Deurcoll.: Vorming en Toerusting
Slotlied Lied 416: 1, 2, 4

Zegen

Lengte 1 uur 32 min 37 sec
=>Download (16 MB)
Deze opname wordt over 6 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (76)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst ds Jan-Willem Leurgans 17 feb 10:00

 3. 2 Kerkdienst Jeugddienst ds Rob v.d. Plicht 10 feb 10:00

 4. 3 Kerkdienst Zondag Werelddiaconaat ds Rob v.d. Plicht 03 feb 10:00

 5. 4 Rouwdienst van Hr Henk de Bruijn ds Jan-Willem Leurgans 29 jan 11:00

 6. 5 Kerkdienst ds Jan-Willem Leurgans 27 jan 10:00

 7. 6 Rouwdienst van Mevr. Bakker ds Jan-Willem Leurgans 25 jan 14:30

 8. 7 Kerkdienst Oecumenische dienst samen met de RK parochie en de Molukse GIM 20 jan 11:00

 9. 8 Kerkdienst ds Jan-Willem Leurgans 13 jan 10:00

 10. 9 Kerkdienst Viering Heilig Avondmaal ds Rob v.d. Plicht 06 jan 10:00

 11. 10 Oudjarsdienst ds Jan-Willem Leurgans 31 dec 19:30