Geef feedback op de website

Kerkdienst Viering Heilig Avondmaal

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 02 september, 10:00

ds Rob v.d.Plicht

Voorganger : Ds. Rob van der Plicht
Ouderling van dienst Aja Terlouw
Lector : Beatrijs Verkiel
Leiding : Marianne en Joyce
Kinderkerk : Groep 1 tot en met 8
Organist : Kees Dorst
Koster : Bert van Straten
1e Collecte : Diaconie
2e Collecte : Onderhoud Orgel
Deurcollecte : PKN Missionair Werk

Orde van dienst

Welkom en mededelingen

*Aanvangslied: Psalm 107: 1, 3, 4

Stil gebed, Bemoediging en Groet

Gebed

*Kinderkerklied onder het 3e couplet gaan de kinderen naar hun dienst
1 Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht. Dat licht vertelt ons iets van God. Hij is op ons gericht.

2 Wij geven God’s verhalen door. En wie zich openstelt, ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

3 Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal. Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal

Het orgel 200 jaar in Moordrecht – enkele woorden van een organist

*Zingen: Psalm 150

Schriftlezing: 1 Kronieken 16: 1-10
1 De ark van God werd neergezet in de tent die David had laten oprichten, en men bracht brandoffers en vredeoffers aan God. 2 Na afloop daarvan zegende David het volk in de naam van de HEER. 3 Aan alle Israëlieten, zowel de mannen als de vrouwen, liet hij brood, gedroogde dadels en rozijnen uitdelen. 4 David stelde de volgende Levieten aan om dienst te doen bij de ark van de HEER door de HEER, de God van Israël, te roemen, te loven en te prijzen: 5 Asaf als leider en Zecharja als zijn helper. Jeïël, Semiramot, Jechiël, Mattitja, Eliab, Benaja, Obed-Edom en Jeïël moesten de harpen en lieren bespelen, en Asaf moest de cimbalen slaan. 6 De priesters Benaja en Jachaziël moesten voortdurend op de trompetten blazen voor de ark van het verbond met God. 7 Op die dag droeg David Asaf en zijn verwanten op voortaan als volgt de lof van de HEER te zingen:
8 ‘Loof de HEER, roep luid zijn naam, maak zijn daden bekend onder de volken,
9 zing en speel voor hem, spreek vol lof over zijn wonderen,
10 beroem u op zijn heilige naam. Wees blij van hart, u die de Heer zoekt.

Zingen: Lied 737: 1, 3, 15, 18, 21

Verkondiging

Orgelmuziek

Zingen: Lied 150a

Kinderen komen terug

Mijn gebed (orgel)
Dit is uw orgel Heer, dit is uw kerk,
‘k loop zomaar binnen Heer, net van m’n werk,
niet voor de priester Heer, of ’t antiek,
ik kom alleen maar Heer, voor de muziek.
Is het bezwaarlijk Heer, dat ik hier zit,
maakt het wat uit o Heer, dat ik niet bid?
‘k Ben niet hervormd of zo, niet katholiek,
ik kom alleen maar hier voor de muziek.
Ik kom hier vaker Heer, haast elke week,
nooit bij een zondagsdienst, nooit voor de preek.
Als je alleen bent Heer, ’t lukte niet best,
‘k werd door collega’s Heer, ook nog gepest.
’t Komt door het orgel Heer, door uw trompet,
‘k kwam haast ongemerkt tot een gebed.

Gebeden

Inzameling van de gaven

Viering van het Heilig Avondmaal

Inleidende woorden

Zingen: Geloofsbelijdenis: Lied 342 (Staand)

Tafelgebed

Gedachtenis:
Zijn dood gedenken wij, Zijn opstanding belijden wij, Zijn toekomst verwachten wij. Maranatha!

Gemeenschap van brood en wijn

Dankzegging

Zingen: Lied 769: 1, 4

Zegen

Lengte 2 uur 9 min 58 sec
=>Download (22 MB)
Deze opname wordt over 6 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (76)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst ds Jan-Willem Leurgans 17 feb 10:00

 3. 2 Kerkdienst Jeugddienst ds Rob v.d. Plicht 10 feb 10:00

 4. 3 Kerkdienst Zondag Werelddiaconaat ds Rob v.d. Plicht 03 feb 10:00

 5. 4 Rouwdienst van Hr Henk de Bruijn ds Jan-Willem Leurgans 29 jan 11:00

 6. 5 Kerkdienst ds Jan-Willem Leurgans 27 jan 10:00

 7. 6 Rouwdienst van Mevr. Bakker ds Jan-Willem Leurgans 25 jan 14:30

 8. 7 Kerkdienst Oecumenische dienst samen met de RK parochie en de Molukse GIM 20 jan 11:00

 9. 8 Kerkdienst ds Jan-Willem Leurgans 13 jan 10:00

 10. 9 Kerkdienst Viering Heilig Avondmaal ds Rob v.d. Plicht 06 jan 10:00

 11. 10 Oudjarsdienst ds Jan-Willem Leurgans 31 dec 19:30