Geef feedback op de website

Zondagmorgendienst

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 09 september, 10:00

Ds W. Broekema - Nijverdal (gastpredikant)

Orde van dienst voor de twaalfde zondag van de zomer, 9 september 2018 om 10.00 uur
in de Grote Kerk te Almelo

DE VOORBEREIDING
Woord van welkom en mededelingen
Orgelspel en aansteken van de kaarsen allen gaan daarna staan
Bemoediging en drempelgebed:
v: Onze hulp is in de naam van de Heer,
a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
v: Hoor ons aan, eeuwige God!
a: HOOR NAAR ONS BIDDEN!
v: Gij, die ons hart aanziet, Gij, die onze diepten peilt,
a: BLIJF ONS NIET VERBORGEN!
v: Wij herkenden U niet, wij zochten onszelf.
a: GIJ, HEER, VERGEEF ONS!
v: Doe ons herleven en maak ons weer nieuw.
a: GEEF ONS UW GENADE!
v: Breng ons in het reine met U en met elkaar.
a: ZEGEN ONS MET VREDE
EN LAAT LICHTEN UW AANGEZICHT.
AMEN.
Het openingslied :
Antifoon: Lied 710d (eerste keer door cantorij, tweede keer door gemeente)
Psalm 139 vers 1 en 14
Antifoon: Lied 710d (door gemeente)
allen gaan daarna zitten

Het Kyrie en het Gloria:
v: Aan het begin van ons samenzijn staan we stil bij de wereld waaruit we komen, waar we zelf ook deel van uit maken. We staan stil bij……………………
Laten wij de Heer om ontferming aanroepen en zijn naam prijzen,
want zijn goedheid is zonder einde:

Liedboek 270a

Gloria: Lied 304 vers 1, 2 en 3

Groet en Gebed van de zondag:
v: De Heer is met u allen!
a: ZIJN VREDE IS MET U!

v: U die recht verschaft
door uw Naam,
kom met uw Geest
in ons midden,
leer ons uw Woord te onderhouden,
opdat wij leven,
en doe ons weten
dat U altijd naar ons luistert
in Jezus Christus, uw Zoon,
dit uur en alle dagen van ons leven,
a: DOOR ONZE HEER JEZUS CHRISTUS, UW ZOON.
AMEN.

DE SCHRIFTEN
Lezing uit het Oude Testament:
l: Deuteronomium 4: 1 en 2, 9 t/m 20
Woord van de Eeuwige!
a: WIJ DANKEN GOD!
De antwoordpsalm : Psalm 54 vers 1 en 2
Lezing uit de brieven:
l: Jakobus 1: 17 t/m 27
Woord van de Eeuwige!
a: WIJ DANKEN GOD!
Schriftlied : Lied 345 vers 1, 2, 3 allen gaan daarna staan
Lezing van het evangelie
v: Marcus 8: 27 t/m 9: 1
Acclamatie: Liedboek 339f
a:

Preek
Schriftlied : Lied 533 vers 1 t/m 4 (coupletten door cantorij, refrein door gemeente)
let op: na couplet 4 zingen we als gemeente het refrein van couplet 6

DE GEBEDEN EN DE GAVEN
Gebeden:
Voorbede:
l: …, zo bidden wij samen: Liedboek 367e
a:
Gebedsstilte
a: ONZE VADER…
Inzameling van onze gaven – Orgelspel
Gebed over de gaven
Slotlied : Lied 825 vers 1, 8 en 9 allen gaan staan
Wegzending en zegen:
v: …,
a:
Orgelspel

Lengte 1 uur 9 min 6 sec
=>Download (63 MB)
Deze opname wordt over 10 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (18)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Zondagmorgendienst Ds P. ten Kleij - Nijverdal (gastpredikant) 18 nov 10:00

 3. 2 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - wijkpredikant Grote Kerk 11 nov 10:00

 4. 3 Vespers - Dankdag voor gewas en arbeid Lector: Kees Blok Liturgische zang: Dick van Zwieten 07 nov 19:00

 5. 4 Zondagmorgendienst Ds E. van Houwelingen - Hengelo (gastpredikant) 04 nov 10:00

 6. 5 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - wijkpredikant Grote Kerk 28 okt 10:00

 7. 6 Zondagmorgendienst Ds H. Wachtmeester - Hengelo (gastpredikant) 21 okt 10:00

 8. 7 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - wijkpredikant Grote Kerk 14 okt 10:00

 9. 8 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - wijkpredikant Grote Kerk 07 okt 10:00

 10. 9 Zondagmorgendienst Ds K. Sluiter - em. wijkpredikant Grote Kerk 30 sep 10:00

 11. 10 Zondagmorgendienst Mw ds R. de Vries - Almelo (em. gastpredikante) 23 sep 10:00