Geef feedback op de website

 • I: Over de kerk
 • I: zondag 09 september, 10:00

ds. Gerjanne van der Velde

De liederen die we vanmorgen zingen zijn:
Lied 105: 1,2
Lied 150-A
Lied 215: 4,5,6,7
Lied 803: 1,2
Lied 823: 1,2,5
Slotlied: 993
Na de zegen lied 425

Schriftlezing: Genesis 13: 1-18
1Vanuit Egypte trok Abram, met zijn vrouw en zijn bezittingen, weer naar de Negev. Lot ging met hem mee.
2Abram was bijzonder rijk: hij had veel vee, zilver en goud. 3Vanuit de Negev trok hij geleidelijk verder, tot aan Betel, tot aan de plaats tussen Betel en Ai waar zijn tent vroeger al had gestaan 4en waar hij toen een altaar had gebouwd. Daar riep Abram de naam van de HEER aan.
5Ook Lot, die met Abram was meegekomen, bezat schapen, geiten, runderen en tenten. 6Beiden bezaten zo veel vee dat er te weinig land was om bij elkaar te blijven wonen. 7Hierdoor ontstond er ruzie tussen de herders van Abrams vee en de herders van Lots vee, en ook woonden in die tijd de Kanaänieten en de Perizzieten nog in het land. 8Daarom zei Abram tegen Lot: ‘Waarom zouden we ruziemaken, jij en ik, of jouw herders en de mijne? We zijn toch familie? 9Het is maar beter dat we uiteengaan. Het hele land ligt voor je open. Als jij naar links gaat, ga ik naar rechts; als jij naar rechts gaat, ga ik naar links.’ 10Lot liet zijn blik rondgaan en zag hoe rijk aan water de hele Jordaanvallei was; voordat Sodom en Gomorra door de HEER werden verwoest, was de vallei tot aan Soar toe even waterrijk als de tuin van de HEER en als Egypte. 11Daarom koos Lot voor zichzelf de Jordaanvallei en trok in oostelijke richting. Zo gingen ze uiteen. 12Abram bleef in Kanaän wonen, maar Lot sloeg zijn tenten op bij de steden in de vallei. Zijn woongebied strekte zich uit tot aan Sodom; 13de mensen daar waren slecht, ze zondigden zwaar tegen de HEER.
14Nadat Lot was weggegaan, zei de HEER tegen Abram: ‘Kijk eens goed om je heen, kijk vanaf de plaats waar je nu staat naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. 15Al het land dat je ziet geef ik aan jou en je nakomelingen, voor altijd. 16En ik zal je zo veel nakomelingen geven als er stof op de aarde is: ze zullen even ontelbaar zijn als alle stofdeeltjes op de aarde. 17Kom, doorkruis het land in zijn volle lengte en breedte, want aan jou zal ik het geven.’ 18Toen brak Abram op en ging wonen bij de eiken van Mamre, bij Hebron. Daar bouwde hij een altaar voor de HEER.

Lengte 1 uur 16 min 13 sec
=>Download (35 MB)
Deze opname wordt over 7 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (64)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Zondagmiddagconcert Luc ten Brinck & Friends 17 feb 15:00

 3. 2 Kerkdienst viering Heilig Avondmaal Voorganger: ds. Gerjanne van der Velde 17 feb 10:00

 4. 3 Kerkdienst. Voorganger: ds. Gerjanne van der Velde 10 feb 10:00

 5. 4 Kerkdienst Voorganger: ds. Gerjanne van der Velde 03 feb 10:00

 6. 5 Kerkdienst Voorganger: ds Herco van der Wilt Abcoude 27 jan 10:00

 7. 6 Zondagmiddagconcert Orgelconcert met Wilbert Berendsen en Harrie Scheffer 20 jan 15:00

 8. 7 Kerkdienst Week van gebed voor de eenheid 2019 Voorganger: ds. Gerjanne van der Velde en diaken Cor Peters 20 jan 10:00

 9. 8 Kerkdienst Voorganger: ds. Gerjanne van der Velde 13 jan 10:00

 10. 9 Kerkdienst Voorganger ds. Gerjanne van der Velde 06 jan 10:00

 11. 10 Kerkdienst Oudjaarsavond Voorganger: ds. Gerjanne van der Velde 31 dec 19:30