Geef feedback op de website

Kerkdienst Bevestiging ambtsdragers

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 09 september, 10:00

ds Jan-Willem Leurgans en ds. R.P. v.d Plicht

Voorganger : Ds. Rob van der Plicht
Voorganger : Ds. Jan Willem Leurgans
Ouderling van dienst : Agaath de Kwaadsteniet
Lector : Carlise Verboom
Organist : Arie Nobel
Koster : Bert van Straten
Kinderkerk : Groep 1 tot en met 8
Leiding : Simone en Carola
1e Collecte : Diaconie
2e Collecte : Onderhoud Gebouwen
Deurcollecte : PKN JOP september

Orde van dienst
Welkom en mededelingen
Zingen: Lied 91a: 1, 2
Stil gebed, Votum en groet
Zingen: Lied 91a: 3

Gebed

*Kinderkerklied onder het 3e couplet gaan de kinderen naar hun dienst
1 Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht. Dat licht vertelt ons iets van God. Hij is op ons gericht.

2 Wij geven God’s verhalen door. En wie zich openstelt, ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

3 Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal. Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal

Lezing: Efeze 2: 11-22
11 Bedenk daarom dat u – u die eigenlijk door uw afkomst heidenen bent en onbesnedenen genoemd wordt door hen die door mensenhanden besneden zijn – 12 bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, geen deel had aan het burgerschap van Israël en niet betrokken was bij de verbondssluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God. 13 Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door zijn bloed. 14 Want hij is onze vrede, hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken 15 en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede 16 en verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden. 17 Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij waren: 18 dankzij hem hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader.
19 Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God, 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. 21 Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, 22 in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest.

Zingen: Psalm 84: 1, 3

Verkondiging

Orgelspel

Zingen: Geloofsbelijdenis: lied 340b

Kinderen komen terug

Kinderlied: Het complimentenlied (begeleiding via youtube) https://youtu.be/IofpdmMOMic

Bevestiging:

Afscheid aftredende ambtsdragers

Presentatie en opdracht

Gelofte
Geloof je dat je in je verkiezing door deze
gemeente door God zelf tot deze dienst bent
geroepen?
Aanvaard je de heilige Schrift als enige regel van
het geloof en wil je je verzetten tegen al wat
daarmee strijdig is?
Beloof je je ambt waardig en trouw te bedienen
met liefde voor de gemeente en voor alle
mensen die de Heer op je weg brengt, beloof je
geheim te houden wat vertrouwelijk tot je kennis
komt, en beloof je je taak te vervullen
overeenkomstig de orde van de kerk?

Zingen: Lied 360: 1, 3

Gebed

Handoplegging

Aanvaarding (staand)
V: Gemeente, dit zijn uw nieuwe ouderlingen. Wilt u hen in uw midden ontvangen en hen hooghouden in hun ambt?
G: Ja, dat willen wij.

Zingen: Lied 345: 3 (staand)

Afscheid wijkteamleden en presentatie nieuwe wijkteamleden en kerkrentmeester

Gebeden

Inzameling van de gaven

Slotlied: Lied 418: 2, 4

Zegen

Lengte 1 uur 34 min 19 sec
=>Download (16 MB)
Deze opname wordt over 7 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (76)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst ds Jan-Willem Leurgans 17 feb 10:00

 3. 2 Kerkdienst Jeugddienst ds Rob v.d. Plicht 10 feb 10:00

 4. 3 Kerkdienst Zondag Werelddiaconaat ds Rob v.d. Plicht 03 feb 10:00

 5. 4 Rouwdienst van Hr Henk de Bruijn ds Jan-Willem Leurgans 29 jan 11:00

 6. 5 Kerkdienst ds Jan-Willem Leurgans 27 jan 10:00

 7. 6 Rouwdienst van Mevr. Bakker ds Jan-Willem Leurgans 25 jan 14:30

 8. 7 Kerkdienst Oecumenische dienst samen met de RK parochie en de Molukse GIM 20 jan 11:00

 9. 8 Kerkdienst ds Jan-Willem Leurgans 13 jan 10:00

 10. 9 Kerkdienst Viering Heilig Avondmaal ds Rob v.d. Plicht 06 jan 10:00

 11. 10 Oudjarsdienst ds Jan-Willem Leurgans 31 dec 19:30