Geef feedback op de website

 • I: Over de kerk
 • I: zondag 23 september, 10:00

ds. Gerjanne van der Velde

De liederen die we vanmorgen zingen zijn:
Lied 121: 1,3
Lied 868: 1,2,5
Lied 919: 1,2,3
Lied 919: 4
Lied 803: 1,2,3
Slotlied: 672: 1,2,3
Na de zegen lied 425

Schriftlezing: Genesis 15: 1-6
151Enige tijd later richtte de HEER zich tot Abram in een visioen: ‘Wees niet bang, Abram: ikzelf zal jou als een schild beschermen. Je loon zal vorstelijk zijn.’ 2‘HEER, mijn God,’ antwoordde Abram, ‘wat voor zin heeft het mij te belonen? Ik zal kinderloos sterven, en alles wat ik bezit zal het eigendom worden van Eliëzer uit Damascus. 3U hebt mij immers geen nakomelingen gegeven; daarom zal een van mijn dienaren mijn erfgenaam worden.’ 4Maar de HEER sprak opnieuw tot hem: ‘Nee, niet je dienaar zal jouw bezittingen erven, maar een kind dat jijzelf zult verwekken.’ 5Daarop leidde hij Abram naar buiten. ‘Kijk eens naar de hemel,’ zei hij, ‘en tel de sterren, als je dat kunt.’ En hij verzekerde hem: ‘Zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen.’ 6Abram vertrouwde op de HEER en deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad.

Schriftlezing: Matteüs 5: 1-10
1Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. 2Hij nam het woord en onderrichtte hen:
3‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
4Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.
5Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.
6Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
7Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
8Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.
9Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
10Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel..

Lengte 57 min 41 sec
=>Download (26 MB)
Deze opname wordt over 11 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (64)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Zondagmiddag concert Let us Wander 21 okt 15:00

 3. 2 Kerkdienst ds. Gerjanne van der Velde 21 okt 10:00

 4. 3 Kerkdienst Dialect Dienst ds. Hans Hinkamp Lichtenvoorde 14 okt 10:00

 5. 4 Kerkdienst bevestiging ambtsdragers. ds. Gerjanne van der Velde 07 okt 10:00

 6. 5 Kerkdienst ds. Dik Bos 30 sep 10:00

 7. 6 Zondagmiddag concert Julian Simmes 23 sep 15:00

 8. 7 Kerkdienst ds. Gerjanne van der Velde 23 sep 10:00

 9. 8 Kerkdienst ds. Gerjanne van der Velde 09 sep 10:00

 10. 9 Kerkdienst viering Heilig Avondmaal ds. Gerjanne van der Velde 26 aug 10:00

 11. 10 Kerkdienst Mevr. Gerrie Zemmelink Aalten 19 aug 10:00