Geef feedback op de website

 • I: Over de kerk
 • I: zondag 23 september, 10:00

ds. Gerjanne van der Velde

De liederen die we vanmorgen zingen zijn:
Lied 121: 1,3
Lied 868: 1,2,5
Lied 919: 1,2,3
Lied 919: 4
Lied 803: 1,2,3
Slotlied: 672: 1,2,3
Na de zegen lied 425

Schriftlezing: Genesis 15: 1-6
151Enige tijd later richtte de HEER zich tot Abram in een visioen: ‘Wees niet bang, Abram: ikzelf zal jou als een schild beschermen. Je loon zal vorstelijk zijn.’ 2‘HEER, mijn God,’ antwoordde Abram, ‘wat voor zin heeft het mij te belonen? Ik zal kinderloos sterven, en alles wat ik bezit zal het eigendom worden van Eliëzer uit Damascus. 3U hebt mij immers geen nakomelingen gegeven; daarom zal een van mijn dienaren mijn erfgenaam worden.’ 4Maar de HEER sprak opnieuw tot hem: ‘Nee, niet je dienaar zal jouw bezittingen erven, maar een kind dat jijzelf zult verwekken.’ 5Daarop leidde hij Abram naar buiten. ‘Kijk eens naar de hemel,’ zei hij, ‘en tel de sterren, als je dat kunt.’ En hij verzekerde hem: ‘Zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen.’ 6Abram vertrouwde op de HEER en deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad.

Schriftlezing: Matteüs 5: 1-10
1Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. 2Hij nam het woord en onderrichtte hen:
3‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
4Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.
5Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.
6Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
7Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
8Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.
9Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
10Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel..

Lengte 57 min 41 sec
=>Download (26 MB)
Deze opname wordt over 6 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (62)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 kerkdienst Biddag voor gewas en arbeid Voorganger ds. Gerjanne van der Velde 13 mrt 19:30

 3. 2 Kerkdienst 1e zondag in de veertigdagentijd Voorganger ds. A. van Voorst Dinxperlo 10 mrt 10:00

 4. 3 Kerkdienst Voorganger: ds. D Bos Doetinchem 03 mrt 10:00

 5. 4 Kerkdienst Voorganger: ds. Gerjanne van der Velde 24 feb 10:00

 6. 5 Zondagmiddagconcert Luc ten Brinck & Friends 17 feb 15:00

 7. 6 Kerkdienst viering Heilig Avondmaal Voorganger: ds. Gerjanne van der Velde 17 feb 10:00

 8. 7 Kerkdienst. Voorganger: ds. Gerjanne van der Velde 10 feb 10:00

 9. 8 Kerkdienst Voorganger: ds. Gerjanne van der Velde 03 feb 10:00

 10. 9 Kerkdienst Voorganger: ds Herco van der Wilt Abcoude 27 jan 10:00

 11. 10 Zondagmiddagconcert Orgelconcert met Wilbert Berendsen en Harrie Scheffer 20 jan 15:00