Geef feedback op de website

Matteüs 25:13-30

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 23 september, 09:30

ds. J. van den Os

Morgendienst

Liturgie

Welkom en mededelingen
Voorzang: Ps. 138: 1 (Gereformeerd Kerkboek)
Stil gebed
Gezongen votum
Groet
Zingen: Opwekking 47 ‘Omdat Hij leeft’
Wet: Exodus 20
Zingen: Opwekking 389 ‘Create in me a clean heart’
Gebed
Schriftlezing: Matteüs 25: 13-30 (NBV)
Zingen: Gezang 63: 1, 2 en 3
Kinderen naar Bijbelvertelling
Verkondiging over: trouw in het minste
Zingen: Ps. 98: 1 en 4 (Nieuwe Berijming)
Dankgebed
Kinderen komen terug
Kinderlied
Collecte
Zingen: Ps. 86: 6 (Oude Berijming)
Zegen (gemeente zegt amen)

Lengte 1 uur 27 min 24 sec
=>Download (40 MB)
Deze opname wordt over 11 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (103)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Middagdienst ds. R. Vrijhof 21 okt 16:30

 3. 2 Morgendienst ds. C. de Jong 21 okt 09:30

 4. 3 Hand. 3: 1 - 26 ds. C. de Jong 14 okt 16:00

 5. 4 2 Koningen 4: 1 - 7 student A.J. de Jong 14 okt 09:30

 6. 5 Lukas 1:1-14, Johannes 18:12-27 en Filipp. 2:5-11 ds. R. Vrijhof 07 okt 16:30

 7. 6 Lukas 17: 5 en 6 ds. G. van de Groep 07 okt 09:30

 8. 7 Zondag 33 Heidelbergse Catechismus ds. J.J. Poutsma 30 sep 16:30

 9. 8 Jakobus 5 ds. W.M. van Wijk 30 sep 09:30

 10. 9 Handelingen 10 ds. C van de Beek 23 sep 16:30

 11. 10 Matteüs 25:13-30 ds. J. van den Os 23 sep 09:30