Geef feedback op de website

Matteüs 25:13-30

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 23 september, 09:30

ds. J. van den Os

Morgendienst

Liturgie

Welkom en mededelingen
Voorzang: Ps. 138: 1 (Gereformeerd Kerkboek)
Stil gebed
Gezongen votum
Groet
Zingen: Opwekking 47 ‘Omdat Hij leeft’
Wet: Exodus 20
Zingen: Opwekking 389 ‘Create in me a clean heart’
Gebed
Schriftlezing: Matteüs 25: 13-30 (NBV)
Zingen: Gezang 63: 1, 2 en 3
Kinderen naar Bijbelvertelling
Verkondiging over: trouw in het minste
Zingen: Ps. 98: 1 en 4 (Nieuwe Berijming)
Dankgebed
Kinderen komen terug
Kinderlied
Collecte
Zingen: Ps. 86: 6 (Oude Berijming)
Zegen (gemeente zegt amen)

Lengte 1 uur 27 min 24 sec
=>Download (40 MB)
Deze opname wordt over 7 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (110)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Lucas 16:8 - 9 ds. W. de Bruin 17 feb 16:30

 3. 2 Markus 9 : 14-29 ds. J.J. Lof 17 feb 09:30

 4. 3 Romeinen 8: 22-32 ds. M.W. Vrijhof 10 feb 16:30

 5. 4 Johannes 9 ds. C. de Jong 10 feb 09:30

 6. 5 Joh. 5: 1-18 ds. C. de Jong 03 feb 16:30

 7. 6 Joh. 3: 3 en 16 ds. J.A. Boersema 03 feb 09:30

 8. 7 Joh. 2:11,22 ds. J.A. Boersema 27 jan 16:30

 9. 8 1 Joh. 4: 1 - 42 ds. C. de Jong 27 jan 09:30

 10. 9 Joh. 1: 19-51 ds. C. de Jong 20 jan 16:30

 11. 10 Hebreeën 7 ds. W.M. van Wijk 20 jan 09:30