Geef feedback op de website

Matteüs 25:13-30

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 23 september, 09:30

ds. J. van den Os

Morgendienst

Liturgie

Welkom en mededelingen
Voorzang: Ps. 138: 1 (Gereformeerd Kerkboek)
Stil gebed
Gezongen votum
Groet
Zingen: Opwekking 47 ‘Omdat Hij leeft’
Wet: Exodus 20
Zingen: Opwekking 389 ‘Create in me a clean heart’
Gebed
Schriftlezing: Matteüs 25: 13-30 (NBV)
Zingen: Gezang 63: 1, 2 en 3
Kinderen naar Bijbelvertelling
Verkondiging over: trouw in het minste
Zingen: Ps. 98: 1 en 4 (Nieuwe Berijming)
Dankgebed
Kinderen komen terug
Kinderlied
Collecte
Zingen: Ps. 86: 6 (Oude Berijming)
Zegen (gemeente zegt amen)

Lengte 1 uur 27 min 24 sec
=>Download (40 MB)
Deze opname wordt over 3 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (109)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Johannes 14 ds. J.A. Boersema 23 jun 16:30

 3. 2 Efeziërs 6: 18 ds. W.J. Quist 23 jun 09:30

 4. 3 Genesis 1: 26-28 'christen zijn en werk' ds. H.S. van Hemmen 16 jun 16:30

 5. 4 Lukas 7: 1 - 10 student D. Kok 16 jun 09:30

 6. 5 Heidelbergse Catechismus zondag 20 br. J.B. van der Eerden 09 jun 16:30

 7. 6 Handelingen 2: 3 ds. J. Poutsma 09 jun 09:30

 8. 7 Psalm 14, Psalm 144 en Romeinen 3: 9-24 ds. M.W. Vrijhof 02 jun 16:30

 9. 8 Job 3 en Jeremia 20:7-18 ds. M.W. Vrijhof 02 jun 09:30

 10. 9 Hbr 6: 19 - 20 ds. C. van de Beek 30 mei 09:30

 11. 10 Job 38, 40: 1-32 en 42: 1-6 ds. J. Holtland 26 mei 16:30