Geef feedback op de website

Zondagmorgendienst

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 23 september, 10:00

Mw ds R. de Vries - Almelo (em. gastpredikante)

Orde van dienst voor de 1e zondag van de herfst, 23 september 2018, Grote Kerk Almelo,

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst
Orgelspel
Bemoediging en drempelgebed door v. en a.
Openingslied: psalm 121 + antifoon 711b
Kyrie: v. … Laten wij de Heer om ontferming aanroepen en zijn naam prijzen,
want zijn goedheid is zonder einde:
a. Here God, ontferm U, Christus ontferm u, Here God, ontferm u (270 a)
Glorialied: 304
Groet en gebed van de zondag
Lezing OT (lector): Deuteronomium 13 : 2 – 6
Antwoordpsalm: psalm 119 b
Lezing uit de brieven (lector): Jakobus 3 : 16 – 4 : 6
Schriftlied: 991 cantorij oneven strofen; gemeente even strofen
Lezing van het evangelie (voorg.) staan : Marcus 9 : 30 – 37
a. accl. Liedboek 339 f
Preek – schriftuitleg
Schriftlied: 1012

Gebeden Voorbede: v. … zo bidden wij samen Liedboek 367 e
Stil gebed
(v. slotgebed)
a. Onze Vader
Inzameling van gaven
Orgelspel
Gebed over de gaven
Slotlied: 838 vers 1, 2 en 4

Wegzending en zegen a. 1 x Amen
Orgelspel
Uitgangscollecte

Lengte 1 uur 1 min 46 sec
=>Download (57 MB)
Deze opname wordt over 11 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (12)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - wijkpredikant Grote Kerk 14 okt 10:00

 3. 2 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - wijkpredikant Grote Kerk 07 okt 10:00

 4. 3 Zondagmorgendienst Ds K. Sluiter - em. wijkpredikant Grote Kerk 30 sep 10:00

 5. 4 Zondagmorgendienst Mw ds R. de Vries - Almelo (em. gastpredikante) 23 sep 10:00

 6. 5 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - wijkpredikant Grote Kerk 16 sep 10:00

 7. 6 Zondagmorgendienst Ds W. Broekema - Nijverdal (gastpredikant) 09 sep 10:00

 8. 7 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - wijkpredikant Grote Kerk 02 sep 10:00

 9. 8 Mulder-Siepel, Dieneke (1946-2018); Dankdienst voor haar leven. Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 31 aug 11:00

 10. 9 Zondagmorgendienst Mw ds I. Otten - Vleuten (gastpredikante) 26 aug 10:00

 11. 10 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - wijkpredikant Grote Kerk 19 aug 10:00