Geef feedback op de website

 • I: Over de kerk
 • I: zondag 23 september, 16:30

ds. C van de Beek

Middagdienst

Liturgie

1. welkom en mededeling KR
2. oefenen antifoon (NL 710d)
3. zingen: NL 710d + PG 139 : 1 en 2 + NL 710d
4. stil gebed – votum – groet van God
5. zingen: PN 66, 1. 5 – breek aarde uit in jubelzangen
6. bidden
7. kinderlied: E&R 243 – vertel het aan de mensen wie
8. bijbel open: Handelingen 10 NBV
9. zingen: PG 87, 1. 3. 5 – Jeruzalem de godsstad hier beneden…
10. verkondiging
11. zingen: LB gez 308 – in Christus in noch west noch…
12. geloof belijden
13. zingen: GK gez 161 : 1 en 4 Heer, U bent mijn leven…
14. danken en bidden
15. collecte
16. zingen: PG 67 – dat alle volken u belijden…..
17. zegen

Lengte 1 uur 22 min 4 sec
=>Download (38 MB)
Deze opname wordt over 11 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (103)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Hand. 3: 1 - 26 ds. C. de Jong 14 okt 16:00

 3. 2 2 Koningen 4: 1 - 7 student A.J. de Jong 14 okt 09:30

 4. 3 Lukas 1:1-14, Johannes 18:12-27 en Filipp. 2:5-11 ds. R. Vrijhof 07 okt 16:30

 5. 4 Lukas 17: 5 en 6 ds. G. van de Groep 07 okt 09:30

 6. 5 Zondag 33 Heidelbergse Catechismus ds. J.J. Poutsma 30 sep 16:30

 7. 6 Jakobus 5 ds. W.M. van Wijk 30 sep 09:30

 8. 7 Handelingen 10 ds. C van de Beek 23 sep 16:30

 9. 8 Matteüs 25:13-30 ds. J. van den Os 23 sep 09:30

 10. 9 Obadja 16-21 ds. W.T. van Veelen 16 sep 16:30

 11. 10 Leviticus 16 ds. C. Lodewijk 16 sep 09:30