Geef feedback op de website

 • I: Over de kerk
 • I: zondag 30 september, 09:30

ds. W.M. van Wijk

Morgendienst

Liturgie

1. Welkom en mededelingen
2. voorzang Ps 62 : 1, 4 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer
3. stil gebed
4. Votum zingen
5. zegen
6. Amen
7. Opw 717 Stil mijn ziel wees stil (indien mogelijk, anders Ps 62 : 5, 7)
8. Gebed
9. Toewijding: lezing uit 1 Petrus 4:7-19
a. Zingen: LvK 106 Het einde aller dingen is nabij (=GK 251)
10. Woordbediening
a. Schriftlezing Jakobus 5 NBV
b. Zingen: LB 718 God die leven hebt gegeven (=LvK 350)
c. Preek
d. Zingen Opw 672 Heerser over alle dingen
11. dank- en voorbedegebed
12. Collecte
13. Slotzang: GK 228 Jezus leeft in eeuwigheid
14. Zegen
15. Amen (gemeente zingt 3x)

Lengte 1 uur 25 min 20 sec
=>Download (39 MB)
Deze opname wordt over 7 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (110)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Lucas 16:8 - 9 ds. W. de Bruin 17 feb 16:30

 3. 2 Markus 9 : 14-29 ds. J.J. Lof 17 feb 09:30

 4. 3 Romeinen 8: 22-32 ds. M.W. Vrijhof 10 feb 16:30

 5. 4 Johannes 9 ds. C. de Jong 10 feb 09:30

 6. 5 Joh. 5: 1-18 ds. C. de Jong 03 feb 16:30

 7. 6 Joh. 3: 3 en 16 ds. J.A. Boersema 03 feb 09:30

 8. 7 Joh. 2:11,22 ds. J.A. Boersema 27 jan 16:30

 9. 8 1 Joh. 4: 1 - 42 ds. C. de Jong 27 jan 09:30

 10. 9 Joh. 1: 19-51 ds. C. de Jong 20 jan 16:30

 11. 10 Hebreeën 7 ds. W.M. van Wijk 20 jan 09:30