Geef feedback op de website

 • I: Over de kerk
 • I: zondag 30 september, 09:30

ds. W.M. van Wijk

Morgendienst

Liturgie

1. Welkom en mededelingen
2. voorzang Ps 62 : 1, 4 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer
3. stil gebed
4. Votum zingen
5. zegen
6. Amen
7. Opw 717 Stil mijn ziel wees stil (indien mogelijk, anders Ps 62 : 5, 7)
8. Gebed
9. Toewijding: lezing uit 1 Petrus 4:7-19
a. Zingen: LvK 106 Het einde aller dingen is nabij (=GK 251)
10. Woordbediening
a. Schriftlezing Jakobus 5 NBV
b. Zingen: LB 718 God die leven hebt gegeven (=LvK 350)
c. Preek
d. Zingen Opw 672 Heerser over alle dingen
11. dank- en voorbedegebed
12. Collecte
13. Slotzang: GK 228 Jezus leeft in eeuwigheid
14. Zegen
15. Amen (gemeente zingt 3x)

Lengte 1 uur 25 min 20 sec
=>Download (39 MB)
Deze opname wordt over 12 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (103)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Hand. 3: 1 - 26 ds. C. de Jong 14 okt 16:00

 3. 2 2 Koningen 4: 1 - 7 student A.J. de Jong 14 okt 09:30

 4. 3 Lukas 1:1-14, Johannes 18:12-27 en Filipp. 2:5-11 ds. R. Vrijhof 07 okt 16:30

 5. 4 Lukas 17: 5 en 6 ds. G. van de Groep 07 okt 09:30

 6. 5 Zondag 33 Heidelbergse Catechismus ds. J.J. Poutsma 30 sep 16:30

 7. 6 Jakobus 5 ds. W.M. van Wijk 30 sep 09:30

 8. 7 Handelingen 10 ds. C van de Beek 23 sep 16:30

 9. 8 Matteüs 25:13-30 ds. J. van den Os 23 sep 09:30

 10. 9 Obadja 16-21 ds. W.T. van Veelen 16 sep 16:30

 11. 10 Leviticus 16 ds. C. Lodewijk 16 sep 09:30