Geef feedback op de website

 • I: Over de kerk
 • I: zondag 30 september, 09:30

ds. W.M. van Wijk

Morgendienst

Liturgie

1. Welkom en mededelingen
2. voorzang Ps 62 : 1, 4 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer
3. stil gebed
4. Votum zingen
5. zegen
6. Amen
7. Opw 717 Stil mijn ziel wees stil (indien mogelijk, anders Ps 62 : 5, 7)
8. Gebed
9. Toewijding: lezing uit 1 Petrus 4:7-19
a. Zingen: LvK 106 Het einde aller dingen is nabij (=GK 251)
10. Woordbediening
a. Schriftlezing Jakobus 5 NBV
b. Zingen: LB 718 God die leven hebt gegeven (=LvK 350)
c. Preek
d. Zingen Opw 672 Heerser over alle dingen
11. dank- en voorbedegebed
12. Collecte
13. Slotzang: GK 228 Jezus leeft in eeuwigheid
14. Zegen
15. Amen (gemeente zingt 3x)

Lengte 1 uur 25 min 20 sec
=>Download (39 MB)
Deze opname wordt over 10 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (104)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 1 Petrus 2:1-10 ds. R. Vrijhof 09 dec 16:30

 3. 2 Lukas 1: 57-79 ds. R. Vrijhof 09 dec 09:30

 4. 3 Openbaring 8: 1 – 5 ds. C. van de Beek 02 dec 16:30

 5. 4 Psalm 5 en Luc. 2: 29-32 ds. C. de Jong 02 dec 09:30

 6. 5 Jezus, waar is Hij eigenlijk gebleven? 1 Cor. 8: 1-6, Filp. 2: 1-11 en 1 Petr.1:13-21 ds. J. Wesseling 25 nov 16:30

 7. 6 Openbaring 1: 4 – 8 ds. C. van de Beek 25 nov 09:30

 8. 7 Jezus: wat komt Hij eigenlijk doen? Hebr. 7: 22 – 28 en Hebr. 9: 11-14 ds. J. Wesseling 18 nov 16:30

 9. 8 Amos 9:11,12 ds. J. Boersema 18 nov 09:30

 10. 9 Joh 16: 28 - 17: 5 "Jezus: wie is Hij toch?" ds. J. Wesseling 11 nov 16:30

 11. 10 Amos 5: 4-6 ds. J. Boersema 11 nov 09:30