Geef feedback op de website

Kerkdienst Jeugddienst MMV Ithiël,

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 30 september, 10:00

ds Jan-Willem Leurgans

Voorganger: ds Jan-Willem Leurgans,
Ouderling van dienst: Aja Terlouw,
Lector: Leonie Koppenaal,
M.m.v. Ithiël,
Organist: Arie Nobel,
Deelnemers van de werkvakantie naar Mozambique,
Kinderkerk: Joyce en Simone
Koster: Jaap Broer.
Muziek door de Jeugdraadband
Welkom en mededelingen
Lied 218: 1,2,4 (orgel)

1.Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

2.Dank U voor deze mooie aarde,
dank U voor sterren, maan en zon.
Dank U dat U ons wilt bewaren,
kracht en levensbron.

4.Dank U voor steun in moeilijkheden,
altijd ziet U naar mensen om.
Dank U voor vrienden en voor vreemden
die ik tegenkom.

Stil gebed
Votum en groet
Zingen: No longer slaves (Ithiël)

You unravel me with a melody.
You surround me with a song
of deliverance from my enemies,
‘till all my fears are gone.

Chorus:
I’m no longer a slave to fear.
I am a child of God.
I’m no longer a slave to fear.
I am a child of God.

From my mother’s womb,
You have chosen me.
Love has called my name.
I’ve been born again, into Your family.
Your blood flows through my veins.

(Chorus 2x)

You split the sea so I could walk right through it.
My fears were drowned in perfect love.
You rescued me so I could stand and sing:
I am a child of God
.
You split the sea so I could walk right through it.
My fears were drowned in perfect love.
You rescued me so I could stand and sing:
I am a child of God. (3x)
(Chorus 2x)
Introductie met film
Herinneringen van deelnemers
1. Als ik aan de reis denk, herinner ik me als eerste…
2. Het moeilijkste aan de reis vond ik…

Zingen: lied 969: 1,4 (orgel)

1.In Christus is noch west noch oost
in Hem noch zuid noch noord,
één wordt de mensheid door zijn troost,
de wereld door zijn woord.
4.Laat zuid en noord nu zijn verblijd,
Hem prijzen west en oost.
Aan Christus hoort de wereld wijd,
in Hem is zij vertroost.

Bidden
Kinderkerklied (orgel)
1 Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God. Hij is op ons gericht.

2 Wij geven God’s verhalen door. En wie zich openstelt,
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

3 Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal

Herinneringen van deelnemers
1. Tijdens de werkvakantie vond ik het meest spannend…
2. De reis heeft voor mijn geloof betekent…

Bijbellezing: 1 Johannes 3: 16-24
16 Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters. 17 Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden? 18 Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden. 19 Dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid en kunnen we met een gerust hart voor God staan. 20 En zelfs als ons hart ons aanklaagt: God is groter dan ons hart, hij weet alles. 21 Geliefde broeders en zusters, als ons hart ons niet aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden 22 en ontvangen we van hem wat we maar vragen, omdat we ons aan zijn geboden houden en doen wat hij wil. 23 Dit is zijn gebod: dat we geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben, zoals hij ons heeft opgedragen. 24 Wie zich aan zijn geboden houdt blijft in God, en God blijft in hem. Dat hij in ons blijft, weten we door de Geest die hij ons heeft gegeven.

Zingen: Lopen op het water (Ithiël)

U leert me lopen op het water,
de oceaan is weids en diep.
U vraagt me alles los te laten,
daar vind ik U en ik twijfel niet.
Refrein:

En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.

De diepste zee is vol genade.
Uw sterke hand, die houdt mij vast.
En als mijn voeten zouden falen,
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand.

(Refrein)

Bridge 4x:
Geest van God, leer mij te gaan over de golven,
in vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op uw genade,
want ik ben in uw nabijheid.
(Refrein)

Preek
Zingen: Lied 838: 1,2 (orgel)

1.O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

2.Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.

Kinderen komen terug
Moment met de kinderen
Zingen: ELB 421 (begeleid door deelnemers werkvakantie)
Ben je groot of ben je klein of ergens tussen in:
God houdt van jou.
Ben je dik of ben je dun of ben blank of bruin:
God houdt van jou.
Hij kent je als je blij bent,
Hij kent je als je baalt.
Hij kent je als je droevig bent,
Hij kent je als je straalt.
Het geeft niet of je knap bent,
het geeft niet wat je doet:
God houdt van jou,. Hij is vol liefde.
God houdt van jou.

Danken en bidden
Herinneringen van deelnemers
1. Het verschil dat we hebben gemaakt is…
2. In mijn dagelijks leven neem ik mee…

Inzameling van gaven, 1e coll.Onderh.Gebouwen,2e coll.Eredienst, Deurcoll. deStroom Jeugdwerk
terwijl Ithiël zingt: Who am I
Who am I, that the lord of all the earth
Would care to know my name
Would care to feel my hurt?
Who am I, that the bright and morning star
Would choose to light the way
For my ever wandering heart?

Not because of who I am
But because of what you’ve done
Not because of what I’ve done
But because of who you are

I am a flower quickly fading
Here today and gone tomorrow
A wave tossed in the ocean
A vapor in the wind
Still you hear me when I’m calling
Lord, you catch me when I’m falling
And you’ve told me who I am
I am yours

Who am I, that the eyes that see my sin
Would look on me with love
And watch me rise again?
Who am I, that the voice that calmed the sea
Would call out through the rain
And calm the storm in me?

Not because of who I am
But because of what you’ve done
Not because of what I’ve done
But because of who you are

I am a flower quickly fading
Here today and gone tomorrow
A wave tossed in the ocean
A vapor in the wind
Still you hear me when I’m calling
Lord, you catch me when I’m falling
And you’ve told me who I am
I am yours

Not because of who I am
But because of what you’ve done
Not because of what I’ve done
But because of who you are

I am a flower quickly fading
Here today and gone tomorrow
A wave tossed in the ocean
A vapor in the wind
Still you hear me when I’m calling
Lord, you catch me when I’m falling
And you’ve told me who I am
I am yours

I am yours
I am yours
Whom shall I fear, whom shall I fear?
’Cause I am yours
I am yours

Slotwoord, daarna zingt de hele groep: God is zo goed (begeleid door deelnemers werkvakantie)
1. Deelnemers werkvakantie Deus e tao bom, Deus e tao bom, Deus e tao bom, e tao bom para mim. God is so good, God is so good, God is so good, is so good for me God is zo goed, God is zo goed, God is zo goed, is zo goed voor mij
2. Deelnemers werkvakantie en gemeente Deus e tao bom, Deus e tao bom, Deus e tao bom, e tao bom para mim. God is so good, God is so good, God is so good, is so good for me God is zo goed, God is zo goed, God is zo goed, is zo goed voor mij
Slotlied: Ik zal er zijn (Ithiël)

1.Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

2. Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

3. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

Refrein:
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

4.O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
Refrein

Zegen
Orgelmuziek

Lengte 1 uur 48 min 56 sec
=>Download (19 MB)
Deze opname wordt over 6 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (73)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst doopdienst mmv Bertus en de Refo´s ds Jan-Willem Leurgans 17 mrt 10:00

 3. 2 Biddag ds Rob v.d. Plicht 13 mrt 19:30

 4. 3 Kerkdienst ds Jan-Willem Leurgans 10 mrt 10:00

 5. 4 Kerkdienst Viering Heilig Avondmaal ds Rob v.d. Plicht 03 mrt 10:00

 6. 5 Kerkdienst Taizé-dienst ds Rob v.d. Plicht M.M.V. Taizé-groep 24 feb 10:00

 7. 6 Kerkdienst ds Jan-Willem Leurgans 17 feb 10:00

 8. 7 Kerkdienst Jeugddienst ds Rob v.d. Plicht 10 feb 10:00

 9. 8 Kerkdienst Zondag Werelddiaconaat ds Rob v.d. Plicht 03 feb 10:00

 10. 9 Rouwdienst van Hr Henk de Bruijn ds Jan-Willem Leurgans 29 jan 11:00

 11. 10 Kerkdienst ds Jan-Willem Leurgans 27 jan 10:00