Geef feedback op de website

Kerkdienst bevestiging ambtsdragers.

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 07 oktober, 10:00

ds. Gerjanne van der Velde

In deze dienst nemen we afscheid van
Ria Jansen van Velsen-Klompenmaker als diaken
en wordt als diaken bevestigd
Mariet Weening-Meuleman

Aanvangstlied: 280: 1-5 (staande gezongen)
Samenzang: Psalm 130: 1,3
Schriftlezing: Genesis 18: 1-15, 21 1-7
18De HEER verscheen opnieuw aan Abraham, bij de eiken van Mamre. Op het heetst van de dag zat Abraham in de ingang van zijn tent. Toen hij opkeek, zag hij even verderop plotseling drie mannen staan. Onmiddellijk snelde hij de tent uit, naar hen toe. Hij boog diep en zei: ‘Heer, wees toch zo goed uw dienaar niet voorbij te gaan. Ik zal wat water voor u laten halen zodat u uw voeten kunt wassen, maak het u hier onder de boom intussen gemakkelijk. Ik zal u ook iets te eten brengen, zodat u weer op krachten kunt komen voordat u verdergaat. Daarvoor bent u immers bij uw dienaar langsgekomen?’ Zij antwoordden: ‘Wij nemen uw uitnodiging graag aan.’
Abraham haastte zich naar de tent, naar Sara. ‘Vlug,’ zei hij, ‘drie schepel fijn meel! Maak deeg en bak brood.’ Daarna snelde hij naar de kudde, zocht een mooi kalf uit dat er mals uitzag, en gaf dat aan een knecht, die het onmiddellijk klaarmaakte. Hij haalde boter en melk, nam het gebraden kalf en zette alles aan zijn gasten voor. Terwijl zij aten, bleef hij bij hen staan onder de boom.
‘Waar is Sara, uw vrouw?’ vroegen zij hem. ‘Daar, in de tent,’ antwoordde hij. Toen zei een van hen: ‘Ik kom over precies een jaar bij u terug en dan zal uw vrouw Sara een zoon hebben.’ Sara, die in de ingang van de tent stond, achter de man, hoorde dat. Nu waren Abraham en zij op hoge leeftijd gekomen en de jaren dat een vrouw vruchtbaar is, lagen al ver achter haar. Daarom lachte ze in zichzelf. Zou de liefde voor mij dan nog weggelegd zijn? dacht ze. Ik ben immers verwelkt, en ook mijn man is al oud. Toen vroeg de HEER aan Abraham: ‘Waarom lacht Sara, waarom vraagt ze zich af of ze op haar leeftijd nog wel een kind ter wereld kan brengen? Is ook maar iets voor de HEER onmogelijk? Op de vastgestelde tijd, over precies een jaar, kom ik bij je terug en dan heeft Sara een zoon.’ Geschrokken ontkende Sara: ‘Ik heb niet gelachen.’ Maar hij zei: ‘Ja, je hebt wel gelachen.’

21De HEER zag om naar Sara zoals hij had beloofd, hij gaf haar wat hij had toegezegd: Sara werd zwanger en baarde Abraham op zijn oude dag een zoon, op de vastgestelde tijd, die God hem had genoemd. Abraham noemde de zoon die hij gekregen had en die Sara hem gebaard had, Isaak, en hij besneed Isaak toen deze acht dagen oud was, zoals God hem had opgedragen. Abraham was honderd jaar toen zijn zoon Isaak werd geboren. ‘God maakt dat ik kan lachen,’ zei Sara, ‘en iedereen die dit hoort zal met mij mee lachen. Wie had Abraham durven voorspellen dat ik ooit een kind de borst zou geven? En toch heb ik hem op zijn oude dag nog een zoon gebaard!’

Samenzang: 803
Verkondiging
Orgelspel
Samenzang: 910: 1,4
Dankgebed
Samenzang: 273: 1,2,4
Bevestiging ambtsdrager
Samenzang : 971: 1,2
Gedachtenis
Dienst der gebeden
Slotlied: Woon in mijn dromen (mel. Lied 263)

Lengte 1 uur 21 min 19 sec
=>Download (37 MB)
Deze opname wordt over 12 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (64)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Zondagmiddag concert Let us Wander 21 okt 15:00

 3. 2 Kerkdienst ds. Gerjanne van der Velde 21 okt 10:00

 4. 3 Kerkdienst Dialect Dienst ds. Hans Hinkamp Lichtenvoorde 14 okt 10:00

 5. 4 Kerkdienst bevestiging ambtsdragers. ds. Gerjanne van der Velde 07 okt 10:00

 6. 5 Kerkdienst ds. Dik Bos 30 sep 10:00

 7. 6 Zondagmiddag concert Julian Simmes 23 sep 15:00

 8. 7 Kerkdienst ds. Gerjanne van der Velde 23 sep 10:00

 9. 8 Kerkdienst ds. Gerjanne van der Velde 09 sep 10:00

 10. 9 Kerkdienst viering Heilig Avondmaal ds. Gerjanne van der Velde 26 aug 10:00

 11. 10 Kerkdienst Mevr. Gerrie Zemmelink Aalten 19 aug 10:00