Geef feedback op de website

Zondagmorgendienst

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 07 oktober, 10:00

Ds P.H. Endedijk - wijkpredikant Grote Kerk

Dienst van Schrift, Bevestiging en Tafel
op de derde zondag van de herfst
7 oktober 2018 – 10.00 uur

De voorbereiding
Woord van welkom en mededelingen
Orgelspel en aansteken van de tafelkaarsen
Bemoediging
Drempelgebed: Liedboek 298
Openingslied: Liedboek 105: 1, 2, 3
Kyrie en Gloria: Liedboek 270a
Groet: Liedboek 270b
Gebed van de zondag
Voor kleine en grote oren
Lied met de kinderen: Liedboek 805

De Schriften
Lezing uit het Oude Testament: Genesis 1,26-2,3
Antwoordpsalm: Liedboek 8a
Evangelielezing:
- Halleluja: Liedboek 270c + Psalm 145,10-11
- Lezing: Marcus 10,1-16
Acclamatie: Liedboek 270d
Preek
Schriftlied: 793

De bevestiging en herbevestiging van ambtsdragers
Afscheid aftredende ambtsdragers
Danklied: Liedboek 90: 8
Presentatie
Opdracht
Gebeden met Liedboek 670: 1, 3, 6, 7
Gelofte en verbintenis van ambtsdragers die hun dienst voortzetten
Gelofte en verbintenis van ambtsdragers die nieuw aantreden
Handoplegging en aanvaarding
Lied: Liedboek 973

De Maaltijd van de Heer
Gebeden:
- Voorbede met Liedboek 367b
- Gebedsstilte
- Slotgebed
Inzameling van de gaven
Gebed over de gaven
Nodiging
Tafelgebed met Liedboek 270e, 270f en 270g
Vredegroet
Delen van brood en wijn
Dankgebed
Slotlied: Liedboek 968: 1, 2, 4
Zending en zegen
Orgelspel

Lengte 1 uur 31 min 9 sec
=>Download (83 MB)
Deze opname wordt over 12 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (12)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - wijkpredikant Grote Kerk 14 okt 10:00

 3. 2 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - wijkpredikant Grote Kerk 07 okt 10:00

 4. 3 Zondagmorgendienst Ds K. Sluiter - em. wijkpredikant Grote Kerk 30 sep 10:00

 5. 4 Zondagmorgendienst Mw ds R. de Vries - Almelo (em. gastpredikante) 23 sep 10:00

 6. 5 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - wijkpredikant Grote Kerk 16 sep 10:00

 7. 6 Zondagmorgendienst Ds W. Broekema - Nijverdal (gastpredikant) 09 sep 10:00

 8. 7 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - wijkpredikant Grote Kerk 02 sep 10:00

 9. 8 Mulder-Siepel, Dieneke (1946-2018); Dankdienst voor haar leven. Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 31 aug 11:00

 10. 9 Zondagmorgendienst Mw ds I. Otten - Vleuten (gastpredikante) 26 aug 10:00

 11. 10 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - wijkpredikant Grote Kerk 19 aug 10:00