Geef feedback op de website

Kerkdienst kinderdienst Kinderkoor De Regenboog uit Krimpen a/d Ijss

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 14 oktober, 10:00

ds Rob v.d.Plicht

Voorganger : ds Rob v.d. Plicht
Ouderling van dienst : Jannie Boevé
Muzikale.Medewerking. van :
Organist/Pianist
Interkerkelijk Kinderkoor ‘De Regenboog’ uit Krimpen aan den IJssel o.l.v. Hidde Zwart
Verder werken mee Lieke, Nena, Rosalie, Ruben, Quinn, Wessel, Wilmer en alle kinderen en de leiding van de kindernevendienst
Koster :Joop Bos
Kinderkerk : ==
Leiding : ==
1e collecte : Eredienst
2e Collecte :Diaconie
Deurcollecte De Stroom Jeugdwerk

Orde van dienst
Thema: Praten met elkaar en met God

Kinderkoor: Altijd blij

Welkom en mededelingen
*Aanvangslied: Kom binnen in dit warme huis (op de melodie van Liedboek 670, Kom Schepper God)
1.Kom binnen in dit warme huis,
de drempel over van ons thuis. Bid, dat je zien en horen mag het wonder van de eerste dag.

2. Wij zijn hier samen in Gods huis
voor wie Hem zoekt is hier een thuis. Wij leven in Gods gloria. Zingen daarom Halleluja!

Bemoediging en Begroeting

Gebed

*Zingen: Dank U voor deze nieuwe morgen
(Lied218: 1, 3 en 5 allen; vers 2 meisjes en vrouwen; vers 4 jongens en mannen
Tien Geboden

Kinderkoor: Eenenzestig woorden
Hoog boven de wolken

Gebed

Sketch

Filmpje

Schriftlezing Exodus 3: 1-6 (uit de Samenleesbijbel)
Mozes zorgde voor de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro, de priester van Midjan. Op een dag ging hij met de dieren ver de woestijn in. Hij kwam bij de berg Horeb. De Horeb was een heilige berg. Daar kam de engel van de Heer naar hem toe, als een vuur in een doornstruik. Mozes zag dat de struik in brand stond, maar de struik verbrandde niet. Mozes dacht: hoe kan dat? Hoe komt het dat die struik niet verbrandt? Ik zal eens gaan kijken.
Toen de Heer zag dat Mozes dichterbij kwam, riep Hij vanuit de struik: ‘Mozes!’ ‘Ja, ik luister’, antwoordde Mozes. De Heer zei: ‘kom niet dichterbij, en trek je schoenen uit. Want je staat op heilige grond. Ik ben de God van je vader, ik ben de God van Abraham, Isaak en Jacob.’ Toen hield Mozes zijn handen voor zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken.

Kinderkoor: Wees niet bang
U bent mijn Vader
Uitleg

*Zingen: Ik volg de Heer (ELB 443), waarbij alle kinderen steeds de herhaling zingen

1.Ik volg de Heer (ik volg de Heer)
want Hij is goed (want Hij is goed).
Hij weet de weg (Hij weet de weg)
en hoe het moet (en hoe het moet).
Hij houdt van mij (Hij houdt van mij),
Hij is overal (Hij is overal),
de herder die mij leiden zal.

2.Soms gaan we door(soms gaan we door)
gevaarlijk land (gevaarlijk land).
Dan loopt Hij voor (dan loopt Hij voor)
en in zijn hand (en in zijn hand)
houdt Hij de staf (houdt Hij de staf)
en neemt ons mee (en neemt ons mee).
Het is soms zwaar maar toch okee!

3.Een leeuw die brult (een leeuw die brult)
of een beer die bromt (of een beer die bromt)
de Herder kijkt (de Herder kijkt)
wat of er komt (wat of er komt).
Hij is als een muur (Hij is als een muur)
rondom ons heen (rondom ons heen).
Hij laat ons nooit, nee, nooit alleen!

Afscheid van juf Evy

Kinderkoor: Opkikkertje
Een liedje voor U

Gebeden, afgesloten met gezongen Onze Vader (Liedboek 371)

Inzameling van de gaven

*Slotlied: Vervuld van uw zegen (Liedboek 425)

Zegen

Kinderkoor: Het is een Wonder

Lengte 1 uur 54 min 21 sec
=>Download (20 MB)
Deze opname wordt over 11 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (78)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst ds Rob v.d.Plicht 11 nov 10:00

 3. 2 Kerkdienst Dankdag voor Gewas en Arbeid ds Jan-Willem Leurgans 07 nov 19:30

 4. 3 Kerkdienst Viering Heilig Avondmaal ds Jan-Willem Leurgans 04 nov 10:00

 5. 4 Kerkdienst ds Jan-Willem Leurgans 28 okt 10:00

 6. 5 Kerkdienst WERELDDICONAAT zondag ds Rob v.d.Plicht 21 okt 10:00

 7. 6 Kerkdienst kinderdienst Kinderkoor De Regenboog uit Krimpen a/d Ijss ds Rob v.d.Plicht 14 okt 10:00

 8. 7 Kerkdienst ds. J. v.d. Meent, Utrecht 07 okt 10:00

 9. 8 Kerkdienst Jeugddienst MMV Ithiël, ds Jan-Willem Leurgans 30 sep 10:00

 10. 9 Kerkdienst ds Jan-Willem Leurgans 23 sep 10:00

 11. 10 Kerkdienst startzondag ds Jan-Willem Leurgans en ds. R.P. v.d Plicht 16 sep 10:00