Geef feedback op de website

 • I: Over de kerk
 • I: zondag 21 oktober, 10:00

ds. Gerjanne van der Velde

De liederen die we vanmorgen zingen zijn:
Lied 138: 1,2
Lied 712
Lied 612: 1,2
Lied 723
Lied 905
Na de zegen: 425

Schriftlezing: Genesis 22: 1-18

221Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. ‘Abraham!’ zei hij. ‘Ik luister,’ antwoordde Abraham. 2‘Roep je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, Isaak, en ga met hem naar het gebied waarin de Moria ligt. Daar moet je hem offeren op een berg die ik je wijzen zal.’
3De volgende morgen stond Abraham vroeg op. Hij zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten en zijn zoon Isaak met zich mee, hakte hout voor het offer en ging op weg naar de plaats waarover God had gesproken. 4Op de derde dag zag Abraham die plaats in de verte liggen. 5Toen zei hij tegen de knechten: ‘Blijven jullie hier met de ezel. Ikzelf ga met de jongen verder om daarginds neer te knielen. Daarna komen we naar jullie terug.’ 6Hij pakte het hout voor het offer, legde het op de schouders van zijn zoon Isaak en nam zelf het vuur en het mes. Zo gingen zij samen verder. 7‘Vader,’ zei Isaak. ‘Wat wil je me zeggen, mijn jongen?’ antwoordde Abraham. ‘We hebben vuur en hout,’ zei Isaak, ‘maar waar is het lam voor het offer?’ 8Abraham antwoordde: ‘God zal zich zelf van een offerlam voorzien, mijn jongen.’ En samen gingen zij verder. 9Toen ze waren aangekomen bij de plaats waarover God had gesproken, bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaak vast en legde hem op het altaar, op het hout. 10Toen pakte hij het mes om zijn zoon te slachten. 11Maar een engel van de HEER riep vanuit de hemel: ‘Abraham, Abraham!’ ‘Ik luister,’ antwoordde hij. 12‘Raak de jongen niet aan, doe hem niets! Want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt: je hebt mij je zoon, je enige, niet willen onthouden.’ 13Toen Abraham opkeek, zag hij een ram – die met zijn horens verstrikt was geraakt in de struiken. Hij pakte het dier en offerde dat in de plaats van zijn zoon. 14Abraham noemde die plaats ‘De HEER zal erin voorzien’. Vandaar dat men tot op de dag van vandaag zegt: ‘Op de berg van de HEER zal erin voorzien worden.’
15Toen sprak de engel van de HEER opnieuw vanuit de hemel tot Abraham. 16Hij zei: ‘Ik zweer bij mijzelf – spreekt de HEER: Omdat je dit hebt gedaan, omdat je mij je zoon, je enige, niet hebt onthouden, 17zal ik je rijkelijk zegenen en je zo veel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en zandkorrels op het strand langs de zee, en je nakomelingen zullen de steden van hun vijanden in bezit krijgen. 18En alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jouw nakomelingen. Want jij hebt naar mij geluisterd.

Lengte 1 uur 6 min 45 sec
=>Download (31 MB)
Deze opname wordt over 6 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (66)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst, 1e paasdag Voorganger: ds. Gerjanne van der Velde 21 apr 10:00

 3. 2 Kerkdienst Goede Vrijdag Voorganger ds. Gerjanne van der Velde 19 apr 19:30

 4. 3 Kerkdienst Witte donderdag viering Heilig avondmaal Voorganger ds. Gerjanne van der Velde 18 apr 19:30

 5. 4 Kerkdienst Uitvaart Dhr Dek Rougoor Voorganger: ds. Gerjanne van der Velde 16 apr 10:30

 6. 5 Kerkdienst Voorganger: ds. Gerjanne van der Velde 14 apr 10:00

 7. 6 Kerkdienst Pasen 5e zondag veertigdagentijd Voorganger: mevr. Arja Oude Kotte - Boon Wehl 07 apr 10:00

 8. 7 Voorjaarsconcert Sonante 90 jaar Christelijk Gemengde Zangvereniging Sonante 06 apr 19:30

 9. 8 Gezinsdienst 4e zondag veertigdagentijd Voorganger: ds. Gerjanne van der Velde 31 mrt 10:00

 10. 9 Zondagmiddagconcert A Sign of Friendship Didam 24 mrt 15:00

 11. 10 Kerkdienst 3e zondag veertigdagentijd Voorganger: ds. Gerjanne van der Velde 24 mrt 10:00