Geef feedback op de website

Zondagmorgendienst

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 21 oktober, 10:00

Ds H. Wachtmeester - Hengelo (gastpredikant)

Orde van dienst voor de Grote Kerk Almelo op de vijfde zondag van de herfst 21 oktober 2018 – 10.00 uur

Woord van welkom en mededelingen
Orgelspel en aansteken van de kaarsen
Bemoediging en groet
v: In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Onze hulp is in de naam van de Heer,
a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
Drempelgebed, gesproken: Liedboek 298

Openingslied: Liedboek 130:3 en 4
Kyriëgebed
v: […]
Laten wij de Heer om ontferming aanroepen en zijn naam prijzen,
want zijn goedheid is zonder einde: Liedboek 270a

Glorialied:

Groet:
v: De Heer zij met u.
a: En met uw geest.
Gebed bij de opening van het Woord
v: …,
Dit uur en alle dagen van ons leven,
a: Door Jezus Christus, Onze Heer.
Amen.
Inleiding op de lezingen
Schriftlezing: Gen.1:1-13
1e deel overweging
Zingen: LB 701
Schriftlezing: Gen.1:14-23
2e deel overweging
Zingen: LB 985
Schriftlezing: Gen.1:24-2:3
3e deel overweging
Zingen: LB 162
v: Hoor de tijding van vreugde, het evangelie van Jezus, de Levende!
Liedboek 270c

a:

v: evangelielezing: Mc.10:32-45 Liedboek 270d

a:

4e deel overweging
Zingen: LB 839
Voorbede:
v/l: …, zo bidden wij samen: m.: Richard Farrant – Liedboek 367b

Gebedsstilte
a: ONZE VADER…
Inzameling van de gaven
Gebed over de gaven
Slotlied: LB 425
Wegzending en zegen

Lengte 1 uur 3 min 17 sec
=>Download (58 MB)
Deze opname wordt over 11 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (17)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - wijkpredikant Grote Kerk 11 nov 10:00

 3. 2 Vespers - Dankdag voor gewas en arbeid Lector: Kees Blok Liturgische zang: Dick van Zwieten 07 nov 19:00

 4. 3 Zondagmorgendienst Ds E. van Houwelingen - Hengelo (gastpredikant) 04 nov 10:00

 5. 4 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - wijkpredikant Grote Kerk 28 okt 10:00

 6. 5 Zondagmorgendienst Ds H. Wachtmeester - Hengelo (gastpredikant) 21 okt 10:00

 7. 6 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - wijkpredikant Grote Kerk 14 okt 10:00

 8. 7 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - wijkpredikant Grote Kerk 07 okt 10:00

 9. 8 Zondagmorgendienst Ds K. Sluiter - em. wijkpredikant Grote Kerk 30 sep 10:00

 10. 9 Zondagmorgendienst Mw ds R. de Vries - Almelo (em. gastpredikante) 23 sep 10:00

 11. 10 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - wijkpredikant Grote Kerk 16 sep 10:00