Geef feedback op de website

Kerkdienst WERELDDICONAAT zondag

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 21 oktober, 10:00

ds Rob v.d.Plicht

Voorganger : ds Rob v.d. Plicht
Ouderling van dienst : Anneke Verduyn
Lector : Carlise Verboom
Organist Pim Vink :
Koster : Cora v.d. Vliet
Kinderkerk : alle groepen
Leiding : Simone
1e collecte : KIA WERELDDICONAAT
2e Collecte :==
Deurcollecte : Jeugdwerk de Stroom

Orde van dienst
Welkom en mededelingen

*Aanvangslied: Lied 280: 1, 2, 3

Bemoediging en Groet

Gebed

*Zingen: Psalm 63: 2

Lezing van een gedeelte uit Psalm 119

Gebed om de Heilige Geest

*Kinderkerklied de kinderen gaan onder het zingen van het 3e couplet naar hun dienst

1 Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God. Hij is op ons gericht.

2 Wij geven God’s verhalen door. En wie zich openstelt,
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

3 Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal

Schriftlezing: Marcus 10: 17-22
17 Toen hij zijn weg vervolgde, kwam er iemand naar hem toe die voor hem op zijn knieën viel en vroeg: ‘Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ 18 Jezus antwoordde: ‘Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve God. 19 U kent de geboden: pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, bedrieg niemand, toon eerbied voor uw vader en uw moeder.’ 20 Toen zei de man: ‘Meester, sinds mijn jeugd heb ik me daaraan gehouden.’ 21 Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem: ‘Eén ding ontbreekt u: ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten; kom dan terug en volg mij.’ 22 Maar de man werd somber toen hij dit hoorde en ging terneergeslagen weg; hij had namelijk veel bezittingen.

*Zingen: Lied 992

Vervolg Schriftlezing: Marcus 10: 23-31
23 Jezus keek de kring rond en zei tegen zijn leerlingen: ‘Wat is het moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan.’ 24 De leerlingen schrokken van zijn woorden. Maar Jezus zei nog eens uitdrukkelijk: ‘Kinderen, wat is het moeilijk om het koninkrijk van God binnen te gaan: 25 het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan.’ 26 Nu waren ze nog meer ontzet, en ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie kan er dan nog gered worden?’ 27 Jezus keek hen aan en zei: ‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God, want bij God is alles mogelijk.’ 28 Petrus nam het woord en zei: ‘Maar wij hebben alles achtergelaten om u te volgen!’ 29 Jezus zei: ‘Ik verzeker jullie: iedereen die broers of zusters, moeder, vader of kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten omwille van mij en het evangelie, 30 zal het honderdvoudige ontvangen: in deze tijd broers en zusters, moeders en kinderen, huizen en akkers, al zal dat gepaard gaan met vervolging, en in de tijd die komt het eeuwige leven. 31 Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten.’

*Zingen: Psalm 119: 47, 48

Preek

Meditatieve muziek

*Zingen: Lied 718

Kindermoment
*Kinderlied: ELB 398: 1, 3 (Handen heb je om te geven)
1. Handen heb je om te geven
Van je eigen overvloed.
En een hart om te vergeven
Wat een ander jou misdoet.
Refrein: Open je oren om te horen,
Open je hart voor iedereen.

3. Schouders heb je om te dragen
Zorg en pijn van alleman.
En een hart om te aanvaarden
Wat een ander beter kan.
Refrein

Gebeden

Inzameling van gaven

*Slotlied: Lied 905: 1, 4

Zegen

Lengte 1 uur 32 min 38 sec
=>Download (16 MB)
Deze opname wordt over 6 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (75)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Pasen THEMA: Vrouwen bij het open graf ds. Rob.v.d.Plicht - ds Jan-Willem Leurgans 21 apr 10:00

 3. 2 STILLE ZATERDAG ds Jan-Willem Leurgans 20 apr 22:00

 4. 3 GOEDE VRIJDAG ds Rob v.d. Plicht 19 apr 19:30

 5. 4 WITTE DONDERDAG ds Jan-Willem Leurgans 18 apr 19:30

 6. 5 PASSIEVESPER ds Rob v.d. Plicht 17 apr 19:30

 7. 6 PASSIEVESPER ds Jan-Willem Leurgans 16 apr 19:30

 8. 7 PASSIEVESPER ds Rob v.d. Plicht 15 apr 19:30

 9. 8 Kerkdienst Palmzondag ds Jan-Willem Leurgans 14 apr 10:00

 10. 9 Zangvereniging Jubilate, Capelle aan den Ijssel   13 apr 19:25

 11. 10 Kerkdienst ds Rob v.d. Plicht 07 apr 10:00