Geef feedback op de website

Zondagmorgendienst

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 28 oktober, 10:00

Ds P.H. Endedijk - wijkpredikant Grote Kerk

Dienst van Schrift en Tafel
op de zesde zondag van de herfst
28 oktober 2018 – 10.00 uur

De voorbereiding
Woord van welkom en mededelingen
Orgelspel en aansteken van de tafelkaarsen
Bemoediging
Drempelgebed: Liedboek 298
Openingslied: antifoon: Liedboek 711c – psalm: Liedboek 130 – antifoon: Liedboek 711c
Kyrie en Gloria: Liedboek 270a
Groet: Liedboek 270b
Gebed van de zondag

De Schriften
Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 59,9-19
Schriftlied: Liedboek 859
Epistellezing: Hebreeën 6,9-12
Evangelielezing:
- Halleluja: Liedboek 270c + Klaagliederen 3,25-26
- Lezing: Marcus 10,46-52
Acclamatie: Liedboek 270d
Zondagslied: Liedboek 182 – cantorij: 1; allen: 2, 3, 4
Preek
Schriftlied: Liedboek 534

De Maaltijd van de Heer
Gebeden:
- Voorbede met Liedboek 367b
- Gebedsstilte
- Slotgebed
Inzameling van de gaven
Gebed over de gaven
Tafellied: Liedboek 712 – cantorij: 1; allen: 2, 3, 4
Nodiging
Tafelgebed met Liedboek 270e, 270f, 407b en 270g
Vredegroet
Delen van brood en wijn
Dankgebed
Slotlied: Liedboek 909
Zending en zegen
Orgelspel

Lengte 1 uur 14 min 19 sec
=>Download (68 MB)
Deze opname wordt over 11 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (18)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 11 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - wijkpredikant Grote Kerk 16 sep 10:00

 3. 12 Zondagmorgendienst Ds W. Broekema - Nijverdal (gastpredikant) 09 sep 10:00

 4. 13 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - wijkpredikant Grote Kerk 02 sep 10:00

 5. 14 Mulder-Siepel, Dieneke (1946-2018); Dankdienst voor haar leven. Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 31 aug 11:00

 6. 15 Zondagmorgendienst Mw ds I. Otten - Vleuten (gastpredikante) 26 aug 10:00

 7. 16 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - wijkpredikant Grote Kerk 19 aug 10:00

 8. 17 Zondagmorgendienst Ds A. van Houwelingen (em. predikant) 12 aug 10:00

 9. 18 Zondagmorgendienst Mw ds A. de Vries - Almelo (gastpredikante) 05 aug 10:00