Geef feedback op de website

Kerkdienst

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 28 oktober, 10:00

ds. Jan Rinzema, Laren

VOORBEREIDING
Psalm van de intocht Lied 33 vers 1 en 2
Zingen: Lied 33 vers 8
Kyriegebed en glorialied Lied 299 (compleet, d.w.z.: kyrie en gloria)

DIENST VAN DE SCHRIFT
Kaarsenlied:
Laat nu de kaarsen branden
voor ied’re dag steeds één
de zondag of de maandag
God is steeds om ons heen.

Schriftlezingen: 1 Corinthe 2 vers 1 – 7a
Lied 362 vers 1 en 2
Evangelielezing: Johannes 6 vers 27 – 35
Lied 338 B – 2 maal geheel

Verkondiging ‘Werken voor dat wat niet vergaat’

DIENST VAN HET ANTWOORD
Muzikaal intermezzo
Lied 342

WEGZENDING EN ZEGEN
Slotlied 903 vers 1, 3 en 6

Thema: ‘Werken voor dat wat niet vergaat’
Lengte 1 uur 15 min 28 sec
=>Download (35 MB)
Deze opname wordt over 3 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (78)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 private herdenkingsdienst   17 jul 14:00

 3. 2 Kerkdienst Ds. C.M. Baggerman-van Popering, Krimpen a/d IJssel 14 jul 10:00

 4. 3 Kerkdienst De heer A. Mourik - Geluk 07 jul 10:00

 5. 4 Kerkdienst Ds. R. Abma 30 jun 10:00

 6. 5 Kerkdienst Ds. van Dorp 23 jun 10:00

 7. 6 Kerkdienst Ds. J.H. de Wit, 16 jun 10:00

 8. 7 Kerkdienst: Pinksteren 2019 Ds. Jan Rinzema, Laren 09 jun 10:00

 9. 8 Kerkdienst: 2 juni Pastor Flantua, Loenen ad Vecht 02 jun 10:00

 10. 9 Kerkdienst Pastor Flantua, Loenen ad Vecht 26 mei 10:00

 11. 10 private huwelijk   25 mei 12:30