Geef feedback op de website

 • I: Over de kerk
 • I: zondag 04 november, 10:00

ds. J. Jansen Schoonhoven

De liederen die we vanmorgen zingen zijn:
Lied 283
Lied 98: 1,2
Lied 301-h
Lied 713: 1,2,5
Lied 850
Lied 641: 1,2
Lied 909
Lied 416

Schriftlezing: Job 19: 23 – 27
23 O, mochten mijn woorden worden opgeschreven, vastgelegd in een inscriptie, 24 met een ijzeren stift gegrift, met lood gevuld, voor altijd in de rotsen uitgehouwen! 25 Ik weet: mijn redder leeft, en hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen. 26 Hoezeer mijn huid ook is geschonden, toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen. 27 Ik zal hem aanschouwen, ik zal hem met eigen ogen zien, ik, geen ander, heel mijn binnenste smacht van verlangen.

Schriftlezing¨Marcus 12: 18 – 27
18 Er kwamen enkele Sadduceeën naar hem toe; volgens de Sadduceeën is er geen opstanding uit de dood. Ze vroegen hem: 19 ‘Meester, Mozes heeft ons het volgende voorgeschreven: “Als iemand sterft en een vrouw achterlaat, maar geen kinderen, moet zijn broer die vrouw bij zich nemen en nakomelingen verwekken voor zijn broer.” 20 Er waren eens zeven broers. De eerste nam een vrouw en stierf zonder nakomelingen; 21 de tweede nam haar tot vrouw, maar stierf ook zonder nakomelingen; en met de derde ging het net zo. 22 Geen van de zeven kreeg nakomelingen. Het laatst van allen stierf de vrouw. 23 Wiens vrouw zal ze dan zijn bij de opstanding,
wanneer ze opstaan uit de dood? Alle zeven zijn ze immers met haar getrouwd geweest.’ 24 Jezus antwoordde: ‘Dwaalt u niet? U kent blijkbaar de Schriften niet en evenmin de macht van God. 25 Want wanneer de mensen uit de dood opstaan, trouwen ze niet en worden ze niet uitgehuwelijkt, maar zijn ze als engelen in de hemel. 26 Wat betreft de opwekking van de doden, hebt u in het boek van Mozes in het gedeelte over de doornstruik niet
gelezen dat God tegen hem zei: “Ik ben de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob”? 27 Hij is geen God van doden, maar van levenden; u dwaalt vreselijk!’

Lengte 1 uur 24 min 52 sec
=>Download (39 MB)
Deze opname wordt over 7 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (66)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst, 1e paasdag Voorganger: ds. Gerjanne van der Velde 21 apr 10:00

 3. 2 Kerkdienst Goede Vrijdag Voorganger ds. Gerjanne van der Velde 19 apr 19:30

 4. 3 Kerkdienst Witte donderdag viering Heilig avondmaal Voorganger ds. Gerjanne van der Velde 18 apr 19:30

 5. 4 Kerkdienst Uitvaart Dhr Dek Rougoor Voorganger: ds. Gerjanne van der Velde 16 apr 10:30

 6. 5 Kerkdienst Voorganger: ds. Gerjanne van der Velde 14 apr 10:00

 7. 6 Kerkdienst Pasen 5e zondag veertigdagentijd Voorganger: mevr. Arja Oude Kotte - Boon Wehl 07 apr 10:00

 8. 7 Voorjaarsconcert Sonante 90 jaar Christelijk Gemengde Zangvereniging Sonante 06 apr 19:30

 9. 8 Gezinsdienst 4e zondag veertigdagentijd Voorganger: ds. Gerjanne van der Velde 31 mrt 10:00

 10. 9 Zondagmiddagconcert A Sign of Friendship Didam 24 mrt 15:00

 11. 10 Kerkdienst 3e zondag veertigdagentijd Voorganger: ds. Gerjanne van der Velde 24 mrt 10:00