Geef feedback op de website

Kerkdienst Dankdag voor gewas en arbeid

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: woensdag 07 november, 19:30

Ds Gerjanne van der Velde

De liederen die we vanavond zingen zijn:
Lied 65: 1,5
Lied 162
Lied 156: 1,2
Lied 156: 3,4
Lied 713: 1,2,5
Lied 719

Schriftlezing: Habakuk 3: 17 – 19
17 Al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niets voortbrengen, al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akkers staan,
al zal er geen schaap meer in de kooien zijn en geen rund meer binnen de omheining – 18 toch zal ik juichen voor de HEER, jubelen voor de God die mij redt.
19 God, de HEER, is mijn kracht, hij maakt mijn voeten snel als hinden, hij laat mij over mijn bergen gaan

Schriftlezing: Kolossenzen 1: 12 – 20
12 Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen
wacht in het licht. 13 Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn
geliefde Zoon, 14 die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. 15 Beeld van God, de onzichtbare, is hij, eerstgeborene van heel de schepping: 16 in hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen. 17 Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem. 18 Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn: 19 in hem heeft heel de volheid willen wonen 20 en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen,

Lengte 50 min 14 sec
=>Download (23 MB)
Deze opname wordt over 7 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (66)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst, 1e paasdag Voorganger: ds. Gerjanne van der Velde 21 apr 10:00

 3. 2 Kerkdienst Goede Vrijdag Voorganger ds. Gerjanne van der Velde 19 apr 19:30

 4. 3 Kerkdienst Witte donderdag viering Heilig avondmaal Voorganger ds. Gerjanne van der Velde 18 apr 19:30

 5. 4 Kerkdienst Uitvaart Dhr Dek Rougoor Voorganger: ds. Gerjanne van der Velde 16 apr 10:30

 6. 5 Kerkdienst Voorganger: ds. Gerjanne van der Velde 14 apr 10:00

 7. 6 Kerkdienst Pasen 5e zondag veertigdagentijd Voorganger: mevr. Arja Oude Kotte - Boon Wehl 07 apr 10:00

 8. 7 Voorjaarsconcert Sonante 90 jaar Christelijk Gemengde Zangvereniging Sonante 06 apr 19:30

 9. 8 Gezinsdienst 4e zondag veertigdagentijd Voorganger: ds. Gerjanne van der Velde 31 mrt 10:00

 10. 9 Zondagmiddagconcert A Sign of Friendship Didam 24 mrt 15:00

 11. 10 Kerkdienst 3e zondag veertigdagentijd Voorganger: ds. Gerjanne van der Velde 24 mrt 10:00