Geef feedback op de website

 • I: Over de kerk
 • I: zondag 11 november, 10:00

ds Rob v.d.Plicht

Protestantse gemeente Moordrecht-Gouderak
Liturgie Scholenzondag
11 nov.2018

Groepen 1 t/m 3 van de
Thema: DANKBAARHEID
Voorganger: ds Rob v.d. Plicht
Ouderling van dienst: Jan Willem Kool
Lector: Maja Bikker
Muzikale medewerking: Kees Dorst, orgel
Anna Oudijk, zang en piano
Koster: Joop Bos

Welkom en mededelingen

Zingen: Lied 218: 1, 3, 5 Dank U voor deze nieuwe morgen
1. Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

3. Dank U dat alle vogels zingen,
dank U voor elke boom in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen,
dank U dat ik groei.

5. Dank U voor alle mooie klanken,
al wat ik zien en horen kan.
Dank U – o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.

Bemoediging en Groet

Regel voor het leven

Zingen (via beamer): Dank u wel voor de sterren en de maan
Dank U wel voor de sterren en de maan
dank U wel voor het groeien van het graan
dank U wel voor de dieren in de wei
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij

Dank U wel voor de bloemen in het gras
dank U wel voor de vissen in de plas
dank U wel voor de bossen en de hei
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij

Dank U wel voor de wolken en de wind
dank U wel voor elk mens, voor ieder kind
dank U wel want U bent zo heel dichtbij
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij

Gebed

Anna zingt: Laat de kinderen tot mij komen

Lezen uit de Bijbel: Johannes 10: 1t/m 11 en 14 (Samenleesbijbel)
Jezus zei: ‘Luister heel goed naar mijn woorden: Stel dat iemand een stal met schapen binnengaat. En hij gaat niet door de deur, maar hij klimt in het geheim naar binnen. Dan is het een dief of een rover. Maar de herder gaat door de deur naar binnen. Voor hem maakt de bewaker de deur open. Dan roept de herder de schapen die bij zijn kudde horen. De schapen luisteren naar zijn stem. De herder noemt hun namen, en neemt ze mee naar buiten. Als alle schapen buiten zijn, loopt de herder voor ze uit. De schapen volgen hem, want ze kennen zijn stem. Ze zullen niet achter een vreemde aan lopen. Daar lopen ze juist van weg, omdat ze zijn stem niet kennen.’
De woorden van Jezus hadden een diepere betekenis. Maar de mensen begrepen die betekenis niet.
Toen zei Jezus: ‘Luister heel goed naar mijn woorden: Je kunt mij vergelijken met de deur waar de schapen doorheen gaan. Er zijn al eerder mensen bij de schapen gekomen, voordat ik kwam. Maar dat waren allemaal dieven en rovers, en de schapen hebben niet naar heb geluisterd. Die dieven wilden de schapen stelen, doden en opeten. Maar ik ben gekomen om de schapen naar buiten te brengen, naar plaatsen met veel gras. Dat betekent: ik ben gekomen om mensen het eeuwige leven te geven. Want ik ben de deur naar het eeuwige leven. Wie in mij gelooft, wordt gered. Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven om de schapen te redden. Zoals een herder voor zijn schapen zorgt, zo zorg ik voor de mensen die bij mij horen.’

Zingen: Lied 23b: 1, 2, 5 De Heer is mijn herder

1. De Heer is mijn herder!
’k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan wat’ren der rust.
2. De Heer is mijn herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt m’als ik wankel,
Hij draagt m’als ik viel.

5. De Heer is mijn herder!
Hem blijf ik gewijd!
’k zal immer verkeren
in ’t huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde m’altijd.

Preek, afgesloten met filmpje

Zingen: Jezus is de goede herder (begeleiding piano)
Jezus is de goede herder
Jezus Hij is overal
Jezus is de goede herder
Brengt mij veilig naar de stal

Als je ’s avonds niet kunt slapen
Als je bang in ’t donker bent
Denk dan eens al die schapen
Die de heer bij name kent

Jezus is de goede herder
Jezus hij is overal
Jezus is de goede herder

Brengt mij veilig naar de stal

En wanneer je soms alleen bent
En je hart is vol verdriet
Denk dan aan de goede herder
Hij vergeet Zijn schaapjes niet

Jezus is de goede herder
Jezus Hij is overal
Jezus is de goede herder
Brengt mij veilig naar de stal

Ik geloof ….

Anna zingt: Ik zal er zijn
Gebeden
Collecte: 1e coll.Onderhoud Gebouwen,
2e coll. KIA Diaconaat Najaarscoll.
Deurcollecte: De Stroom Jeugdwerk

Zingen: Psalm 139: 1, 2
1.HEER, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
’t ligt alles open voor uw ogen.

2. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

Zegen, afgesloten met gezongen Amen

Lengte 1 uur 28 min 24 sec
=>Download (15 MB)
Deze opname wordt over 6 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (80)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst MMV Noorderkoor ds Jan-Willem Leurgans 19 mei 10:00

 3. 2 Kerkdienst ds Rob v.d. Plicht 12 mei 10:00

 4. 3 Kerkdienst Viering Heilig Avondmaal ds Jan-Willem Leurgans 05 mei 10:00

 5. 4 Twee jongens onder het luik   04 mei 20:45

 6. 5 Kerkdienst ds Rob v.d. Plicht 28 apr 10:00

 7. 6 Pasen THEMA: Vrouwen bij het open graf ds. Rob.v.d.Plicht - ds Jan-Willem Leurgans 21 apr 10:00

 8. 7 STILLE ZATERDAG ds Jan-Willem Leurgans 20 apr 22:00

 9. 8 GOEDE VRIJDAG ds Rob v.d. Plicht 19 apr 19:30

 10. 9 WITTE DONDERDAG ds Jan-Willem Leurgans 18 apr 19:30

 11. 10 PASSIEVESPER ds Rob v.d. Plicht 17 apr 19:30