Geef feedback op de website

 • I: Over de kerk
 • I: zondag 18 november, 10:00

Voorganger ds. Gerjanne van der Velde

De liederen die we vanmorgen zingen zijn:
Lied 98: 1,3
Lied 311
Lied 805
Lied 823: 1,4,5
Lied 763
Lied 799: 1,2,6

Schriftlezing: Hebreeën 11: 1 – 16
1 Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet
zien. 2 Om hun geloof werden de mensen uit vroeger tijden geprezen. 3 Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is, dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet-zichtbare.
4 Door zijn geloof had het offer dat Abel aan God bracht meer waarde dan dat van Kaïn. Over Abel wordt dan
ook lovend gesproken als over een rechtvaardige – God zelf liet zich prijzend uit over zijn gaven –, en door zijn
geloof klinkt zijn stem nog steeds, ook al is hij gestorven. 5 Door zijn geloof werd Henoch naar elders
overgebracht, om niet te hoeven sterven; hij werd niet meer gevonden, omdat God hem had weggenomen. Hij
stond immers al vóór zijn opneming bekend als iemand in wie God vreugde vond. 6 Zonder geloof is het
onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt
zal door hem worden beloond. 7 Door zijn geloof bouwde Noach, toen hem te kennen was gegeven wat er zou
gebeuren, nog voordat dit voor iemand zichtbaar was, gehoorzaam een ark om daarmee zijn huisgenoten te
redden. Zo veroordeelde hij de wereld en verwierf hij de gerechtigheid die voortkomt uit het geloof. 8 Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in bezit
zou krijgen, en hij ging op weg zonder te weten waarheen. 9 Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was maar hem nog niet toebehoorde. Samen met Isaak en Jakob, mede-erfgenamen van de belofte, woonde hij daar in tenten 10 omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten, door God zelf ontworpen en gebouwd. 11 Door haar geloof ontving ook Sara, hoewel ze onvruchtbaar was gebleven en niet meer in de bloei van haar leven was, de kracht om een kind te verwekken, en wel omdat ze vertrouwde op degene die de belofte had gedaan. 12 Zo bracht één man, wiens kracht al gestorven was, zoveel nakomelingen voort als er sterren aan de hemel staan, ontelbaar als zandkorrels op het strand langs de zee. 13 Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was zagen ze geen werkelijkheid worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet, en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. 14 Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland. 15 En daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze weggetrokken waren, anders waren ze daarheen wel teruggekeerd. 16 Nee, ze keken reikhalzend uit naar een beter vaderland: het hemelse. Daarom schaamt God zich er niet voor hun God genoemd te worden en heeft hij voor hen een stad gereedgemaakt.

Lengte 1 uur 17 min 23 sec
=>Download (35 MB)
Deze opname wordt over 6 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (69)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst Voorganger ds. Gerjanne van der Velde 19 mei 10:00

 3. 2 Kerkdienst Voorganger ds. Gerjanne van der Velde 12 mei 10:00

 4. 3 Zangdienst 'Liederen van bevrijding Voorganger: zangdienstcommissie 05 mei 10:00

 5. 4 Kerkdienst, 1e paasdag Voorganger: ds. Gerjanne van der Velde 21 apr 10:00

 6. 5 Kerkdienst Goede Vrijdag Voorganger ds. Gerjanne van der Velde 19 apr 19:30

 7. 6 Kerkdienst Witte donderdag viering Heilig avondmaal Voorganger ds. Gerjanne van der Velde 18 apr 19:30

 8. 7 Kerkdienst Uitvaart Dhr Dek Rougoor Voorganger: ds. Gerjanne van der Velde 16 apr 10:30

 9. 8 Kerkdienst Voorganger: ds. Gerjanne van der Velde 14 apr 10:00

 10. 9 Kerkdienst Pasen 5e zondag veertigdagentijd Voorganger: mevr. Arja Oude Kotte - Boon Wehl 07 apr 10:00

 11. 10 Voorjaarsconcert Sonante 90 jaar Christelijk Gemengde Zangvereniging Sonante 06 apr 19:30