Geef feedback op de website

 • I: Over de kerk
 • I: zondag 18 november, 10:00

ds Jan-Willem Leurgans

Voorganger : ds Jan-Willem Leurgans
Ouderling van dienst : Bertus Peters
Lector : Brian Groeneveld
Organist :
Koster : Bert van Straten
Kinderkerk : alle groepen
Leiding : Simone en Joyce V

1e collecte Onderhoud Gebouwen
2e Collecte Eredienst
Deurcollecte De Stroom Jeugdwerk

Orde van dienst

Welkom en mededelingen
*Zingen: Lied 215: 1,3
Stil gebed
Votum en groet
*Zingen: Lied 215: 4,7
Gebed

*Zingen: Hemelhoog 555: 1 (melodie lied 103c)

Dank U, Vader van de lichten,
voor de sterren en de maan,
dank dat U mij niet een dwaalweg
door de duisternis laat gaan,
dank U voor het licht der wereld,
voor de zon van mijn bestaan.

Leefregel
*Zingen: Hemelhoog 555: 2,3 (melodie lied 103c)

Dank U, Jezus, voor uw liefde,
uw nabijheid en geduld,
voor het offer van uw leven,
de vergeving van mijn schuld,
dank dat mij het licht van Pasen
met de moed der hoop vervult.

Dank U, Geest, voor al uw gaven,
voor het goede wijd en zijd,
voor de klank der instrumenten,
de muziek U toegewijd,
dank U voor een koor van stemmen,
dit uur en te allen tijd.

Gebed om de komst van de Heilige Geest

*Kinderkerklied onder het zingen van het 3e couplet gaan de kinderen naar hun dienst.
1 Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God. Hij is op ons gericht.

2 Wij geven God’s verhalen door. En wie zich openstelt,
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

3 Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal

Bijbellezing: 2 Samuel 9: 1-13
1 David vroeg: ‘Is er nog iemand over van de familie van Saul? Die zal ik dan goed behandelen, dat ben ik aan Jonatan verplicht.’ 2 Nu was er bij de familie van Saul een zekere Siba in dienst. Hij werd bij David geroepen, en de koning zei tegen hem: ‘Bent u Siba?’ ‘Uw dienaar, heer,’ antwoordde hij. 3 De koning vroeg hem: ‘Is er nog iemand over van de familie van Saul? Die zal ik goed behandelen, zoals God dat voorschrijft.’ Siba antwoordde: ‘Er is nog een zoon van Jonatan, een kreupele.’ 4 ‘Waar is hij?’ vroeg de koning hem, en Siba antwoordde: ‘Hij woont bij Machir, de zoon van Ammiël, in Lo-Debar.’
5 Koning David liet de zoon van Jonatan, de kleinzoon van Saul, ophalen uit het huis van Machir in Lo-Debar. 6 Toen hij bij David kwam, liet hij zich op zijn knieën vallen en boog diep voorover. ‘Mefiboset?’ vroeg David, en hij antwoordde: ‘Ik ben uw dienaar, heer.’ 7 Daarop zei David tegen hem: ‘Wees niet bang, ik verzeker u dat ik u goed zal behandelen, dat ben ik aan uw vader Jonatan verplicht. Ik zal u het land van uw grootvader Saul teruggeven, en voortaan bent u aan mijn tafel te gast.’ 8 Opnieuw boog Mefiboset, en hij zei: ‘Wie ben ik, heer, dat u zich bekommert om een dode hond als ik?’
9 Toen liet de koning Siba komen, de dienaar van Saul, en zei tegen hem: ‘Alles wat aan Saul en zijn familie behoorde, geef ik aan de kleinzoon van uw meester. 10-12 U zult voor hem de grond bewerken, samen met uw zonen en knechten, en de opbrengst afdragen aan de kleinzoon van uw meester, zodat hij ervan leven kan. En Mefiboset, de kleinzoon van uw meester, is voortaan aan mijn tafel te gast.’ Siba antwoordde de koning: ‘Zoals u beveelt, mijn heer en koning. Het zal gebeuren.’ Zo werd Mefiboset aan het hof opgenomen en behandeld als een van de koningszonen. Hij had een zoontje, dat Micha heette. Siba, die zelf vijftien zonen en twintig knechten had, was met alle leden van zijn huishouding in dienst bij Mefiboset. [10–12] 11 [10–12] 12 13 Mefiboset woonde in Jeruzalem en was opgenomen aan het hof. Hij had een gebrek aan beide benen.

*Zingen: Psalm 103: 5,7

Verkondiging

Orgelspel

*Zingen: Lied 920

Kinderen komen terug

*Kinderlied: ELB 443
1. Ik volg de Heer (ik volg de Heer),
want Hij is goed (want Hij is goed).
Hij weet de weg (Hij weet de weg)
en hoe het moet (en hoe het moet).
Hij houdt van mij (Hij houdt van mij)
Hij is overal (Hij is overal),
de Herder die mij leiden zal.

2. Soms gaan we door (soms gaan we door) gevaarlijk land (gevaarlijk land).
Dan loopt Hij voor (dan loopt Hij voor)
en in zijn hand (en in zijn hand)
houdt Hij de staf (houdt Hij de staf)
en neemt ons mee (en neemt ons mee).
Het is soms zwaar, maar toch okee
3. Een leeuw die brult (een leeuw die brult)
of een beer die bromt (of een beer die bromt).
De Herder kijkt (de Herder kijkt)
wat of er komt (wat of er komt).
Hij is als een muur (Hij is als een muur)
rondom ons heen (rondom ons heen),
Hij laat ons nooit, nee, nooit alleen!

Gebeden

Inzameling van gaven

*Slotlied: Lied 908: 1,3,7

Zegen

Lengte 1 uur 23 min 45 sec
=>Download (14 MB)
Deze opname wordt over 6 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (80)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst MMV Noorderkoor ds Jan-Willem Leurgans 19 mei 10:00

 3. 2 Kerkdienst ds Rob v.d. Plicht 12 mei 10:00

 4. 3 Kerkdienst Viering Heilig Avondmaal ds Jan-Willem Leurgans 05 mei 10:00

 5. 4 Twee jongens onder het luik   04 mei 20:45

 6. 5 Kerkdienst ds Rob v.d. Plicht 28 apr 10:00

 7. 6 Pasen THEMA: Vrouwen bij het open graf ds. Rob.v.d.Plicht - ds Jan-Willem Leurgans 21 apr 10:00

 8. 7 STILLE ZATERDAG ds Jan-Willem Leurgans 20 apr 22:00

 9. 8 GOEDE VRIJDAG ds Rob v.d. Plicht 19 apr 19:30

 10. 9 WITTE DONDERDAG ds Jan-Willem Leurgans 18 apr 19:30

 11. 10 PASSIEVESPER ds Rob v.d. Plicht 17 apr 19:30