Geef feedback op de website

Kerkdienst

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 18 november, 10:00

Ds. Schorren, Breukelen

Voorbereiding
Welkom
Introïtus Psalm 98: 1, 2 en 3
Stil gebed
Bemoediging
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Groet
De Heer zij met u
Ook met u is de Heer
Toelichting op deze dienst
Smeekgebed
Kyrie en Gloria Lied 299 e

Dienst van de Schrift
Gebed van de zondag

Schepper van hemel en aarde,
open onze ogen
voor de waarachtige eenvoud
waarmee Gij ons doet delen
in uw ontferming,
en schenk ons vertrouwen
in uw Woord van belofte:
Jezus, de Zoon des mensen,
hoop voor allen
die van uw genade leven,
dit uur en alle dagen van ons leven.
Amen.

Kaarsen worden aangestoken
Zingen kaarsenlied
Laat nu de kaarsen branden, Voor ied’re dag steeds een.
De zondag en de maandag, God is steeds om ons heen.

Toralezing Exodus 30:11-16
Antwoordpsalm Psalm 92: 1, 2 en 3

Evangelielezing Marcus 12:38-13:2
Acclamatie 339 a

Uitleg en Verkondiging
Zingen Lied 1001

Dienst van het antwoord
Mededelingen door de diaken van dienst
Collecten
Dankgebed en voorbede
Slotlied Lied 825: 1, 2 en 3
Zending en zegen

Lengte 1 uur 29 min 18 sec
=>Download (41 MB)
Deze opname wordt over 6 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (68)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 herdenkings bijeenkomst diversen 19 mei 15:00

 3. 2 Kerkdienst. 19 mei 2019 Ds. K. Vos, Naarden 19 mei 10:00

 4. 3 Kerkdienst De heer Boers 12 mei 10:00

 5. 4 Kerkdienst Pastor Flantua, Loenen aan de Vecht 05 mei 10:00

 6. 5 4 mei herdenking   04 mei 19:00

 7. 6 Kerkdienst Ds. van Katwijk, Nederhorst den Berg 28 apr 10:00

 8. 7 Kerkdienst: Pasen   21 apr 10:00

 9. 8 Goede Vrijdag   19 apr 19:30

 10. 9 Witte donderdag Ds. Oussoren 18 apr 19:30

 11. 10 Kerkdienst, Palmpasen Pastor Flantua 14 apr 10:00