Geef feedback op de website

Kerkdienst, laatste zondag van het kerkelijk jaar

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 25 november, 10:00

ds. Gerjanne van der Velde

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Intochtslied (staande gezongen): 287: 1,5

Stil gebed

Bemoediging en groet (hierna nemen wij plaats)

Samenzang: 91a: 1,3

Gebed

Eerste lezing: Jesaja 43: 1-7

Samenzang: “ Stil maar wacht maar’

1 Nu gaan de bloemen nog dood,
nu gaat de zon nog onder
en geen mens kan zonder,
water en zonder brood.

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.

2 Daar is geen zon en geen maan,
daar zal God ons verlichten.
Daar zullen alle gezichten,
vol van Zijn heerlijkheid staan.

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.

3 Zing voor de eeuwige dag,
zing voor Zijn komst en zeg amen.
Zing voor de Heer die ons samen,
daar al van eeuwigheid zag.

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.

Tweede lezing: 1 Korintiërs 15: 35-44a

Samenzang: 769: 1,4

Overdenking
Orgelspel

Samenzang: 982

Gedicht; Als jouw naam klinkt (Michiel de Zeeuw)

Gedachtenis
We lezen van de namen van degenen die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden en steken een kaars voor hen aan

2017
27 december Harm Weurding 97 jaar

2018
4 februari Jansjen Helmink- Seinhorst 82 jaar
29 mei Johanna Hendrika Prinsen-Vriezen 88 jaar
29 juli Hermien Jeanette Nahuis- Schuurman 71 jaar
20 aug Dirkje Antonia te Mebel- Bruil 70 jaar
30 sept Willemina Johanna Kamphuis – Huls 94 jaar

Wij herdenken ook allen die naamloos gestorven zijn

Er is nu gelegenheid om naar voren te komen en een licht aan te steken voor hen die niet met name genoemd worden maar die wij meedragen in ons hart.

Samenzang (staande gezongen) 726 1 en 5

Dienst der gebeden
(dankzegging voorbeden stil gebed – Onze Vader)

Inzameling van de gaven
eerste rondgang voor de diaconie, tweede voor de kerk

Slotlied: 634 (staande gezongen)

Heenzending en zegen
te beantwoorden met een driemaal gezongen ‘Amen’

Lengte 1 uur 10 min 6 sec
=>Download (32 MB)
Deze opname wordt over 12 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (63)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst 2e advent Voorganger: ds Frederiek. Lunshof 09 dec 10:00

 3. 2 Kerkdienst 1e advent ds. Gerjanne van der Velde 02 dec 10:00

 4. 3 Kerkdienst, laatste zondag van het kerkelijk jaar ds. Gerjanne van der Velde 25 nov 10:00

 5. 4 Zondagmiddagconcert Sereen (koor) 18 nov 15:00

 6. 5 Kerkdienst Voorganger ds. Gerjanne van der Velde 18 nov 10:00

 7. 6 Kerkdienst ds. Gerjanne van der Velde 11 nov 10:00

 8. 7 Kerkdienst Dankdag voor gewas en arbeid Ds Gerjanne van der Velde 07 nov 19:30

 9. 8 Kerkdienst ds. J. Jansen Schoonhoven 04 nov 10:00

 10. 9 Kerkdienst “Vieren op het dorp”. ds. Gerjanne van der Velde 28 okt 10:00

 11. 10 Zondagmiddag concert Let us Wander 21 okt 15:00