Geef feedback op de website

Kerkdienst laatste zondag kerkelijk jaar

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 25 november, 10:00

ds Jan-Willem Leurgans en ds. R.P. v.d Plicht

Liturgie
Gedachtenisdienst
zondag 25 november 2018

Voorgangers: ds. Rob v.d. Plicht en ds Jan-Willem Leurgans,
Ouderling van Dienst: Anneke Verduijn,
Lector: Jolanda Koppenaal
Organist: Arie Nobel,
Muz.medew: Ton v. Vliet en Rieke Alderliesten-v.Vliet, piano en hobo
Koster: Cora v.d. Vliet
Kinderkerk: Joyce en Carola

Orgelspel

Welkom en mededelingen
Zingen: Lied 91a: 1,2
1.Wie in de schaduw Gods mag wonen
hoeft niet te vrezen voor de dood.
Zoek je bij Hem een onderkomen –
dan wordt zijn vrede jou tot brood.
God legt zijn vleugels van genade
beschermend om je heen als vriend
en Hij bevrijdt je van het kwade,
opdat je eens geluk zult zien.

2.Engelen zendt Hij alle dagen
om jou tot vaste gids te zijn.
Zij zullen je op handen dragen
door een woestijn van hoop en pijn.
Geen bange nacht zal je doen beven,
geen ziekte waar een mens van breekt.
Lengte van leven zal God geven,
rust aan de oever van een beek.

Bemoediging en groet
Gebed
Kinderkerklied tijdens het zingen van het 3e couplet gaan de kinderen naar hun dienst:
1 Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God. Hij is op ons gericht.

2 Wij geven God’s verhalen door. En wie zich openstelt,
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

3 Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal
Gedachtenis
Tijdens de gedachtenis wordt er na het noemen van elke naam een kaars aangestoken. Dit kan door een nabestaande worden gedaan. Als er niemand naar voren komt, zal de ouderling van dienst de kaars ontsteken.

Ton van Vliet en Rieke Alderliesten – van Vliet spelen tijdens het noemen van de namen het lied: Nada te turbe

Na het noemen van enkele namen zingen we telkens ditzelfde lied:

Nada te turbe,
nada te espante,
quien a Dios tiene, nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante,
solo Dios basta

Vertaling:
Laat niets je verontrusten,
laat niets je beangstigen:
Wie God heeft, ontbreekt niets.
God alleen is genoeg.

Wij gedenken de gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden
Aaltjen Arreman – Oosterom,
Joseph Augustinus Emilius de Waal
Maria Hertog
Wilhelmina Geertruida Schakel
Jacob Kruiswijk

Lied: Nada te turbe

Antje Vis – de Bruin
Dirk Berghout
Adrianus Boon
Adriana Cornelia Alderliesten- Verdoorn
Willem van Hattum

Lied: Nada te turbe

Johannes Pieter de Gruijl
Leendert Jacob van Gent
Johanna van Linschoten – Hordijk
Margje Cornelia Molenaar- van Ommen

Lied: Nada te turbe
Gerritje van Dam – van Noort
Grietje Hol – Vrieling
Tine Henny van Walsum-Louwen
Maria den Outer – Borsje
Barendina Henriëtte Hoogland – de Koning

Lied: Nada te turbe

Zingen: Lied 753
1.Er is een land van louter licht
waar heiligen heersers zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar dicht
in duisternis of pijn.

2. Daar is het altijd lentetijd,
in bloei staat elke plant.
Alleen de smalle doodszee scheidt
ons van dat zalig land.

3. Men ziet het veld aan de overkant
in groene luister staan,
als Israël ’t beloofde land
zag over de Jordaan.

4. Maar ach de stervelingen staan
hier huiverend terzij,
en durven niet op weg te gaan,
het duister niet voorbij.

5. Hing niet het wolkendek zo zwart
van twijfel om ons heen,
wij zouden ’t land zien van ons hart,
dat ’t hemels licht bescheen.

6. God, laat ons staan als Mozes hier
hoog in uw zonneschijn,
en geen Jordaan, geen doodsrivier
zal scheiding voor ons zijn.

Lezing 1: Johannes 1: 1-5, 14
1 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Het was in het begin bij God. 3 Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat.
4 In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5 Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen
14 Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.

Ton en Rieke: Larghetto van Franz Danzi

Lezing 2: Openbaring 21: 1-5
1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 2 Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 3 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. 4 Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’
5 Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’

Zingen: Psalm 27: 7
O als ik niet met opgeheven hoofde
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!
O als ik van zijn goedheid niet geloofde,
dat Hij te vinden is voor wie Hem zocht!
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed!
Wacht op den HEER, die u in zwakheid schraagt,
wacht op den HEER en houd u onversaagd.

Verkondiging

Zingen: Lied 769: 1,6
1.Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen, –
Heer, dan is uw pleit beslecht.

6. Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gisteren, heden,
komt voor eens en komt voor goed!

Kinderen komen terug uit de kinderkerk

Gedachtenis, terwijl op de achtergrond muziek klinkt, waaronder: Romance No. 1 van Opus 94 van Robert Schumann.

Na de gedachtenis zingen we: ELB 235: 1
Neem, Heer, mijn beide handen
en leid uw kind,
tot ik aan d’eeuw’ge stranden
de ruste vind!
Te zwaar valt m’elke schrede,
als ’k U verlaat.
O, neem mij met U mede,
daar waar Gij gaat!

Gebeden
Inzameling van gaven: 1e coll. Onderhoud Gebouwen
2e coll. Eredienst
Deurcoll. de Stroom Jeugdwerk

Zingen: Lied 801: 1,3,5,7,8
1.Door de nacht van strijd en zorgen
schrijdt de stoet der pelgrims voort,
vol verlangen naar de morgen,
waar de hemel hen verhoort.

3.Door de nacht leidt ons ten leven
licht dat weerlicht overal,
dat ons blinkend zal omgeven,
als ons God ontvangen zal.

5.Met één lied uit duizend monden
gaan wij zingend door de nacht,
door één Geest tesaam verbonden,
naar de kust waar God ons wacht.

7.Zo gaan wij hier met elkander
door de nacht op weg naar huis,
pelgrims die uit alle landen
samenkomen om het kruis.

8.Die aan kruis en graf ontheven
zullen zingen lof en prijs
aan de Heer van dood en leven
in zijn zalig paradijs.

Zegen.

Lengte 1 uur 49 min 9 sec
=>Download (19 MB)
Deze opname wordt over 6 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (80)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst MMV Noorderkoor ds Jan-Willem Leurgans 19 mei 10:00

 3. 2 Kerkdienst ds Rob v.d. Plicht 12 mei 10:00

 4. 3 Kerkdienst Viering Heilig Avondmaal ds Jan-Willem Leurgans 05 mei 10:00

 5. 4 Twee jongens onder het luik   04 mei 20:45

 6. 5 Kerkdienst ds Rob v.d. Plicht 28 apr 10:00

 7. 6 Pasen THEMA: Vrouwen bij het open graf ds. Rob.v.d.Plicht - ds Jan-Willem Leurgans 21 apr 10:00

 8. 7 STILLE ZATERDAG ds Jan-Willem Leurgans 20 apr 22:00

 9. 8 GOEDE VRIJDAG ds Rob v.d. Plicht 19 apr 19:30

 10. 9 WITTE DONDERDAG ds Jan-Willem Leurgans 18 apr 19:30

 11. 10 PASSIEVESPER ds Rob v.d. Plicht 17 apr 19:30