Geef feedback op de website

ds. A.A.M. Wilschut Zwartsluis

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 25 november, 15:00

ER KOMEN
Votum, groet, Amen
Zingen: psalm 118:1 en nieuw GK 213 Eigenroem is uitgesloten (tekst zie onder), waarbij 1 vrouwen, 2 mannen, 3 allen
Gebed om de opening van onze harten

ER ZIJN
Lezen: Lukas 15:11-24
Zingen: oud liedboek (Lvdk) 328:1,2,3
Preek Leven van genade
Zingen: psalm 103:3,5

Geloofsbelijdenis zingen op melodie van oud liedboek (Lvdk) 429, zie bijlage

WEER GAAN
Gebed
Collecten
Zingen slotlied: oud liedboek (Lvdk) 15:1,3
Zegen, Amen

NGK 213 Eigenroem is uitgesloten

1. Vrouwen
Eigenroem is uitgesloten
onverdiend geluk voor mij!
Groot geschenk van God genoten
zijn genade maakt me vrij.
Ja, nog voor ik was geboren
voor Gods hand die alles schiep
iets uit niets tot leven riep,
heeft zijn liefde mij gekozen:
God is liefde! Englenstem,
mensentong, verheerlijk Hem!

2. Mannen
Want zo lief had God de wereld,
dat Hij zijn geliefde Zoon
voor die diep gevallen wereld
overgaf aan smaad en hoon.
Ja, toen wij nog zondaars waren,
liet God zijn genade zien,
toen zijn Zoon de kruisdood stierf,
stierf voor ons die schuldig waren:
God is liefde! Englenstem,
mensentong, verheerlijk Hem!

3. Allen
Dat is eindeloz-ontferming
door genade schuldenvrij!
God schenkt redding en bescherming
aan een zondaar, ook aan mij.
Telkens als mijn onvermogen
als mijn diep bederf mij tart
toont God mij zijn vaderhart,
lees ik in zijn vriendlijk-ogen:
God is liefde! Englenstem,
mensentong, verheerlijk Hem!

Lengte 1 uur 2 min 17 sec
=>Download (57 MB)
Deze opname wordt over 9 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (113)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Leesdiendt   17 feb 15:00

 3. 2 ds. G. Riemer Mastenbroek   17 feb 09:30

 4. 3 ds. A.A.M Wilschut   10 feb 15:00

 5. 4 ds. T. Wendt Ommen   10 feb 09:30

 6. 5 Programma Orgelavond   09 feb 19:25

 7. 6 ds. R. Meijer Meppel   03 feb 15:00

 8. 7 ds. J. Oosterhuis Hasselt   03 feb 09:30

 9. 8 ds. H. Offereins Steenwijk Viering heiligavondmaal   27 jan 15:00

 10. 9 ds. A.A.M Wilschut Viering heiligavondmaal   27 jan 09:30

 11. 10 ds. A.A.M Wilschut   20 jan 15:00