Geef feedback op de website

ds. A.A.M. Wilschut Zwartsluis

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 25 november, 15:00

ER KOMEN
Votum, groet, Amen
Zingen: psalm 118:1 en nieuw GK 213 Eigenroem is uitgesloten (tekst zie onder), waarbij 1 vrouwen, 2 mannen, 3 allen
Gebed om de opening van onze harten

ER ZIJN
Lezen: Lukas 15:11-24
Zingen: oud liedboek (Lvdk) 328:1,2,3
Preek Leven van genade
Zingen: psalm 103:3,5

Geloofsbelijdenis zingen op melodie van oud liedboek (Lvdk) 429, zie bijlage

WEER GAAN
Gebed
Collecten
Zingen slotlied: oud liedboek (Lvdk) 15:1,3
Zegen, Amen

NGK 213 Eigenroem is uitgesloten

1. Vrouwen
Eigenroem is uitgesloten
onverdiend geluk voor mij!
Groot geschenk van God genoten
zijn genade maakt me vrij.
Ja, nog voor ik was geboren
voor Gods hand die alles schiep
iets uit niets tot leven riep,
heeft zijn liefde mij gekozen:
God is liefde! Englenstem,
mensentong, verheerlijk Hem!

2. Mannen
Want zo lief had God de wereld,
dat Hij zijn geliefde Zoon
voor die diep gevallen wereld
overgaf aan smaad en hoon.
Ja, toen wij nog zondaars waren,
liet God zijn genade zien,
toen zijn Zoon de kruisdood stierf,
stierf voor ons die schuldig waren:
God is liefde! Englenstem,
mensentong, verheerlijk Hem!

3. Allen
Dat is eindeloz-ontferming
door genade schuldenvrij!
God schenkt redding en bescherming
aan een zondaar, ook aan mij.
Telkens als mijn onvermogen
als mijn diep bederf mij tart
toont God mij zijn vaderhart,
lees ik in zijn vriendlijk-ogen:
God is liefde! Englenstem,
mensentong, verheerlijk Hem!

Lengte 1 uur 2 min 17 sec
=>Download (57 MB)
Deze opname wordt over 6 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (107)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 ds. W. Griffioen Amsterdam   19 mei 16:30

 3. 2 st. W Huttinga Kampen   19 mei 09:30

 4. 3 ds. A. Kruizinga uit Steenwijk   12 mei 19:00

 5. 4 ds. A.A.M Wilschut Zwartsluis   12 mei 10:30

 6. 5 ds. R. Meijer Meppel   05 mei 16:30

 7. 6 ds H. Scheaffer Kampen   05 mei 09:30

 8. 7 ds. D. de Jong Den Ham   28 apr 16:30

 9. 8 ds P.K. Meijer uit Meppel   28 apr 09:30

 10. 9 ds. S. de Bruine Balkbrug   21 apr 15:00

 11. 10 ds. A.A.M. Wilschut Pasen   21 apr 09:30