Geef feedback op de website

Kerkdienst Eerste advent

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 02 december, 10:00

ds Jan-Willem Leurgans

Voorganger : ds Jan-Willem Leurgans :
Ouderling van dienst : Jannie Boevé :
Lector : Koos Rijlaarsdam
Organist Pim Vink :
Koste rBert van Straten :
Kinderkerk Alle groepen
Leiding Joyce en Simone
1e collecte : Diaconie
2e Collecte Onderhoud Gebouwen :
Deurcollecte PKN Missionairwerk Advent

Orde van dienst

Welkom en mededelingen

Aansteken van de eerste Adventskaars

*Zingen: Lied 440: 1,2

Stil gebed

Votum en groet

*Zingen: Lied 440: 3,4

Gebed

Adventsproject

*Kinderkerklied onder het zingen van het 3e couplet gaan de kinderen naar hun dienst.
1 Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God. Hij is op ons gericht.

2 Wij geven God’s verhalen door. En wie zich openstelt,
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

3 Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal

Bijbellezing: 1 Samuel 1: 1-20
1 In Rama in de streek Suf, in het bergland van Efraïm, woonde een man die Elkana heette. Hij was een zoon van Jerocham, die een zoon was van Elihu, de zoon van Tochu, de zoon van Suf, en behoorde tot de stam Efraïm. 2 Hij had twee vrouwen: de ene heette Hanna en de andere Peninna. Peninna had kinderen, maar Hanna niet. 3 Elk jaar ging deze man vanuit zijn woonplaats naar Silo, om daar de HEER van de hemelse machten te vereren en hem offers te brengen. Chofni en Pinechas, de twee zonen van Eli, waren daar priesters van de HEER. 4 Wanneer Elkana zijn jaarlijkse offer bracht, gaf hij zijn vrouw Peninna en haar zonen en dochters een stuk van het offervlees. 5 Maar het mooiste stuk gaf hij aan Hanna, want haar had hij lief, ook al hield de HEER haar moederschoot gesloten. 6 Haar rivale kwetste haar dan diep, door haar te sarren omdat de HEER haar geen kinderen gaf. 7 Zo ging het jaar in jaar uit. Elke keer als ze naar het heiligdom van de HEER gingen, treiterde Peninna Hanna zo erg dat ze begon te huilen en haar eten liet staan. 8 Toen dat weer eens gebeurde, vroeg Elkana: ‘Waarom huil je, Hanna? Waarom eet je niet en waarom ben je zo bedroefd? Beteken ik niet meer voor je dan tien zonen?’ 9 Na de maaltijd stond Hanna op en ging naar het heiligdom van de HEER, waar de priester Eli op een bankje bij de ingang zat. 10 Diep bedroefd bad Hanna tot de HEER. In tranen 11 legde ze een gelofte af: ‘HEER van de hemelse machten, ik smeek u, heb toch oog voor mijn ellende. Denk aan mij, uw dienares, vergeet mij niet. Schenk mij een zoon, dan schenk ik hem voor zijn hele leven aan u: nooit zal zijn haar worden afgeschoren.’ 12 Terwijl Hanna zo lang bad, keek Eli opmerkzaam naar haar mond. 13 Ze bad namelijk in stilte: haar lippen bewogen wel, maar haar stem was niet te horen. Daarom dacht Eli dat ze dronken was. 14 Hij sprak haar aan en vroeg: ‘Gaat dit nog lang zo duren? Als u dronken bent, ga dan uw roes uitslapen!’ 15 ‘U vergist u, heer,’ antwoordde Hanna. ‘Ik heb geen wijn of andere drank gedronken. Nee, ik ga gebukt onder een zwaar verdriet en stort mijn hart uit bij de HEER. 16 Denk niet dat ik een slechte vrouw ben; ik bid zo lang omdat ik overstelpt ben door droefheid en ellende.’ 17 ‘Ga dan in vrede,’ antwoordde Eli. ‘De God van Israël zal u geven waar u om hebt gevraagd.’ 18 ‘Ik dank u voor uw vriendelijkheid,’ zei Hanna, en ze ging terug naar haar familie. Haar gezicht was opgeklaard en ze at ook weer. 19 De volgende morgen vroeg bogen ze zich neer voor de HEER, waarna ze zich op de terugreis begaven. Thuis in Rama sliep Elkana met zijn vrouw Hanna, en de HEER verhoorde haar. 20 Hanna werd zwanger en na verloop van tijd baarde ze een zoon. Ze noemde hem Samuël, ‘want,’ verklaarde ze, ‘ik heb hem aan de HEER gevraagd.’

*Zingen: Psalm 116: 1,8

Verkondiging

Orgelspel

*Zingen: lied 995

Kinderen komen terug
*Kinderlied: Als ik een herder was geweest (begeleiding via youtube) https://www.youtube.com/watch?v=5cCIizuOCog

Als ik een herder was geweest
daar in dat mooie dal
als ik een herder was gewest
daar bij die kleine stal
een os of een ezel
of een schaapje misschien
dan had ik het wonder
dan had ik het wonder
dan had ik het wonder
zelf gezien

Als ik een engel was gewest
zong ik de hele nacht
als ik een engel was geweest
had ik het nieuws gebracht
een os of een ezel
of een schaapje misschien
dan had ik het wonder
dan had ik het wonder
dan had ik het wonder
zelf gezien

Geloofsbelijdenis

*Zingen: lied 442

Gebeden

Inzameling van gaven

*Slotlied: lied 466: 2,5,7

Zegen

Orgelspel

Volgende diensten:
Vanavond om 17.00 uur is er een Adventszangdienst met medewerking van Interkerkelijk koor Promising Voices uit Bodegraven. Het belooft een dienst te worden met verrassende en bekende Adventsliederen.
9 dec. 10.00 u 2E ADVENT ds Rob v.d. Plicht

Lengte 1 uur 27 min 48 sec
=>Download (15 MB)
Deze opname wordt over 6 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (80)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst MMV Noorderkoor ds Jan-Willem Leurgans 19 mei 10:00

 3. 2 Kerkdienst ds Rob v.d. Plicht 12 mei 10:00

 4. 3 Kerkdienst Viering Heilig Avondmaal ds Jan-Willem Leurgans 05 mei 10:00

 5. 4 Twee jongens onder het luik   04 mei 20:45

 6. 5 Kerkdienst ds Rob v.d. Plicht 28 apr 10:00

 7. 6 Pasen THEMA: Vrouwen bij het open graf ds. Rob.v.d.Plicht - ds Jan-Willem Leurgans 21 apr 10:00

 8. 7 STILLE ZATERDAG ds Jan-Willem Leurgans 20 apr 22:00

 9. 8 GOEDE VRIJDAG ds Rob v.d. Plicht 19 apr 19:30

 10. 9 WITTE DONDERDAG ds Jan-Willem Leurgans 18 apr 19:30

 11. 10 PASSIEVESPER ds Rob v.d. Plicht 17 apr 19:30