Geef feedback op de website

Kerkdienst, 2de zondag van de advent

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 09 december, 10:00

Mevr. van Aarsen

VOORBEREIDING

Orgelspel
Psalm van de intocht Psalm 139: 1,2,7.
Stil gebed
v. Onze hulp is in de naam van de Heer
a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Groet :
v. De Heer zij met u
a. OOK MET U IS DE HEER (allen gaan zitten)

DIENST VAN DE SCHRIFT
Gebed om Gods Geest/gebed van de zondag
Adventskaars 2x Stapellied

Gesprekje met de kinderen *)
De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezingen OT: Jesaja 8: 17-20 (door lector)
Lied 753: 1,2,6. Er is een land van louter licht
2e Lezing: Proto evangelie van Jacobus
Schriftuitleg en verkondiging

DIENST VAN HET ANTWOORD
Muzikaal intermezzo*)
Lied 912: 1,2,3,6. Neem mijn leven laat het Heer
Mededelingen door de diaken van dienst
Collecten
Dankgebed en voorbeden, gezongen: 369b Onze Vader
Kinderen komen terug van de kindernevendienst

WEGZENDING EN ZEGEN
Slotlied 968: 1,2,4,5. De ware kerk des Heren
Zegen.
a. AMEN, AMEN, AMEN

Thema: De schriftlezing: Joseph voedstervader van Jezus
Lengte 1 uur 15 min 45 sec
=>Download (35 MB)
Deze opname wordt over 6 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (74)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst Ds. van Dorp 23 jun 10:00

 3. 2 Kerkdienst Ds. J.H. de Wit, 16 jun 10:00

 4. 3 Kerkdienst: Pinksteren 2019 Ds. Jan Rinzema, Laren 09 jun 10:00

 5. 4 Kerkdienst: 2 juni Pastor Flantua, Loenen ad Vecht 02 jun 10:00

 6. 5 Kerkdienst Pastor Flantua, Loenen ad Vecht 26 mei 10:00

 7. 6 private huwelijk   25 mei 12:30

 8. 7 private herdenkings-bijeenkomst diversen 19 mei 15:00

 9. 8 Kerkdienst. 19 mei 2019 Ds. K. Vos, Naarden 19 mei 10:00

 10. 9 Kerkdienst De heer Boers 12 mei 10:00

 11. 10 Kerkdienst Pastor Flantua, Loenen aan de Vecht 05 mei 10:00