Geef feedback op de website

Kerkdienst, 3e zondag van de advent

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 16 december, 10:00

ds Lotterman

Welkom (ouderling van dienst)
Psalm 85: 1 – 2.

Stil gebed
V; Onze hulp is in de Naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft.
V: De Heer is met u
G:ook met u is de Heer.

Toelichting op het thema (Gaudate), Lied 482: 1 en 2.

Gebed voor de nood van de wereld en schuldbelijdenis.
Als vervolg hierop zingen we: Lied 444

Gebed om de Heilige Geest.
Kaarsen worden aangestoken, gevolgd door het kaarsenlied (zie bijlage)

Lector: 1e Testament Sefanja 3: 14 – 20
Psalm 85: 3 en 4.

Lector: Lezing Fill. 4: 4 – 9 en Lukas 3: 1 – 18
Lied 482

Uitleg
Stilte met aansluitend muzikaal intermezzo

Evang. Liedbundel 109 (van H. Jongerius: ‘Al wie dolend in het duister

Mededelingen door diaken
Collecten

Dankgebed, voorbeden, (elk gebed wordt besloten met: ‘Zo bidden wij u allen vertrouwend: Lied 368a),
Stil gebed, Onze Vader

Kinderen terug uit KND
Slotzang: Lied 442

Zegen:
Amen amen amen.

Thema: Gaudete ‘Verheugt u
Lengte 1 uur 31 min 39 sec
=>Download (42 MB)
Deze opname wordt over 6 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (74)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst Ds. van Dorp 23 jun 10:00

 3. 2 Kerkdienst Ds. J.H. de Wit, 16 jun 10:00

 4. 3 Kerkdienst: Pinksteren 2019 Ds. Jan Rinzema, Laren 09 jun 10:00

 5. 4 Kerkdienst: 2 juni Pastor Flantua, Loenen ad Vecht 02 jun 10:00

 6. 5 Kerkdienst Pastor Flantua, Loenen ad Vecht 26 mei 10:00

 7. 6 private huwelijk   25 mei 12:30

 8. 7 private herdenkings-bijeenkomst diversen 19 mei 15:00

 9. 8 Kerkdienst. 19 mei 2019 Ds. K. Vos, Naarden 19 mei 10:00

 10. 9 Kerkdienst De heer Boers 12 mei 10:00

 11. 10 Kerkdienst Pastor Flantua, Loenen aan de Vecht 05 mei 10:00