Geef feedback op de website

Kerstnachtdienst 2018

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: maandag 24 december, 22:00

Ds. J. Rinzema, Laren

Vanaf 21.45 uur is er samenzang met koor en gemeente

Samenzang:
Gezang 139: 1, 2 en 3. Komt, verwondert u hier mensen
Gezang 138: vers 1, 2 en 4
Gezang 145: 1, 2 en 3. Nu zijt wellekome
Gezang 124: 1, 2 en 3. Nu daagt het in het oosten

Welkom door ouderling van dienst
Intochtslied: Gezang 26: 1, 3 en 4

Samenzang en koor :O kom, O kom Immanuel.
vers 1 – koor, vers 2 – allen, vers 3 – koor, vers 4 – allen.

Smeekgebed
Glorialied: Gloria in Excelsis Deo.

DIENST DER SCHRIFTEN
Gebed in de Kerstnacht
Lezen: Jesaja 9: 1 – 9a
Koor: In the bleak midwinter

Lezen: Lucas 2: 1 – 20 DE GEBOORTE VAN JEZUS
Verkondiging Kerst 2018 ‘God geeft aandacht’
Koor: Herders, Hij is geboren
Gezang 143: 1, 2 en 3 – ‘Stille Nacht, heilige Nacht’

DIENST DER GEBEDEN
Intenties
Stil gebed
Onze Vader,

DIENST DER GAVEN
Tijdens de inzameling: Koor ‘Joy to the world’
Afsluitende woorden
Slotlied: Hoor! De Eng’len Zingen D’eer, vers 1, 2 en 3

ZENDING EN ZEGEN
Gemeente zingt als antwoord op de zegen drie maal ‘Amen’

Na de zegen zingen wij staande: ERE ZIJ GOD

Ere zij God, ere zij God
In de Hoge, in de Hoge, in de Hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde!
In de mensen een welbehagen!
Ere zij God in de Hoge.
Ere zij God in de Hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen,
in de mensen, een welbehagen,
n de mensen, een welbehagen,
een welbehagen!
Ere zij God, ere zij God!
In de Hoge, in de Hoge, in de Hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen!
Amen, Amen.

Lengte 1 uur 25 min 18 sec
=>Download (39 MB)
Deze opname wordt over 6 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (74)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst Ds. van Dorp 23 jun 10:00

 3. 2 Kerkdienst Ds. J.H. de Wit, 16 jun 10:00

 4. 3 Kerkdienst: Pinksteren 2019 Ds. Jan Rinzema, Laren 09 jun 10:00

 5. 4 Kerkdienst: 2 juni Pastor Flantua, Loenen ad Vecht 02 jun 10:00

 6. 5 Kerkdienst Pastor Flantua, Loenen ad Vecht 26 mei 10:00

 7. 6 private huwelijk   25 mei 12:30

 8. 7 private herdenkings-bijeenkomst diversen 19 mei 15:00

 9. 8 Kerkdienst. 19 mei 2019 Ds. K. Vos, Naarden 19 mei 10:00

 10. 9 Kerkdienst De heer Boers 12 mei 10:00

 11. 10 Kerkdienst Pastor Flantua, Loenen aan de Vecht 05 mei 10:00