Geef feedback op de website

Kerstnachtdienst 2018

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: maandag 24 december, 22:00

Ds. J. Rinzema, Laren

Vanaf 21.45 uur is er samenzang met koor en gemeente

Samenzang:
Gezang 139: 1, 2 en 3. Komt, verwondert u hier mensen
Gezang 138: vers 1, 2 en 4
Gezang 145: 1, 2 en 3. Nu zijt wellekome
Gezang 124: 1, 2 en 3. Nu daagt het in het oosten

Welkom door ouderling van dienst
Intochtslied: Gezang 26: 1, 3 en 4

Samenzang en koor :O kom, O kom Immanuel.
vers 1 – koor, vers 2 – allen, vers 3 – koor, vers 4 – allen.

Smeekgebed
Glorialied: Gloria in Excelsis Deo.

DIENST DER SCHRIFTEN
Gebed in de Kerstnacht
Lezen: Jesaja 9: 1 – 9a
Koor: In the bleak midwinter

Lezen: Lucas 2: 1 – 20 DE GEBOORTE VAN JEZUS
Verkondiging Kerst 2018 ‘God geeft aandacht’
Koor: Herders, Hij is geboren
Gezang 143: 1, 2 en 3 – ‘Stille Nacht, heilige Nacht’

DIENST DER GEBEDEN
Intenties
Stil gebed
Onze Vader,

DIENST DER GAVEN
Tijdens de inzameling: Koor ‘Joy to the world’
Afsluitende woorden
Slotlied: Hoor! De Eng’len Zingen D’eer, vers 1, 2 en 3

ZENDING EN ZEGEN
Gemeente zingt als antwoord op de zegen drie maal ‘Amen’

Na de zegen zingen wij staande: ERE ZIJ GOD

Ere zij God, ere zij God
In de Hoge, in de Hoge, in de Hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde!
In de mensen een welbehagen!
Ere zij God in de Hoge.
Ere zij God in de Hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen,
in de mensen, een welbehagen,
n de mensen, een welbehagen,
een welbehagen!
Ere zij God, ere zij God!
In de Hoge, in de Hoge, in de Hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen!
Amen, Amen.

Lengte 1 uur 25 min 18 sec
=>Download (39 MB)
Deze opname wordt over 9 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (55)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst   17 mrt 10:00

 3. 2 Kerkdienst de heer Flantua 10 mrt 10:00

 4. 3 Kerkdienst Ds. van Gilst 03 mrt 10:00

 5. 4 Kerkdienst, Zevende zondag van Epifanie dhr. A. van Mourik, Utrecht 24 feb 10:00

 6. 5 Kerkdienst pastor W.F. Flantua, Loenen 17 feb 10:00

 7. 6 Kerkdienst dhr. C. Boers, Terwolde 10 feb 10:00

 8. 7 Kerkdienst. 4e zondag Epiphanie ds. J. Rinzema, Laren 03 feb 10:00

 9. 8 Kerkdienst: 27 januari 2019 Pastor W.F. Flantua, Loenen 27 jan 10:00

 10. 9 Kerkdienst 13 januari 2019 – Avondmaalsviering Ds. van Katwijk, Nederhorst den Berg 13 jan 10:00

 11. 10 Kerkdienst Dhr. van Mourik 06 jan 10:00