Geef feedback op de website

Kerstnachtdienst 2018

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: maandag 24 december, 22:00

Ds. J. Rinzema, Laren

Vanaf 21.45 uur is er samenzang met koor en gemeente

Samenzang:
Gezang 139: 1, 2 en 3. Komt, verwondert u hier mensen
Gezang 138: vers 1, 2 en 4
Gezang 145: 1, 2 en 3. Nu zijt wellekome
Gezang 124: 1, 2 en 3. Nu daagt het in het oosten

Welkom door ouderling van dienst
Intochtslied: Gezang 26: 1, 3 en 4

Samenzang en koor :O kom, O kom Immanuel.
vers 1 – koor, vers 2 – allen, vers 3 – koor, vers 4 – allen.

Smeekgebed
Glorialied: Gloria in Excelsis Deo.

DIENST DER SCHRIFTEN
Gebed in de Kerstnacht
Lezen: Jesaja 9: 1 – 9a
Koor: In the bleak midwinter

Lezen: Lucas 2: 1 – 20 DE GEBOORTE VAN JEZUS
Verkondiging Kerst 2018 ‘God geeft aandacht’
Koor: Herders, Hij is geboren
Gezang 143: 1, 2 en 3 – ‘Stille Nacht, heilige Nacht’

DIENST DER GEBEDEN
Intenties
Stil gebed
Onze Vader,

DIENST DER GAVEN
Tijdens de inzameling: Koor ‘Joy to the world’
Afsluitende woorden
Slotlied: Hoor! De Eng’len Zingen D’eer, vers 1, 2 en 3

ZENDING EN ZEGEN
Gemeente zingt als antwoord op de zegen drie maal ‘Amen’

Na de zegen zingen wij staande: ERE ZIJ GOD

Ere zij God, ere zij God
In de Hoge, in de Hoge, in de Hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde!
In de mensen een welbehagen!
Ere zij God in de Hoge.
Ere zij God in de Hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen,
in de mensen, een welbehagen,
n de mensen, een welbehagen,
een welbehagen!
Ere zij God, ere zij God!
In de Hoge, in de Hoge, in de Hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen!
Amen, Amen.

Lengte 1 uur 25 min 18 sec
=>Download (39 MB)
Deze opname wordt over 11 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (47)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst 13 januari 2019 – Avondmaalsviering Ds. van Katwijk, Nederhorst den Berg 13 jan 10:00

 3. 2 Kerkdienst Dhr. van Mourik 06 jan 10:00

 4. 3 Kerkdienst Zondag 30 december Dhr. R. Willemsen 30 dec 10:00

 5. 4 Kerstmorgen 25 december 2018. Ds. J. Rinzema, Laren 25 dec 10:00

 6. 5 Kerstnachtdienst 2018 Ds. J. Rinzema, Laren 24 dec 22:00

 7. 6 Kerkdienst, 4de zondag in de advent Ds. P. Oussoren, Utrecht 23 dec 10:00

 8. 7 Kerkdienst, 3e zondag van de advent ds Lotterman 16 dec 10:00

 9. 8 Kerkdienst, 2de zondag van de advent Mevr. van Aarsen 09 dec 10:00

 10. 9 Kerkdienst, 1ste zondag van de advent De heer Flantua, Loenen. 02 dec 10:00

 11. 10 Kerkdienst Ds. Schorren, Breukelen 18 nov 10:00